Robimy wiochę! Sołectwo na medal

Gmina: Główczyce

DOBRO WSPÓLNE
Dobrem wspólnym partnerstwa z Główczyc jest samorządność rozumiana jako realizacja konkretnych i zaplanowanych działań mieszkańców gminy, realnie odpowiadających na ich potrzeby oraz rozwijających umiejętności korzystania z przywilejów, jakie daje demokracja. Partnerzy pokazują mieszkańcom, w jaki sposób można aktywnie włączać się w budowanie mikro-kosmosu sołectwa, jak działać na rzecz dobra wspólnego i jak wpływać na świadomość obywatelską w skali mikrospołeczności.

GRUPA INICJATYWNA
Pomysłodawcą projektu Partnerskiego była Grupa Inicjatywna, na czele z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Główczycach („Równać Szanse”). W działania zaangażowało się również Stowarzyszenie „Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych” (”Równać Szanse”, „EURO-NGO”) oraz Paweł Żmuda – Lider IX edycji Programu „Liderzy PAFW”, dyrektor GOK w Główczycach. Projekt realizowany był w gminie Główczyce w województwie pomorskim.

DZIAŁANIA
W ramach projektu zorganizowano konkurs „ALE WIOCHA (na medal)!” na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w sołectwach gminy Główczyce. Z nadesłanych pomysłów wybranych zostało osiem, którym przekazano dofinansowanie. Mieszkańcom udało się m.in. utworzyć ścieżkę nordic walking, zorganizować cykl spotkań z ornitologami czy przeprowadzić warsztaty dotyczące zdrowego żywienia oraz cykl zajęć fitness dla pań. Ponadto zorganizowano „Zieloną świetlicę” – zagospodarowano nieużytek w środku wsi na miejsce spotkań mieszkańców. Powstała świetlica jest miejscem zabawy, integracji i działań międzypokoleniowych. Partnerstwo przygotowało ponadto instalacje street-artowe w przestrzeni wszystkich ośmiu wsi. Instalacje te wskazywały na realizację projektu i nadawały ośmiu działaniom wspólny mianownik estetyczny. Młodzież zrealizowała sondę wśród mieszkańców i przygotowała na jej podstawie film opisujący „Sołectwo na medal”. Oprócz tego, w ramach inicjatywy „Kino za stodołą”, odbyły się 4 pokazy kina plenerowego.

REZULTATY
Dzięki realizacji projektu w ośmiu miejscowościach partnerom udało się wprowadzić pozytywne zmiany odpowiadające na potrzeby społeczności, obejmujące zarówno liderów społecznych gminy, jak i mieszkańców. Powstała sieć współpracy pomiędzy wsiami gminy Główczyce. Możliwość zdobycia funduszy na realizację własnych działań i przykład pozytywnego przeprowadzenia dofinansowanych inicjatyw pobudziły aktywność społeczną i chęć dalszej pracy w sołectwach. Najważniejszą zmianą jest to, że mieszkańcy zaczęli sami szukać dróg zaspokojenia potrzeb swojej społeczności. Namacalnym efektem działań partnerstwa jest uchwalenie przez Radę Gminy Główczyce funduszu sołeckiego, co daje szansę na realizację kolejnych oddolnych inicjatyw.

Gmina: Główczyce

Grupa Inicjatywna:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie „Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych”
  • Paweł Żmuda
23-08-2018
Wielkie Malowanie w gminie Główczyce

W ramach projektu  ,,Sołectwa dla gminy – Nasza Wspólna Wiocha” mieszkańcy Wolinii i Rzuszcz w gminie Główczyce postanowili odświeżyć i odmalować budynki świetlic oraz ,,pokolorować” najbliższe sobie otoczenie. Wszyscy chętni zabrali się do pracy, przyczyniając się do poprawy wizerunku swoich miejscowości. Po ciężkim wysiłku znalazł się również czas na odpoczynek przy ognisku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które […]

02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

28-07-2017
„Robimy wiochę…”, czyli co słychać w gminie Główczyce?

W gminie Główczyce trwa realizacja 8 inicjatyw, zgłoszonych przez mieszkańców poszczególnych sołectw w konkursie „Ale wiocha”. Konkurs jest częścią projektu „Robimy wiochę. Sołectwo na medal.”, realizowanego w ramach V edycji programu LP PAFW. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi inicjatywami. Stowięcino – „W Stowięcinie rosną… DYNIE!” W 2014 w Stowięcinie wyhodowano dynię o rekordowym obwodzie […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

16-12-2016
Rozstrzygnięcie konkursu „Ale wiocha!” w Główczycach

Poznaliśmy wyniki konkursu inicjatyw kulturalnych ”Ale wiocha”, który organizowany jest dla mieszkańców sołectw w gminie Główczyce. Celem konkursu jest wsparcie działań mieszkańców w realizacji przedsięwzięć kulturalnych. Spośród wniosków, wybrano te, które najlepiej odpowiadały na założenia konkursu mini grantów, czyli: włączały mieszkańców w realizację działań w sferze kultury; zawierały innowacyjne pomysły na działania społeczności lokalnej w miejscowościach; włączały […]

28-10-2016
Lokalne Partnerstwa na warsztatach w Warce

Przedstawiciele Lokalnych Partnerstw z Warki, Szadka i Główczyc, które realizują projekty w ramach V edycji programu, spotkali się 21 października na warsztatach w Starej Warce. Szkolenie było poświęcone budowaniu trwałych partnerstw w oparciu o dobro wspólne i zasoby lokalne, a także komunikacji i promocji działań realizowanych w ramach projektów. Produkty lokalne – tradycyjny szadkowski chleb […]

Główczyce – inicjatywy w konkursie „Ale wiocha”