Ścieżka otwarta: Polsko – ukraiński Generator (Kocioł) Przedsiębiorczości

Gmina: Wojkowice

DOBRO WSPÓLNE

Celem projektu partnerskiego z gminy Wojkowice jest wspieranie życiowej zaradności i przedsiębiorczości mieszkańców, zwłaszcza kobiet, zarówno Polek jak i Ukrainek, które doświadczyły trudnej czy wręcz kryzysowej sytuacji. Projekt zakłada też rozbudowanie procesu włączania osób pochodzenia ukraińskiego w nurt życia społecznego i zawodowego. Służyć temu będzie konkretny model wspierania aktywności życiowej i zawodowej, kobiet i dziewczyn z Ukrainy, aby krok po kroku mogły zbudować godne życie w nowych warunkach.

GRUPA INICJATYWNA

Fundacja Rozwoju Kompetencji „Nowe Możliwości”, Fundacja Zagłębie Folkloru, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, OSP Żychcice, OSP Kamyce;

DZIAŁANIA

W czasie warsztatów przewidzianych w projekcie uczestnicy i uczestniczki poznają kompetencje przydatne na polskim rynku edukacji i pracy, przygotują indywidualne „Plany Rozwoju Zawodowego” i wymienią się doświadczeniami. Wspólnie zorganizują takie akcje społeczne, jak: „Przy wspólnym stole”, „Wspólna szafa”, „Pomysł na własny biznes”. Partnerzy zaoferują im profesjonalne doradztwo zawodowe, łączenie pracodawców z pracownikami oraz asystenturę w poszukiwaniu pracy. Generator przedsiębiorczości zostanie uruchomiony w formie strony internetowej lub wspólnego miejsca w Internecie. Będzie to baza produktów i usług oferowanych na terenie miasta, nie tylko przez uczestników projektu, ale przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Znajdą się tam zarówno małe, chałupnicze działalności, jak i duże firmy. Powstanie kanał na YouTube: „Spójrzmy razem w stronę przyszłości…”, który będzie zawierał wywiady i osobiste historie pisane przez wojnę. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja pod hasłem „Zaprojektuj karierę w Polsce” z udziałem specjalistów, ekspertów oraz przedstawicieli start-upów, którzy odnieśli sukces na polskim rynku pracy.

REZULTATY

W wyniku przeprowadzonych działań pochodzący z Ukrainy mieszkańcy i mieszkanki Wojkowic wzmocnią swoje poczucie bezpieczeństwa i odnajdą miejsce w lokalnej wspólnocie. Znaczna część uczestniczek projektu podejmie cykliczną współpracę z Polkami, wolontariuszkami i/lub mieszkankami Wojkowic, polegającą na udziale we wspólnych przedsięwzięciach: warsztatach, szkoleniach, wyjazdach, organizowaniu wspólnych akcji. W ten sposób pokonają bariery komunikacyjne, nawiążą nowe relacje, uzyskają niezbędne informacje dotyczące załatwiania spraw urzędowych, opieki lekarskiej, edukacji i opieki nad dziećmi oraz możliwości wsparcia rzeczowego i finansowego. Najważniejszym efektem partnerskich działań będzie włączenie osób pochodzących z Ukrainy w życie miasta, na zasadzie partnerstwa i współpracy oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia. Skutkiem tego będzie przywrócenie, przede wszystkim kobietom z Ukrainy, poczucia bezpieczeństwa i wpływu na własne życie.


Gmina: Wojkowice

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Rozwoju Kompetencji „Nowe Możliwości” – lider partnerstwa
  • Fundacja Zagłębie Folkloru
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach
  • Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach
  • OSP Żychcice
  • OSP Kamyce