Ścieżka pilotażowa: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa

Gmina: Fredropol

DOBRO WSPÓLNE

Gmina Fredropol posiada wyjątkowy potencjał turystyczny. Wśród miejsc wartych odwiedzenia można wymienić m.in.: cerkiew grekokatolicką w Posadzie Rybotyckiej, klasztor franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, kirkut w Rybotyczach oraz cmentarz ewangelicki w Makowej. Są tutaj także: pozostałości starych sadów jabłoniowych, drzewa o wymiarach pomnika przyrody w Puszczy Karpackiej w granicach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, cenne przyrodniczo murawy kserotermiczne, dąbrowy świetliste oraz unikalna, naturalna rzeka Wiar, uchodząca za jedną z najczystszych w Polsce. Dlatego też dobro wspólne zostało określone jako harmonia trzech wartości: przyrody, historii, duchowości.

GRUPA INICJATYWNA

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (Program „Przemiany w Regionie – RITA”)
Lokalna Organizacja Turystyczna Wrota Karpat Wschodnich
Agroturystyka Celina Pieniążek
Zespół Szkół w Huwnikach
Koło Gospodyń Wiejskich

DZIAŁANIA

„Tradycyjnie i lokalnie” to tytuł warsztatów dla lokalnej społeczności, stanowiących pierwsze z działań zaplanowanych w ramach partnerstwa. Dzieci, pod kierunkiem nauczycieli i pań z Koła Gospodyń Wiejskich, przygotują materiały do utworzenia internetowej mapy kluczowych miejsc dla gminy Fredropol, mających potencjał turystyczno-historyczny. Chodzi o miejsca  mało popularne wśród mieszkańców, lecz wartościowe z punktu widzenia historii i przyrody. Wśród nich są dawne zabudowania na terenie nieistniejących już wsi, pozostałości karczmy żydowskiej sprzed 200 lat oraz sady z dawnymi odmianami jabłoni z 1926 roku. Latem 2021 roku, na podstawie zebranych wcześniej informacji, partnerzy opracują interaktywną mapę. Każde oznaczone miejsce zostanie opatrzone szczegółowym opisem. Partnerzy planują także odnowienie tablic na Szkolnym Szlaku Turystycznym „Bohynie”, pełnym przyrodniczych ciekawostek.

REZULTATY

W ramach projektu powstanie partnerstwo, ukierunkowane na zachowanie, popularyzowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Fredropol. Głównym rezultatem przeprowadzonych działań będzie odnowiona ścieżka edukacyjna przy szkole podstawowej w Huwnikach i interaktywna mapa z najciekawszymi miejscami turystycznymi gminy.

Gmina: Fredropol

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze – lider partnerstwa
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Wrota Karpat Wschodnich
  • Agroturystyka Celina Pieniążek
  • Zespół Szkół w Huwnikach
  • Koło Gospodyń Wiejskich