Ścieżka pilotażowa: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa

Gmina: Fredropol

DOBRO WSPÓLNE

Gmina Fredropol posiada wyjątkowy potencjał turystyczny. Wśród miejsc wartych odwiedzenia można wymienić m.in.: cerkiew w Posadzie Rybotyckiej, klasztor w Kalwarii Pacławskiej, kirkut w Rybotyczach oraz cmentarz ewangelicki w Makowej. Są tutaj także: pozostałości starych sadów jabłoniowych, drzewa o wymiarach pomnika przyrody w Puszczy Karpackiej, cenne przyrodniczo murawy kserotermiczne, dąbrowy świetliste oraz unikalna, naturalna rzeka Wiar, uchodząca za jedną z najczystszych w Polsce. Dlatego też dobro wspólne zostało określone w projekcie jako harmonia trzech wartości: przyrody, historii, duchowości.

GRUPA INICJATYWNA

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (Program „Przemiany w Regionie – RITA”)
Lokalna Organizacja Turystyczna Wrota Karpat Wschodnich
Agroturystyka Celina Pieniążek
Zespół Szkół w Huwnikach
Koło Gospodyń Wiejskich

DZIAŁANIA

Partnerstwo podjęło się zadania stworzenia interaktywnej mapy gminy Fredropol. W tym celu zgromadzono informacje na temat atrakcji historyczno-kulturowych, m.in. poprzez ankiety i spotkania z mieszkańcami. Następnie w Kalwarii Pacławskiej zrealizowane zostały otwarte warsztaty pod hasłem “Tradycyjnie i Lokalnie”, których celem było podsumowanie zebranych danych na temat kulturowo-historycznego dziedzictwa gminy Fredropol. Elementem spotkania była również wizyta studyjna po wybranych atrakcjach z przewodnikiem. Efekt podjętych prac stanowi stanowi wirtualna mapa atrakcji gminy Fredropol, na której zamieszczono ponad 130 punktów. Każde miejsce jest szczegółowo opisane, zamieszczono również zdjęcia (w tym zdjęcia sferyczne 360 stopni dla wybranych lokalizacji). Dodatkowo, dzięki współpracy z Inicjatywą Dzikie Karpaty, mapę udało się wzbogacić także o atrakcje projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.

REZULTATY

W efekcie przeprowadzonych działań powstała mapa interaktywna https://dolinawiaru.ipmap.pl/ , prezentująca atrakcje gminy Fredropol. Do tej pory turyści nie mieli pojęcia o cennych miejscach, przy których teraz mogą zatrzymać się i dzięki temu lepiej poznać historię regionu. Wspólna praca przy projekcie stanowiła dla partnerów bardzo cenne doświadczenie, które może zaprocentować przy kolejnych inicjatywach, skoncentrowanych na rozwoju lokalnej turystyki.

Gmina: Fredropol

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze – lider partnerstwa
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Wrota Karpat Wschodnich
  • Agroturystyka Celina Pieniążek
  • Zespół Szkół w Huwnikach
  • Koło Gospodyń Wiejskich