Płużnicka Współdzielnia

Gmina: Płużnica

DOBRO WSPÓLNE

Przyjazna, estetyczna, kameralna i nowoczesna przestrzeń dla mieszkańców – taka jest „Współdzielnia” w gminie Płużnica. To miejsce rozwoju edukacji nieformalnej i sąsiedzkiego wsparcia, umożliwiające dzielenie się wiedzą, doświadczeniami oraz kompetencjami. Organizatorzy szkoleń mogą tu skorzystać ze specjalistycznego sprzętu multimedialnego, odpowiednich materiałów i narzędzi, a wszyscy mieszkańcy mają do dyspozycji miejsce do organizowania warsztatów, wystaw, coworkingu czy też spotkań lokalnych.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja (Program „Przemiany w Regionie – RITA”, Program „Równać Szanse”)
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie (Ośrodek Działaj Lokalnie)
Marcin Skonieczka (Liderzy PAFW)

DZIAŁANIA

Pierwszym krokiem do powstania „Współdzielni” był remont pomieszczeń w dawnej szkole w miejscowości Wiewiórki. Dzięki zaangażowaniu partnerów i wolontariuszy, odświeżono ściany i podłogi lokalu, stworzono aneks kuchenny oraz zakupiono niezbędny sprzęt. W budynku stanęła specjalna szafa umożliwiająca mieszkańcom wymianę niepotrzebnych rzeczy – ubrań, książek, zabawek, narzędzi.

W odnowionej przestrzeni zainicjowano comiesięczne śniadania dla społeczników – m.in.: sołtysów, działaczy organizacji pozarządowych, rady rodziców, młodzieżowej rady gminy czy radnych  z gmin Płużnica i Lisewo. Podczas tych spotkań uczestnicy rozmawiają, integrują się i w razie potrzeby wzajemnie się wspierają. Przeprowadzono również warsztaty z udziałem ekspertów, m.in. z pszczelarstwa, gotowania czy plecienia makramy.

Działacze społeczni, nauczyciele, przedsiębiorcy i inne aktywne osoby wzięli udział w diagnozie własnych potrzeb rozwojowych oraz szkoleniach, które były odpowiedzią na te potrzeby (m.in. z zakresu wystąpień publicznych oraz komunikacji bez przemocy). Podsumowaniem projektu było wydarzenie nawiązujące do konwencji „TEDx”. Mieszkańcy opowiedzieli o swoich pasjach, zainteresowaniach oraz o ważnych dla nich sprawach lokalnych. Wystąpienia były transmitowane na żywo w internecie.

REZULTATY

Najważniejszym rezultatem projektu jest powstanie „Współdzielni” – miejsca integracji, spotkań, rozwoju kompetencji i nowoczesnych umiejętności. Mieszkańcy mogą tam uczyć się wykorzystywania nowych technologii, rozwijać zawodowo, organizować warsztaty dotyczące praktycznie każdej tematyki. „Współdzielnia” jest na co dzień wykorzystywana przez lokalne organizacje, grupy i instytucje publiczne. Partnerom nie brakuje pomysłów na kolejne działania, dzięki czemu to miejsce z pewnością będzie dalej tętniło życiem.

Gmina: Płużnica

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja – lider partnerstwa
  • Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
  • Marcin Skonieczka