Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek

Gmina: Szadek

DOBRO WSPÓLNE
Gmina Szadek kojarzy się przede wszystkim z chlebem, który wypieka piekarnia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. To właśnie on stał się dobrem wspólnym projektu „Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek”. Celem partnerów było to, aby tradycja wypieku chleba powróciła do indywidualnych gospodarstw i aby chleb stał się wartością i symbolem, który na nowo połączy społeczność gminy i okolic.

GRUPA INICJATYWNA
Liderem partnerstwa jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku (Program Rozwoju Bibliotek). W działaniach wsparli ją Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach („English Teaching”) oraz absolwentka Programu Liderzy PAFW Anna Dąbrowska („English Teaching”). Projekt zrealizowany został w gminie Szadek w województwie łódzkim.

DZIAŁANIA
Osią całego przedsięwzięcia była budowa pieców chlebowych, z których mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy. Po zakończeniu prac przygotowawczych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, zbudowano dwa piece wolnostojące w miejscowościach Przatów i Prusinowice, wokół których powstała przestrzeń wspólna z przeznaczeniem na spotkania dla mieszkańców oraz na prowadzenie warsztatów. Oba piece zostały wyposażone w palenisko do pieczenia chleba, wędzarnię oraz grill. Ponadto zorganizowano szkolenia i warsztaty kulinarne adresowane do mieszkańców gminy Szadek oraz liczne wycieczki i zajęcia dla dzieci i młodzieży, na których można było nauczyć się m. in. rozróżniania ziaren zbóż. Wydarzeniem kulminacyjnym był Regionalny Turniej Sołectw – impreza o zasięgu wojewódzkim, organizowana przez członków partnerstwa, w ramach której podsumowano działania projektu, zorganizowano konkurs na najlepszy chleb oraz zaprezentowano przewodnik turystyczny „Szlakiem szadkowskiego chleba”.

REZULTATY
Najważniejszym i trwałym rezultatem partnerstwa jest przywrócenie tradycji wypieku chleba w indywidualnych gospodarstwach. Dzięki realizacji projektu zacieśniła się współpraca między partnerami, a jedno z Kół Gospodyń Wiejskich, w efekcie wspólnych działań, zdecydowało się sformalizować swoją działalność – zawiązano Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Prusinowic. Inną formą utrwalenia dorobku partnerstwa jest „Książka w przestrzeni”, umieszczona przy piecach. Zawiera ona opis tradycji regionu, produktów lokalnych, procesu powstawania chleba „od ziarenka do bochenka”, historii jego wypiekania oraz atrakcji turystycznych regionu.

Gmina: Szadek

Grupa Inicjatywna:

  • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach
  • Anna Dąbrowska

 

10-10-2018
Szkolenie dla start-upów na rzecz dobra wspólnego

Grupy Inicjatywne realizujące start-upy na rzecz dobra wspólnego z gmin: Międzyrzecz, Niepołomice i Olesno, 8 października wzięły udział w szkoleniu w Przatowie (gmina Szadek). Warsztaty obejmowały fundraising, budowanie trwałości partnerstwa, a także komunikację i promocję realizowanych działań. Podczas pierwszego bloku warsztatowego Weronika Chrapońska-Chmielewska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawiła podstawy działań promocyjnych, pokazując najnowsze […]

02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

16-08-2017
Piece chlebowe w gminie Szadek już działają

W miejscowościach Prusinowice i Przatów Dolny oddano do użytku piece chlebowe, wybudowane w ramach projektu „Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek”. Staną się one centrami lokalnych społeczności, przy których będą odbywały się wydarzenia z udziałem mieszkańców. Partnerstwo na czele z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Szadku postawiło sobie za cel, aby tradycja wypieku chleba […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

08-11-2016
Warsztaty „Od ziarenka do bochenka”

Mieszkańcy gminy Szadek odwiedzili zagrodę edukacyjną w Zwierzyńcu Pierwszym, gdzie uczestniczyli w zajęciach „Od ziarenka do bochenka”. Celem wizyty było poznanie procesu produkcyjnego chleba – od małego ziarenka, które jest wysiewane przez rolnika, do wypieku bochenka przez piekarza. W warsztatach, które odbyły się w dniu 22 października 2016 r., uczestniczyła grupa 50 osób – młodzież ze […]

28-10-2016
Lokalne Partnerstwa na warsztatach w Warce

Przedstawiciele Lokalnych Partnerstw z Warki, Szadka i Główczyc, które realizują projekty w ramach V edycji programu, spotkali się 21 października na warsztatach w Starej Warce. Szkolenie było poświęcone budowaniu trwałych partnerstw w oparciu o dobro wspólne i zasoby lokalne, a także komunikacji i promocji działań realizowanych w ramach projektów. Produkty lokalne – tradycyjny szadkowski chleb […]

Prusinowice – inauguracja pieca chlebowego