Płużnicka Współdzielnia

Gmina: Płużnica

DOBRO WSPÓLNE

Przyjazna, estetyczna, kameralna i nowoczesna przestrzeń dla mieszkańców – taka będzie „Współdzielnia” w gminie Płużnica. Stanie się ona miejscem rozwoju edukacji nieformalnej i  sąsiedzkiego wsparcia, umożliwiającym dzielenie się wiedzą, doświadczeniami oraz kompetencjami. Organizatorzy szkoleń będą mogli tu skorzystać ze specjalistycznego sprzętu multimedialnego, odpowiednich materiałów i narzędzi, a wszyscy mieszkańcy dostaną do dyspozycji miejsce do organizowania warsztatów, wystaw, coworkingu czy też spotkań lokalnych.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja (Program „Przemiany w Regionie – RITA”, Program „Równać Szanse”)
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie (Ośrodek Działaj Lokalnie)
Marcin Skonieczka (Liderzy PAFW)

DZIAŁANIA

Cztery duże pomieszczenia byłej szkoły w miejscowości Wiewiórki, dzięki współpracy z profesjonalnym biurem projektowym, już wkrótce staną się wymarzonym przez partnerów miejscem spotkań i rozwoju. „Współdzielnia” będzie miała prawie 100 m2 i zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy budynku stanie specjalna szafa umożliwiająca mieszkańcom wymianę niepotrzebnych rzeczy – ubrań, książek, zabawek, narzędzi.

Partnerzy planują comiesięczne śniadania dla społeczników – sołtysów, działaczy organizacji pozarządowych, rady rodziców, młodzieżowej rady gminy czy radnych  z gmin Płużnica i Lisewo. Podczas tych spotkań będą rozmawiać, integrować się i w razie potrzeby, wzajemnie się wspierać. Zostaną też  przeprowadzone warsztaty z udziałem ekspertów, m.in. z majsterkowania, gotowania czy pszczelarstwa.

Dla działaczy społecznych, nauczycieli, przedsiębiorców i innych aktywnych osób przewidziana jest diagnoza ich potrzeb rozwojowych (np. test Gallupa) i szkolenia, które będą odpowiedzią na te potrzeby (np. z zakresu komunikacji czy prezentacji). Podsumowaniem projektu będzie wydarzenie nawiązujące do konwencji „TEDx”. Mieszkańcy opowiedzą o swoich pasjach, zainteresowaniach oraz o ważnych dla nich sprawach lokalnych. Wystąpienia będą transmitowane na żywo w internecie. Natomiast od września 2021 roku lokal stanie się siedzibą Domowej Szkoły Społecznej, co umożliwi dalszy rozwój aktywności „Współdzielni”.

REZULTATY

Najważniejszym rezultatem projektu będzie powstanie „Współdzielni” – miejsca integracji, spotkań, rozwoju kompetencji i nowoczesnych umiejętności. Mieszkańcy będą mogli uczyć się wykorzystywania nowych technologii, rozwijać zawodowo, organizować warsztaty dotyczące praktycznie każdej tematyki. „Współdzielnia” będzie na co dzień wykorzystywana przez lokalne organizacje, grupy i instytucje publiczne.

Gmina: Płużnica

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja – lider partnerstwa
  • Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
  • Marcin Skonieczka