Start-up: Wspólna Włodawa

Gmina: Włodawa

DOBRO WSPÓLNE

Włodawa to miasto przygraniczne, sąsiadujące z Białorusią i Ukrainą, położone nad rzekami: Włodawką i Bugiem. W przeszłości współistniały tu ze sobą trzy wyznania: katolicyzm, prawosławie i judaizm, a liczne zabytki są świadectwem wielokulturowej przeszłości miasta. Przestrzeń publiczna, przyroda, położenie i historia gminy stanowią o jej dużym potencjale. Dotychczas brakowało jednak miejsc, działań, publikacji i zasobów on-line, które pokazałoby całość dziedzictwa kulturowego Włodawy. To właśnie ono zostało uznane przez mieszkańców za dobro wspólne projektu.

GRUPA INICJATYWNA

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (Program Rozwoju Bibliotek, Program „Przemiany w Regionie – RITA”)
Janusz Adam Kloc (Program „Liderzy PAFW”)
Aleksandra Zińczuk (Program „Liderzy PAFW”)

DZIAŁANIA

Pierwszy, etap działań to przygotowanie bazy usług, szlaków edukacyjnych, ofert instytucji kultury i organizacji dla różnych grup, w tym dla dzieci i młodzieży. Wszystkie atrakcyjne miejsca Najatrakcyjniejsze miejsca będzie można zobaczyć na wirtualnej mapie. Zebrane na tym etapie projektu informacje znajdą się w elektronicznym folderze, który będzie promował walory gminy wśród lokalnej społeczności i turystów.

Aby wzmacniać kompetencje lokalnych liderów, partnerzy zorganizują warsztaty i wykłady z zakresu dziedzictwa kulturowo-historycznego miasta i regionu. Przewidziana jest akcja sprzątania parku miejskiego z udziałem mieszkańców gminy, a także stworzenie atrakcyjnych oznaczeń w wybranych punktach Włodawy: tabliczek informacyjnych oraz kodów QR, odsyłających do lokalnych opowieści miejscach i ludziach z rejonu pogranicza. Kody zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej m.in. w parku miejskim, na miejscu dawnego domu Krystyny Krahelskiei, jak również w pobliżu najstarszych drzew w mieście. Adresatami wszystkich działań będzie lokalna społeczność Włodawy, w szerszej perspektywie również osoby odwiedzające tę miejscowość.

REZULTATY

Jednym z najważniejszych efektów partnerskiego przedsięwzięcia będzie stworzenie elektronicznego folderu, promującego walory turystyczne Włodawy. Ponadto ciekawe miejsca na terenie gminy (łącznie aż 37 lokalizacji) zyskają swoje oznaczenia w formie tabliczek. Dzięki uczestnictwu w warsztatach i wykładach mieszkańcy rozwiną swoje kompetencje międzykulturowe. W dłuższej perspektywie partnerstwo liczy również na wzmocnienie marki Włodawy jako miasta otwartego i innowacyjnego, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością.

Gmina: Włodawa

Grupa Inicjatywna:

  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej  – lider partnerstwa
  • Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
  • Grupa nieformalna Mowa Żywa