O programie

Cel programu
Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

Pomysł na program
Dzięki różnorodnej ofercie programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wielu gminach w Polsce przeprowadzono projekty, których uczestnicy zdobyli doświadczenia i wypracowali zasoby stwarzające szansę na wyzwolenie dodatkowej energii obywatelskiej, wzmacniającej miejscowy kapitał społeczny.  Stąd pomysł, żeby umożliwić połączenie sił różnych grup i instytucji, które chciałyby zaangażować się we wspólną partnerską inicjatywę. Suma ich wiedzy i doświadczeń pozwala realizować szeroko zakrojone projekty społeczne.

Do wzięcia udziału w programie Lokalne Partnerstwa PAFW zostały zaproszone wybrane społeczności z gmin, gdzie były realizowane liczne projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wśród partnerów znaleźli się uczestnicy m. in. następujących programów: Działaj Lokalnie, English Teaching, Liderzy PAFW,  Program Rozwoju Bibliotek, Przemiany w Regionie (RITA)‏, Równać Szanse, Stypendia Pomostowe, Seniorzy w Akcji, Szkoła Ucząca Się (SUS)‏, Wolontariat Studencki.

Struktura programu
Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wiodącą rolę w partnerstwie pełni Grupa Inicjatywna, składająca się z beneficjentów programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, stanowiąca trzon partnerstwa, która zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą się włączyć w inicjatywę lokalną na rzecz dobra wspólnego. Partnerzy wspólnie realizują projekty w swoich społecznościach lokalnych, a rezultaty tych inicjatyw służą mieszkańcom gmin, na terenie których są realizowane.

Wypracowana metoda
W programie Lokalne Partnerstwa PAFW zastosowano innowacyjną, autorską metodę animacji społeczności lokalnych zorientowaną na budowanie dobra wspólnego. Metoda ta została wypracowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z zespołem profesor Anny Gizy z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”  i polega na budowaniu partnerstwa wokół dobra wspólnego, określonego przez partnerów w oparciu o rzeczywistą diagnozę społeczną. Działania na rzecz dobra wspólnego tym różnią się od klasycznego podejścia skupionego na rozwiązywaniu problemów, że partnerstwo opiera się na korzyściach wszystkich partnerów, a komunikacja niesie ze sobą pozytywne wartości. Dobro wspólne rozumiane jest jako dobro, z którego mogą korzystać wszyscy członkowie pewnej społeczności. Współdzielenie tego dobra przynosi członkom społeczności realne korzyści.  Niestety istnienie dóbr wspólnych jest zwykle zagrożone ponieważ wymaga przezwyciężenia różnego rodzaju pułapek i dylematów społecznych. Dlatego też istnienie dóbr wspólnych wymaga od społeczności poczucia odpowiedzialności oraz współdziałania.

Działania programowe
Program Lokalne Partnerstwa PAFW jest realizowany od 2008 roku. W trakcie siedmiu edycji zawiązało się 50 partnerstw i 11 start-upów na rzecz dobra wspólnego, których działania objęły teren 107 gmin. Dzięki współpracy licznych organizacji pozarządowych, instytucji, firm i mediów udało się dokonać wielu pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach. Obecnie realizowana jest ósma edycja programu.

W pierwszej edycji 175 partnerów zawiązało osiem partnerstw na terenie 16 gmin. Efektem projektów jest między innymi zmiana regulacji prawnych związanych z segregacją śmieci w Żywcu, pierwsze młodzieżowe radio internetowe w Nidzicy i osada neolityczna w Rakszawie. W drugiej edycji 72 partnerów zawiązało siedem partnerstw na terenie 14 gmin. Efekty drugiej edycji obejmują m.in. Klub Flisaka” w Solcu nad Wisłą, questy i szlaki konne na terenie Ziemi Kamiennogórskiej, czy też stworzenie i zaprezentowanie zbioru wzorów tradycyjnych ręczników obrzędowych Podlasia. W trzeciej edycji 137 partnerów zawiązało siedem partnerstw na terenie 19 gmin. Efektem edycji jest m.in. lokalna telewizja obywatelska w Grodzisku Mazowieckim oraz stworzenie przestrzeni aktywności mieszkańców – S.O.W.A. – w Biłgoraju. W czwartej edycji 88 partnerów zawiązało osiem partnerstw na terenie 24 gmin. Efekty czwartej edycji to m.in. Szlak Karpia w Dolinie Baryczy, nowe boiska do piłki siatkowej i plażowej oraz siłownia w gminie Staszów, a także Jarmark Rozmaitości w Trzcielu.

W piątej edycji 155 partnerów zawiązało 8 partnerstw na terenie 12 gmin. W efekcie powstał m.in. Szlak Jabłkowy w Warce, w gminie Niemce utworzono Młodzieżową Straż Leśną, a w Myślenicach i Dobczycach ruszyły kawiarenki obywatelskie. W szóstej edycji 142 partnerów zawiązało 7 partnerstw i 3 start-upy na rzecz dobra wspólnego na terenie 12 gmin. Efekty szóstej edycji to m.in. szlak Fabloku (pierwszej w Polsce fabryki lokomotyw) w Chrzanowie, miejsce spotkań dla mieszkańców na skwerze w Krotoszynie oraz trasy spacerowe i przewodnik po Puszczy Niepołomickiej. W ramach siódmej edycji na terenie 13 gmin powstało 5 partnerstw oraz 8 start-upów, zawiązanych przez 224 partnerów. Dzięki temu utworzono Płużnicką Współdzielnię, Centrum Integracji Lokalnej – Pomysłownia Ornety oraz wioskę tematyczną „Spichlerz Tajemnic” w Czernicy. Ponadto mieszkańcy gminy Dragacz poznali tradycje regionu Kociewia, w Janowicach Wielkich powstała wirtualna mapa, zawierająca opowieści o niezwykłych miejscach i osobach, a w Lądku-Zdroju odbył się festiwal street-artu.

Działania prowadzone przez Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wychodzą daleko poza planowane ramy projektów. Zaczynają żyć własnym życiem. Mieszkańcy sami rozwiązują problemy i wspólnie działają na rzecz dobra wspólnego.

LOGOTYP PROGRAMU DO POBRANIA