Mapa partnerstw

W ciągu siedmiu edycji programu na terenie 107 gmin zawiązało się 50 partnerstw i 11 start-upów na rzecz dobra wspólnego. Obecnie trwa ósma edycja programu, w trakcie której na terenie 14 gmin zawiązało się 8 partnerstw i 6 start-upów na rzecz dobra wspólnego.

Szczegółowe informacje o partnerstwach i realizowanych przez nich projektach można uzyskać, klikając w odpowiednie punkty na mapie.

 • I edycja
 • II edycja
 • III edycja
 • IV edycja
 • V edycja
 • VI edycja
 • VI edycja - start-up
 • VII edycja
 • VII edycja - start-up
 • VII edycja - ścieżka pilotażowa
 • VIII edycja
 • VIII edycja - start-up
 • VIII edycja - ścieżka otwarta
Animatorzy
Społeczność animatorów tworzą alumni programu Lokalne Partnerstwa PAFW, osoby zaangażowane w formowanie partnerstw i realizację projektów. Są wśród nich trenerzy, doradcy, moderatorzy, z których kompetencji i doświadczenia może skorzystać każdy, komu zależy na budowaniu trwałych partnerstw wokół dobra wspólnego.