TV na mur beton II

Gmina: Międzyrzecz

DOBRO WSPÓLNE

Diagnoza lokalnych potrzeb przeprowadzona wśród mieszkańców Międzyrzecza wykazała, że mieszkańcy mają dostęp do informacji o Polsce i świecie, jednak istnieje potrzeba zaspokojenia wiedzy lokalnej, obejmującej m.in. świadomość własnych korzeni, a także walorów gminy i odbywających się na jej terenie wydarzeń. Z tego względu partnerstwo jako dobro wspólne zdefiniowało dobrze poinformowaną społeczność. Osiągnięcie tego celu stało się możliwe dzięki stworzeniu nowej, lokalnej telewizji internetowej, która w rzetelny sposób informuje mieszkańców o tym co dla nich ważne i istotne, i w której każdy może zabrać głos.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” (Program „Równać Szanse”)
Gabriela Góra (Program „Liderzy PAFW”)
Międzyrzecki Ośrodek Kultury i Biblioteka w Międzyrzeczu (Program Rozwoju Bibliotek)
Szkoła Podstawowa w Bukowcu (Program „Szkoła Ucząca Się”)

DZIAŁANIA

Partnerstwo ma już na swoim koncie realizację start-upu na rzecz dobra wspólnego w latach 2018-2019 (VI edycja Programu). Uruchomiono wtedy lokalną telewizję TV na MUR BETON opartą na pracy wolontariuszy. W VII edycji Programu zrealizowano drugi etap projektu, który zakładał szereg działań animacyjnych dla społeczności. Wolontariusze-redaktorzy kontynuowali tworzenie filmów, sond, relacji z lokalnych wydarzeń oraz przeprowadzili wywiady z mieszkańcami. Jednym z kluczowych elementów projektu było przygotowanie gier terenowych, rozgrywanych na terenie gminy, z wykorzystaniem tabletów. Partnerzy wzięli udział w szkoleniu z tworzenia tego typu gier, a następnie opracowywali różne scenariusze rozgrywek, które następnie odbywały się z udziałem mieszkańców. Przeprowadzono m.in. takie gry jak: „Tajemnica międzyrzeckiego kustosza”, „Plenerowe wakacje”, „Sekrety Pani Dulskiej” oraz „Skrzynka rozmaitości”. Rozgrywki miały charakter międzypokoleniowy i wymagały pracy zespołowej. Poznawaniu miejscowości z gminy Międyrzecz służyły również questy, adresowane zarówno do mieszkańców, jak i turystów. Ponadto przeprowadzono szkolenia z zakresu tworzenia wiosek tematycznych, których owocem były plany rozwoju, opracowane przez grupy inicjatywne z sołectw Nietoperek i Gorzyca. Zorganizowano także dwie wystawy plenerowe, prezentujące historię Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz organizowanych co roku dożynek.

REZULTATY

Dzięki realizacji projektu uczestnicy mieli okazję rozwinąć umiejętności tworzenia materiałów dziennikarskich, pracy z kamerą i korzystania z nowych technologii. Podjęte działania animacyjne umożliwiły mieszkańcom poznawanie lokalnej historii i atrakcji gminy. Gry terenowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród międzyrzeckiej młodzieży, co pozwoliło przełamać – związaną z epidemią Covid-19 – bierność i niechęć do angażowania się osób z tej grupy wiekowej w proponowane aktywności.

Gmina: Międzyrzecz

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” – lider partnerstwa
  • Gabriela Góra
  • Międzyrzecki Ośrodek Kultury i Biblioteka w Międzyrzeczu
  • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

06-06-2019
Pokazać świat poza granicami Międzyrzecza

Międzyrzecka telewizja internetowa “Tv Na Mur-beton” stworzona w ramach start-upu na rzecz dobra wspólnego będzie prezentować tematy bliskie mieszkańcom, które nie mają szans trafić do innych lokalnych mediów. Telewizja ma pokazywać rzeczy, które się nie przebijają. Mamy docierać do ciekawych ludzi, którzy może się trochę wstydzą, mało o sobie mówią i nie są eksponowani. Pokażemy […]

10-10-2018
Szkolenie dla start-upów na rzecz dobra wspólnego

Grupy Inicjatywne realizujące start-upy na rzecz dobra wspólnego z gmin: Międzyrzecz, Niepołomice i Olesno, 8 października wzięły udział w szkoleniu w Przatowie (gmina Szadek). Warsztaty obejmowały fundraising, budowanie trwałości partnerstwa, a także komunikację i promocję realizowanych działań. Podczas pierwszego bloku warsztatowego Weronika Chrapońska-Chmielewska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawiła podstawy działań promocyjnych, pokazując najnowsze […]