Ścieżka pilotażowa: Kalejdoskop Tradycji Szumowskich

Gmina: Szumowo

DOBRO WSPÓLNE

Zasoby historyczne i kulturowe gminy Szumowo, a w szczególności stworzony dzięki staraniom samorządu Skansen, to dobro wspólne partnerstwa. Jest to miejsce, gdzie folklor i dawne obrzędy tworzą przestrzeń do spotkań  lokalnych imprez, szkoleń i spotkań. Wszyscy mają możliwość zaprezentowania tu swoich dokonań, krzewienia kultury i tradycji, mogą promować swoje usługi i produkty lokalne. Mieszkańcy czują się odpowiedzialni za to miejsce i aktywnie współdziałają̨ w jego rozwoju.

GRUPA INICJATYWNA

Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna (Program „Działaj Lokalnie”)
Urząd Gminy Szumowo
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie

DZIAŁANIA

W ramach konkursu „Pocztówki z Gminy Szumowo” uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej będą fotografowali wybrane przez siebie miejscowości w gminie. Wiosną powstanie przewodnik po gminie Szumowo w formie listów pisanych przez mieszkańców i wakacyjnych gości. Partnerzy przeprowadzą liczne warsztaty, m.in. kulinarne, wokalne, wyplatania ze słomy, historyczne i etnologiczne, dotyczące zabawek i zabaw z dawnych lat, również w razie potrzeby w formie online. Zaplanowano również wyjazd studyjny do Garncarskiej Wioski w miejscowości Kamionka koło Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie). W ramach Szumowskiego Festiwalu Tradycji i Sztuki Ludowej odbędzie się wystawa dzieł kulinarnych i artystów ludowych oraz jarmark. Na stoiskach przygotowanych przez mieszkańców pojawią się lokalne produkty. Wydarzeniem podsumowującym działania w ramach partnerstwa, będą dożynki gminne połączone z prezentacją efektów projektu.

REZULTATY

Mieszkańcy Szumowa poznają nowe, niebanalne formy spędzania wolnego czasu, dowiedzą się więcej o swojej okolicy i będą mieli szansę na większą integrację międzypokoleniową. Każdy będzie mógł nauczyć się tworzenia produktów lokalnych w oparciu o zasoby własnego gospodarstwa domowego. Powstanie również wirtualny przewodnik po gminie Szumowo, a dzięki warsztatom i innym działaniom edukacyjnym, mieszkańcy lepiej poznają historię, tradycję i kulturę ziemi szumowskiej.

Gmina: Szumowo

Grupa Inicjatywna:

  • Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna – lider partnerstwa
  • Urząd Gminy Szumowo
  • Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie