Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje

Gminy: Olesno, Kluczbork

DOBRO WSPÓLNE

Dobrem wspólnym partnerstwa było ożywienie relacji pomiędzy dwiema sąsiadującymi gminami: Olesnem i Kluczborkiem, otwarcie komunikacji między nimi, zarówno na poziomie społecznym jak i kulturowym. Elementem łączącym obydwie społeczności jest rzeka, która przepływa przez oba miasta. W ramach projektu rozpoczęło się tworzenie wspólnego miejsca w Dolince nad Stobrawą w Oleśnie.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie (Program „Seniorzy w Akcji”)
Miejski Dom Kultury w Oleśnie (Program „Równać Szanse”)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie (Szkoła Ucząca Się)
Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w Kluczborku (Ośrodek Działaj Lokalnie)

DZIAŁANIA

Zorganizowano spotkania integracyjne: „Róże dla Kluczborka” w Oleśnie i „Kraina mlekiem i miodem płynąca” w Kluczborku, odbyła się także wspólna majówka z udziałem władz obu gmin. Zorganizowano również wiosenne sprzątanie Dolinki nad Stobrawą i dzięki wsparciu władz samorządowych wyposażono przestrzeń w niezbędną infrastrukturę, tak by stała się ona bardziej przyjazna dla mieszkańców. W Oleśnie i Kluczborku pojawiły się tablice informacyjne na temat partnerskiej gminy. Opracowana została również mapa tras rowerowych pomiędzy obiema miejscowościami.

REZULTATY

W Dolince nad Stobrawą powstała nowa, przyjazna przestrzeń, dostępna dla każdego. Dzięki wspólnym działaniom, gminy Olesno i Kluczbork rozpoczęły budowanie partnerskich relacji opartych na zaufaniu i współdzieleniu. Pozytywne stosunki sąsiedzkie, to początek trwałej zmiany i punkt wyjścia do kolejnych inicjatyw partnerskich.

Gminy: Olesno, Kluczbork

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie – lider partnerstwa
  • Miejski Dom Kultury w Oleśnie
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w Kluczborku
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

07-08-2019
Dobrzy sąsiedzi z Opolszczyzny

Między gminami Kluczbork i Olesno nie ma konfliktowych relacji. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że funkcjonujemy zgodnie. Tylko, że jesteśmy trochę różni – wyjaśnia Maria Podgórska, współtwórczyni projektu „Jak dobrze mieć sąsiada” i prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oleśnie. Jak sama twierdzi, być może chodzi o odmienne korzenie, które w jej mieście związane są […]

10-10-2018
Szkolenie dla start-upów na rzecz dobra wspólnego

Grupy Inicjatywne realizujące start-upy na rzecz dobra wspólnego z gmin: Międzyrzecz, Niepołomice i Olesno, 8 października wzięły udział w szkoleniu w Przatowie (gmina Szadek). Warsztaty obejmowały fundraising, budowanie trwałości partnerstwa, a także komunikację i promocję realizowanych działań. Podczas pierwszego bloku warsztatowego Weronika Chrapońska-Chmielewska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawiła podstawy działań promocyjnych, pokazując najnowsze […]

Olesno, Kluczbork – „Jak dobrze mieć sąsiada”