Skwer D-O-M – Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy

Gmina: Krotoszyn

DOBRO WSPÓLNE

W gminie Krotoszyn brakowało wspólnej przestrzeni społecznej, miejsca, w którym mieszkańcy mogliby usiąść, odpocząć czy porozmawiać ze znajomymi. Partnerstwo podjęło wysiłek ukierunkowany na utworzenie skweru, który stał się dobrem wspólnym. Odpowiada on na potrzeby wszystkich grup mieszkańców zarówno młodzieży, jak i rodzin z dziećmi, czy seniorów. Skwer ma szansę stać się z czasem ogrodem miejskim i miejscem spontanicznych pikników. Dbanie o niego będzie stanowiło punkt wyjścia do integracji mieszkańców.

GRUPA INICJATYWNA

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie (PRB)
Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II (SUS)
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW)

DZIAŁANIA

Partnerstwo zagospodarowało teren zielony przy bibliotece publicznej w Krotoszynie. Powstała tu scena, alejki spacerowe i siedziska. Na wystawionym regale rozpoczęła się akcja tzw. bookcrossingu, czyli wymiany książek, co pozytywnie wpływa na rozwój czytelnictwa. Odbyły się warsztaty plastyczne dla mieszkańców, podczas których wykonany został mural i projekt aranżacji skweru. Dla seniorów zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe. Następnie, partnerstwo promowało nową przestrzeń wśród społeczności lokalnej. Na uroczystym otwarciu skweru odbył się wernisaż prac wykonanych na warsztatach, otwarcie kawiarenki plenerowej, animacje dla najmłodszych oraz występ lokalnego zespołu. W sezonie letnim rozpoczęła działalność plenerowa czytelnia, prowadzone były systematyczne zajęcia dla dzieci i seniorów, odbędzie się cykl spotkań towarzyskich dla mieszkańców. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia był piknik podsumowujący, podczas którego zaprezentowane zostały efekty projektu, odbyły się również wystawy fotografii, pokazy kelnerskie, animacje dla dzieci oraz koncert.

REZULTATY

W efekcie pracy Partnerstwa powstał Skwer D-O-M – przestrzeń bezpieczna i otwarta dla wszystkich, gdzie mieszkańcy wspólnie spędzają wolny czas. Już sam proces tworzenia nowego, atrakcyjnego miejsca, był okazją do integracji międzypokoleniowej i pobudzenia lokalnej aktywności. Powstało szerokie partnerstwo, które będzie kontynuowało działania w następnych latach. Jego głównym zadaniem jest teraz dbanie o powstałe dobro wspólne.

Gmina: Krotoszyn

Grupa Inicjatywna:

  • Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie – lider partnerstwa
  • Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II
  • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
07-07-2023
Skwer D-O-M tętni życiem i nie przestaje zachwycać

Dobro wspólne i trwałość Partnerstwa to bardzo istotne elementy Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Świetnie zrozumiało to partnerstwo z Krotoszyna, gdzie w 2019 r. (w ramach VI edycji programu Partnerstwa Lokalne PAFW) powstał „Skwer D-O-M Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy”. Ten zielony plac, położony obok Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, niespełna dwa lata później otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie, zorganizowanym przez […]

26-07-2021
Arkady Fiedler „zamieszkał” na skwerze D-O-M

We wrześniu 2021 roku przypada 75 rocznica utworzenia Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, a także 35 rocznica nadania jej imienia Arkadego Fiedlera – podróżnika i literata. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, na ścianie biblioteki namalowano wyjątkowy mural z wizerunkiem Arkadego Fiedlera. Grafikę wykonał krotoszyński artysta Łukasz Grobelny, autor wielu innych murali, w tym dwóch znajdujących w przestrzeni miasta. […]

15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

10-06-2019
Centrum życia Krotoszyna jest tuż obok biblioteki

Ścieżka edukacyjna, book-crossing, hamaki, scena widowiskowa – to tylko niektóre z pomysłów Partnerstwa, które uczyniły ze Skweru D-O-M obok Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej centrum kulturalne miasta. Biblioteka jest w miejscu, gdzie trwa wielki remont – powstaje galeria handlowa, kilka bloków mieszkalnych. Jest to centrum Krotoszyna. I teraz mieszkańcy widzą, że tu, obok biblioteki, gdzie była tylko […]

26-02-2019
Skwer D-O-M w Krotoszynie nabiera kształtów

Partnerstwo z Krotoszyna rozpoczęło prace w terenie nad aranżacją skweru D-O-M Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy. Niebawem stanie się on wspólną przestrzenią, w której mieszkańcy będą mogli razem spędzać czas. Jeszcze w ubiegłym roku przeprowadzono konsultacje społeczne pod kierunkiem Agnieszki Chlebowskiej z Poznania, na podstawie których Pracownia Architektury Krajobrazu Ogrody Gidaszewska, przygotowała szczegółowy plan skweru. W ostatnim czasie wytyczono […]

26-10-2018
Nowe partnerstwa na szkoleniu w Złotoryi

Partnerstwa z gmin: Chrzanów, Krotoszyn i Hażlach, które realizują projekty w ramach VI edycji programu LP PAFW, wzięły udział w dn. 23 października 2018 r. w warsztatach w Złotoryi. Szkolenie było poświęcone komunikacji i promocji realizowanych działań, budowaniu trwałości partnerstwa na bazie dobra wspólnego i lokalnych zasobów, a także współpracy opartej na empatii. Pierwsza część […]

Skwer D-O-M w Krotoszynie