Ścieżka pilotażowa: Czego nam trzeba? – działamy!

Gmina: Lądek-Zdrój

DOBRO WSPÓLNE

Dobro wspólne, na rzecz którego będą współpracować partnerzy z Lądka Zdroju, to poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. Uczestnicy projektu będą̨ mogli poczuć́ się̨ jej prawdziwymi gospodarzami, zyskać poczucie sprawstwa i dzięki wprowadzonym zmianom, lepiej poczuć się w swojej małej ojczyźnie.

GRUPA INICJATYWNA

Grupa Inicjatywna: Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda (Program „Działaj Lokalnie”)
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej (Program „Działaj Lokalnie”)
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju (Program „Działaj Lokalnie”)

DZIAŁANIA

Na przełomie jesieni i zimy uczestnicy projektu „Czego nam trzeba? Działamy!” będą mogli wziąć udział w wykładach o street-arcie i architekturze krajobrazu, warsztatach malarstwa wielkoformatowego (tworzenie muralu), ceramiki artystycznej (ozdobne kafle), a także z zakresu ogrodnictwa i projektowania. Dzięki warsztatom „Okno na nasz świat”, powstaną obrazy ze starych ram okiennych. Tworząc koncepcję muralu i innych elementów sztuki ulicznej, partnerzy wezmą pod uwagę lokalną historię, legendy oraz faunę i florę. Kolejnym, wiosennym etapem projektu, będzie przygotowanie miejsc zielonych do nowych nasadzeń oraz wprowadzenie elementów street-artu do przestrzeni publicznej (murale, nowoczesne rzeźby, ceramika artystyczna). Inauguracją działań będą małe święta sąsiedzkie i odsłonięcie muralu w czasie Lądeckiego Festiwalu Street Artu. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania twórczości lokalnego teatru ulicznego, teatru lalkowego oraz zorganizowania koncertu plenerowego, wystawy i wykładów na temat sztuki w przestrzeni miejskiej.

REZULTATY

Poprawa estetyki gminy, polepszenie jakości życia i wzrost poczucia sprawstwa wśród mieszkańców Lądka-Zdroju to główny cel partnerstwa. Uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach oraz nabyć nowe, praktyczne umiejętności w planowaniu przestrzeni wokół siebie. Partnerzy chcą również dzięki swoim działaniom zintegrować społeczność lokalną i  zacieśnić więzi społeczne wśród sąsiadów.

Gmina: Lądek-Zdrój

Grupa Inicjatywna:

  • Grupa Inicjatywna: Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda – lider partnerstwa
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
  • Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju