Ścieżka otwarta: Brynicka agora

Gmina: Łubniany

DOBRO WSPÓLNE

Dostrzegając brak aktywności dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej Brynicy (woj. opolskie), partnerzy postanowili skupić się właśnie na tej grupie społecznej i stworzyć dla nich miejsce nieformalnych spotkań i integracji – „Brynicką Agorę”. Jej przestrzeń będzie zaprojektowana przez samą młodzież, wolna od instytucjonalnych ograniczeń, żywa ich życiem i aktywnością. Dzieci i młodzież będą miały do swojej dyspozycji wiatę, palenisko grillowe, półkę do bookcrossingu i miejsce do stworzenia małego ogrodu zapachowego.

GRUPA INICJATYWNA

Łubniański Ośrodek Kultury, Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu w Brynicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy;

DZIAŁANIA

Na początku planowane jest wspólne sprzątanie miejsca, które ma zmienić się w „Brynicką Agorę”. Na „gadającej” ścianie dzieci i młodzież będą mogli podzielić się pomysłami i wspólnie wybiorą konkretne cele do realizacji. W szkole (lub na boisku) zorganizowane zostaną warsztaty krajobrazu dla dzieci i młodzieży. Poprowadzi je architekt krajobrazu z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Efektem zajęć będzie wypracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni.   Młodzi ludzie podzielą się na grupy robocze: „inżynierowie”, „przyrodnicy”, „społecznicy”, z których każda odpowiadać będzie za swój obszar w ramach działań. Zwieńczeniem będzie wydarzenie podsumowujące pt. „Cała Brynica buduję Agorę”, podczas którego partnerzy zaproszą mieszkańców, dzieci i młodzież, do tworzenia swojej przestrzeni. Każdy będzie mógł przyłożyć cegiełkę do tego działania – posadzić drzewko, krzew, przybić deskę, zamontować palenisko.

REZULTATY

Dzięki działaniom partnerów w Brynicy zostaną stworzone warunki dla dzieci i młodzieży, sprzyjające ich aktywności. Wspólna przestrzeń, tworzona dla najmłodszych mieszkańców, zaaranżowana przez nich samych, wzmocni ich poczucie tożsamości z miejscem urodzenia oraz poczucie sprawczości. Mieszkańcy Brynicy zwiększą swoją aktywność społeczną i podejmą nowe działania, integrując się w nowej przestrzeni. Będzie to miejsce spotkań, odpoczynku oraz realizacji inicjatyw zaprojektowanych przez młodzież.

Gmina: Łubniany

Grupa Inicjatywna:

  • Łubniański Ośrodek Kultury – lider partnerstwa
  • Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu w Brynicy
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy