Mapa partnerstw

W ciągu sześciu edycji programu na terenie 97 gmin zawiązało się 45 partnerstw i 3 start-upy na rzecz dobra wspólnego. Obecnie trwa siódma edycja programu. Szczegółowe informacje o partnerstwach i realizowanych przez nich projektach można uzyskać klikając w odpowiednie punkty na mapie.

Wszystkie edycje
I edycja
II edycja
III edycja
IV edycja
V edycja
VI edycja
VII edycja
  • I edycja
  • II edycja
  • III edycja
  • IV edycja
  • V edycja
  • VI edycja
  • VI edycja - start-up
  • VII edycja
  • VII edycja - start-up
  • VII edycja - ścieżka pilotażowa
Animatorzy
Społeczność animatorów tworzą alumni programu Lokalne Partnerstwa PAFW, osoby zaangażowane w formowanie partnerstw i realizację projektów. Są wśród nich trenerzy, doradcy, moderatorzy, z których kompetencji i doświadczenia może skorzystać każdy, komu zależy na budowaniu trwałych partnerstw wokół dobra wspólnego.