Start-up: Wspólna Włodawa

Gmina: Włodawa

DOBRO WSPÓLNE

Przestrzeń publiczna, przyroda, położenie i historia Włodawy stanowią o jej dużym potencjale. Dotychczas brakowało jednak miejsc, działań, publikacji i zasobów on-line, które pokazałoby całość dziedzictwa kulturowego miasta. To właśnie ono zostało uznane przez mieszkańców za dobro wspólne projektu.

GRUPA INICJATYWNA

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (Program Rozwoju Bibliotek, Program „Przemiany w Regionie – RITA”)
Janusz Adam Kloc (Program „Liderzy PAFW”)
Aleksandra Zińczuk (Program „Liderzy PAFW”)

DZIAŁANIA

Mieszkańcy Włodawy zostali zaproszeni do wykładów tematycznych – odbyły się cztery prelekcje online związane m.in. z historią włodawskich rodów, dziedzictwem cmentarzy żydowskich, a także radzeniem sobie z epidemią w małych społecznościach. Opublikowano również nagrania legend włodawskich przygotowanych przez lokalnego animatora kultury oraz przewodnika. Przeprowadzono ponadto spotkanie otwarte dotyczące historii Żydów włodawskich, a także spacer tematyczny o roli i parków w przestrzeni miasta. Był to wstęp do kolejnych działań, polegających na namacalnym upamiętnieniu historii włodawskiego cmentarza żydowskiego. Partnerzy zainstalowali w przestrzeni publicznej tablice informacyjne, zawierające opisy o charakterze historycznym i przyrodniczym. Część z nich umieszczono przy dziewięciu najstarszych sosnach na terenie parku miejskiego, jako symbol pamięci wobec mieszkańców Włodawy żydowskiego pochodzenia. Drzewa otrzymały swoje imiona, pochodzące od imion i nazwisk historycznych postaci włodawiaków oraz nazw organizacji żydowskich. W ramach projektu wydano również folder elektroniczny, zawierający ofertę edukacyjną, kulturalną i turystyczną we Włodawie i okolicy.

REZULTATY

Dzięki staraniom partnerstwa udało się zwrócić uwagę mieszkańców na przestrzeń publiczną pod kątem znaczenia historyczno-przyrodniczego oraz jej obecnej estetyki. Podjęcie aktywności związanych z parkiem miejskim zmobilizowało samorząd aby zająć się innymi zaniedbanymi częściami miasta. Natomiast wydany w projekcie folder z ofertą turystyczną będzie służył okolicznym mieszkańcom oraz przyjezdnym, zachęcając do korzystania z lokalnych atrakcji.

Gmina: Włodawa

Grupa Inicjatywna:

  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej  – lider partnerstwa
  • Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
  • Grupa nieformalna Mowa Żywa