Ścieżka pilotażowa: Kalejdoskop Tradycji Szumowskich

Gmina: Szumowo

DOBRO WSPÓLNE

Zasoby historyczne i kulturowe gminy Szumowo, a w szczególności tamtejszy Skansen, to dobro wspólne partnerstwa. Folklor i dawne obrzędy stanowią główny motyw lokalnych imprez, szkoleń i spotkań. Partnerom zależało na tym, aby mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za to miejsce i aktywnie współdziałali w jego rozwoju.

GRUPA INICJATYWNA

Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna (Program „Działaj Lokalnie”)
Urząd Gminy Szumowo
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie

DZIAŁANIA

Najważniejszym przedsięwzięciem partnerstwa była organizacja Szumowskiego Festiwalu Tradycji i Sztuki Ludowej. Wydarzenie przeprowadzono w formie kiermaszu rękodzieła. Pomimo ograniczeń epidemicznych, wielu artystów ludowych wystawiło na sprzedaż swoje produkty. Zainteresowani przynosili swoje wyroby do Gminnego Ośrodka Kultury, tam były one fotografowane i przekazywane na ekspozycję. Osoby zainteresowane wystawionymi produktami miały możliwość ich zakupu.

Przeprowadzono również różnego rodzaju warsztaty. Mieszkańcy uczyli się wyplatania rzeczy ze słomy oraz rzeźbienia w warzywach i owocach, odbywały się również zajęcia z emisji głosu i nauki śpiewu z repertuarem pieśni ludowych. Dzieci wzięły udział w warsztatach „Zabawki i zabawy naszych Dziadków”, podczas których poznały gry i zabawki swoich przodków. Zorganizowano ponadto dwa wykłady online o historii Szumowa, a także dwa konkursy plastyczne: „Pocztówki z gminy Szumowo” oraz „Miejscowości z gminy Szumowo dawniej i dziś”. Zwieńczeniem projektu były dożynki gminne, które stanowiły okazję do podsumowania zrealizowanych inicjatyw oraz zebrania pomysłów na kolejne działania.

REZULTATY

Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu mieszkańcy Szumowa jeszcze bardziej się zintegrowali. Nauczyli się wielu nowych umiejętności oraz zaczęli chętniej angażować się w akcje prospołeczne. Wspólne inicjatywy pozwoliły odkryć potencjał jaki drzemie w lokalnych aktywistach, co w przyszłości pozwoli wypełnić ciekawymi działaniami przestrzeń Skansenu i całej gminy.

Gmina: Szumowo

Grupa Inicjatywna:

  • Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna – lider partnerstwa
  • Urząd Gminy Szumowo
  • Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie