Ścieżka pilotażowa: Czego nam trzeba? – działamy!

Gmina: Lądek-Zdrój

DOBRO WSPÓLNE

Dobro wspólne, na rzecz którego w Lądku-Zdroju nawiązano współpracę, to poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. Głównym założeniem było, aby uczestnicy projektu mogli poczuć się̨ prawdziwymi gospodarzami, zyskać poczucie sprawstwa i dzięki wprowadzonym zmianom, lepiej poczuć się w swojej małej ojczyźnie.

GRUPA INICJATYWNA

Grupa Inicjatywna: Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda (Program „Działaj Lokalnie”)
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej (Program „Działaj Lokalnie”)
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju (Program „Działaj Lokalnie”)

DZIAŁANIA

W ramach projektu odbyły się akcje upiększania miasta (nasadzenia roślin, ustawienie ozdobnych kwietników na rynku miejskim) oraz stworzono edukacyjny ogródek zielny. Ponadto przeprowadzono prace przygotowawcze związane ze stworzeniem muralu pochłaniającego smog, który w okresie jesienno-zimowym jest utrapieniem lokalnej społeczności. Dodatkowo, ze środków pozyskanych od samorządu, przy Centrum Kultury powstał mniejszy mural, przedstawiający historyczne postacie, które odegrały ważną rolę dla miasta i regionu, jak Marianna Orańska czy Michał Khlar.

Największym partnerskim przedsięwzięciem był „Street Art Festival Lądek-Zdrój”. Wydarzenie planowane pierwotnie jako 1-dniowa impreza społeczna, dzięki zaangażowaniu Grupy Inicjatywnej i pozyskaniu wielu nowych partnerów, przekształciło się w 8-dniowy festiwal poświęcony sztuce ulicy. Na uczestników czekały następujące atrakcje: przedstawienie lokalnego teatru ulicznego, instalacja artystyczna w przestrzeni miejskiej, wykonaną przez dzieci i młodzież lądecką, plener artystyczny, koncerty uliczne, warsztaty, animacje, spektakl teatru tańca oraz „śniadanie na trawie”.

REZULTATY

Festiwal sztuki ulicznej okazał się dużym sukcesem. Pomimo, że w Lądku-Zdroju w ciągu sezonu letniego odbywa się bardzo dużo wydarzeń, to konkretne było jednak wyjątkowe, ponieważ współtworzyli je sami mieszkańcy. Co więcej, udana partnerska współpraca przyniosła owoce w postaci pozyskania od samorządu lokalu dla działań społecznych. Z kolei nasadzenia i inne instalacje wykonane w różnych częściach miasta przyczyniają się do poprawy jego estetyki, a mieszkańcy zaczynają bardziej doceniać miejsce, w którym żyją.

Gmina: Lądek-Zdrój

Grupa Inicjatywna:

  • Grupa Inicjatywna: Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda – lider partnerstwa
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
  • Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju