Przystanek Warmia

Gminy: Dywity, Dobre Miasto

DOBRO WSPÓLNE

Budynek Starej Szkoły w Brąswałdzie jest symbolem Warmii, miejscem z bogatą historią i tradycją. Celem Partnerstwa było ożywienie obiektu w taki sposób, aby stał się on przestrzenią dającą wiele możliwości, wzmacniającą poczucie tożsamości i przynależności do wspólnoty. Obecnie jest to miejsce łączące mieszkańców wokół dziedzictwa kulturowego, promujące lokalną aktywność i gościnność.

GRUPA INICJATYWNA

Lokalna Grupa Działania „Warmiński zakątek” (Ośrodek Działaj Lokalnie, „Przemiany w Regionie – RITA”)
Gminna Biblioteka Publiczna w Dywitach (Program Rozwoju Bibliotek)
Szkoła Podstawowa im. M. Z. Malewskiej w Dywitach (Program „English Teaching”)

DZIAŁANIA

Partnerzy  skoncentrowali swoje działania na wykończeniu i nadaniu funkcjonalności budynkowi Starej Szkoły, który został wcześniej częściowo wyremontowany przez gminę. Budynek zaczął pełnić funkcję kulturową i edukacyjną, stał się przestrzenią twórczą i kreującą atrakcyjność turystyczną gminy. Partnerstwo przeprowadziło działania animacyjne, które zintegrowały uczestników projektu i nowych partnerów, a następnie stworzyło harmonogram działań w tym miejscu i podzieliło zadania między partnerów.  Wydana została mapa rekreacyjno-turystyczna „Przystanek Warmia” i uruchomiona wypożyczalnia rowerów, co zbliżyło ze sobą gminy Dywity i Dobre Miasto. Istniejąca w budynku Starej Szkoły izba pamięci im. Marii Zientary-Malewskiej została ponownie otwarta dla odwiedzających. Partnerzy zorganizowali ponadto konkurs interdyscyplinarny dla dzieci i młodzieży „Moja Warmia – Przystanek Warmia”. Finał przedsięwzięcia odbył się podczas uroczystego otwarcia wspólnej przestrzeni. Wydarzenie to promowało jednocześnie izbę pamięci im. Marii Zientary-Malewskiej jako kulturalne centrum gminy.

REZULTATY

Rezultatem projektu jest zbudowanie partnerstwa Przystanek Warmia, które będzie dbało o funkcjonalność wspólnego dobra Starej Szkoły. Otwarcie przestrzeni zapewniło mieszkańcom miejsce do kreowania aktywności obywatelskiej, możliwość edukacji i rozwijania własnej kreatywności. Dzięki prowadzonym działaniom z zakresu animacji kulturowej i turystycznej, odbywa się promocja regionu. Zainicjowano również trwałą współpracę pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi poprzez wspólną przestrzeń i stałe formy wymiany aktywności w tym miejscu.

Gminy: Dywity, Dobre Miasto

Grupa Inicjatywna:

  • Lokalna Grupa Działania „Warmiński zakątek” – lider partnerstwa
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Dywitach
  • Szkoła Podstawowa im. M. Z. Malewskiej w Dywitach
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

18-09-2019
Przystanek dla turystów w sercu Warmii

Dawna szkoła w Brąswałdzie to historyczny, atrakcyjnie położony budynek, zarówno z punktu widzenia turystów, jak i mieszkańców okolicy. Nic dziwnego, że właśnie tam utworzono „Przystanek Warmia”. W izbie pamięci znajdują się rzeczy osobiste Marii Zientary-Malewskiej – biurko, materiały piśmiennicze itp. To osoba bardzo znana na naszym terenie, ceniona, tu pamięć o niej nie przemija – […]

Dywity – Przystanek Warmia