Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan”

Gmina: Złotoryja

DOBRO WSPÓLNE
Celem Partnerów było wykorzystanie ogromnego potencjału  – energii, pomysłów i zaangażowania młodzieży z gminy Złotoryja i stworzenie im przestrzeni do wszechstronnego rozwoju i nabywania kluczowych kompetencji, niezbędnych by rozpocząć dorosłe życie. Chcieli przy tym wykorzystać unikalne zasoby regionu, który zwany jest „królestwem minerałów”. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Złotoryi zostało potraktowane jako narzędzie i środek do pracy z młodzieżą. W tym celu  utworzono Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”.

GRUPA INICJATYWNA
Grupę inicjatywną tworzą – lider Partnerstwa – Stowarzyszenie Kaczawskie (Program „Działaj Lokalnie”), Stowarzyszenie „Nasze Rio” („Równać Szanse”), oraz Liderka PAFW Barbara Zwierzyńska. Projekt realizowany będzie w gminie Złotoryja w województwie dolnośląskim.

DZIAŁANIA
Partnerom udało się zaangażować 90 młodych osób w wieku 13-19 lat, które w ramach wolontariatu same zajęły się adaptacją pomieszczeń do powstającego Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”. Remont poprzedziły warsztaty z architektem wnętrz, który pomógł młodzieży przygotować „projekt” zagospodarowania przestrzeni Centrum. Przeprowadzono ponadto 2 cykle warsztatów dla młodych wolontariuszy, dzięki którym mogli oni wziąć udział w zajęciach terenowych oraz poszerzyć swoją wiedzę w rozmaitych dziedzinach – poznali rośliny jadalne i lecznicze oraz metody ich przetwarzania, region Krainy Wygasłych Wulkanów, a także wspięli się na najsłynniejszy szczyt Pogórza Kaczawskiego. Dodatkowo w celu aktywizacji uczestników projektu partnerzy przeprowadzili konkurs grantowy „zaDziałaj Lokalnie” wspierający inicjatywy młodzieżowe. Dofinansowano 3 projekty, w ramach których odbyły się rożnego rodzaju zajęcia edukacyjne oraz stworzona została wystawa multimedialna.

REZULTATY
Najważniejszym efektem działań partnerstwa jest powstanie ważnego miejsca w przestrzeni Złotoryi – Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”, w którym swoją siedzibę znalazł również Klub Seniora. Sprzyja to animacji lokalnej społeczności w sferze integracji, aktywizacji oraz edukacji społeczno – regionalnej. Dzięki działaniom partnerstwa złotoryjska młodzież zyskała dogodne warunki do spotkań, rozwijania wiedzy i umiejętności, poznawania ciekawych i inspirujących ludzi, generowania pomysłów i szukania narzędzi do ich realizacji, tworzenia projektów i budowania koalicji na ich rzecz. Co więcej, po zakończeniu projektu partnerom udało się wyposażyć lokal w sprzęt komputerowy dzięki zwycięstwu w konkursie na Pracownię Orange.

Gmina: Złotoryja

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Kaczawskie – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie „Nasze Rio”
  • Barbara Zwierzyńska
26-10-2018
Nowe partnerstwa na szkoleniu w Złotoryi

Partnerstwa z gmin: Chrzanów, Krotoszyn i Hażlach, które realizują projekty w ramach VI edycji programu LP PAFW, wzięły udział w dn. 23 października 2018 r. w warsztatach w Złotoryi. Szkolenie było poświęcone komunikacji i promocji realizowanych działań, budowaniu trwałości partnerstwa na bazie dobra wspólnego i lokalnych zasobów, a także współpracy opartej na empatii. Pierwsza część […]

02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

23-06-2017
Otwarcie Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”

W Złotoryi uroczyście otwarto Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”, którego gospodarzami  będą Stowarzyszenie Nasze Rio oraz  Klub Seniora. Lokal w zabytkowej kamienicy został wyremontowany siłami młodych wolontariuszy. Otwarcie Centrum to zwieńczenie działań realizowanych od września 2016 r. Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” to projekt realizowany przez partnerstwo na czele ze […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

07-04-2017
Aktywna wiosna w Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”

Partnerstwo ze Złotoryi ruszyło z kolejnymi działaniami edukacyjno-aktywizującymi dla młodzieży z Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”. Z początkiem kwietnia rozpocznie się cykl atrakcyjnych zajęć edukacyjnych i wycieczek po Krainie Wygasłych Wulkanów. Prace nad utworzeniem Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” zmierzają ku końcowi. Przez okres zimowy w lokalu przy ul. Konopnickiej 22 w Złotoryi odbywał się remont i […]

06-12-2016
Warsztaty dla młodzieży z Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”

Młodzież z Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” w Złotoryi wzięła udział w warsztatach, które odbyły się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Celem trzech dwudniowych spotkań, przeprowadzonych w październiku i listopadzie było zaprezentowanie uczestnikom walorów i potencjału Krainy Wygasłych Wulkanów. Młodzi wzięli udział w warsztatach terenowych oraz zajęciach w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, dzięki którym dowiedzieli się […]

10-11-2016
Lokalne partnerstwa na warsztatach w gminie Wielka Wieś

Ostatnie w cyklu jesiennym warsztaty lokalne dla nowych partnerstw odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś koło Krakowa. Przedstawiciele partnerstw z gmin Myślenice i Dobczyce, Wielka Wieś oraz Złotoryja we wrześniu rozpoczęli realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej w pierwszym etapie realizacji projektu i […]

Barbara Zwierzyńska-Doskocz
barbara.zwierzynska@gmail.com
Warsztaty w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie