Wolontariat bieszczadzki

Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne

DOBRO WSPÓLNE
Wolontariat bieszczadzki to nazwa partnerstwa powstałego w oparciu o zasoby wypracowane w ramach wcześniej realizowanych na tym obszarze programów PAFW, ale też najsłynniejsza marka społecznego zaangażowania w południowo-wschodniej części Polski. Sposób, w jaki osoby inicjujące to partnerstwo dokonały tego wart jest prześledzenia.

GRUPA INICJATYWNA
Nie bez znaczenia było to, że Fundacja Bieszczadzka – lider partnerstwa – od lat zajmuje się rozwojem regionu przez ekologię, sztukę. Wzmacnia tożsamość mieszkańców Ustrzyk, Leska i innych mniejszych miejscowości. Ludzie z partnerstwa znali się też z aktywnego programu „Zielone Bieszczady”, czy po prostu – mieszkali obok siebie. Bieszczady posiadają ogromny potencjał ludzki. Napływowi od razu związali się i wciąż mocno wiążą z miejscem, w którym żyją, z tamtejszymi ludźmi; takie są Bieszczady. I to właśnie do nich wszystkich dziesięcioro partnerów zaadresowało akcję łączącą tradycje bieszczadzkie z ideą wolontariatu.

DZIAŁANIA
Pierwszy był nabór i szkolenia wolontariuszy kierowany do uczniów szkół średnich, studentów, ale nie zabrakło także seniorów. Po zakończeniu cyklu szkoleń, który obejmował identyfikację obszarów, postępowanie z mieszkańcami, realizację i kontynuację projektów zaczął się właściwy etap – „Bieszczadzcy wolontariusze w akcji”. Ich działania zaowocowały oczyszczeniem kilkudziesięciu km rzeki Strwiąż, stworzeniem szlaku Ekomuzeów (w tym do Ekomuzeum „Hołe”), wytyczeniem nowego szlaku pieszego na Lawortę, który swój początek ma na dworcu PKS-PKP w Ustrzykach Dolnych, zorganizowaniem  bieszczadzkiego Dnia Dziecka promującego jednocześnie ideę rodzicielstwa zastępczego, a także organizacją akcji „Kobiety na start” – była to akcja ukierunkowana na aktywność kobiet.

W drugim etapie programu działania były sprofilowanie na sport i edukację wokół crossingu rowerowego przez Bieszczady. Wolontariusze stworzyli i zarządzają do dziś infrastrukturą przyjazną dla rowerzystów – powstał szlak Greenway „Zielony Rower”. Cykliści nie tylko jeżdżą po nim, ale mają możliwość włączania się w życie obozów dla rowerzystów, do happeningów na szlaku, związanych też z bezpieczeństwem na rowerze i drogach.

W prace inaugurujące „Wolontariat Bieszczadzki” zaangażowało się 120 wolontariuszy. Rozmach przedsięwzięcia świadczy o celowości działania i dał silny impuls do kontynuacji dzieła. Wolontariat doczekał się własnego logotypu i serwisu internetowego www.wolontariatbieszczadzki.pl. Tu spotykają się chętni i poszukujący pomocy. Społecznicy bieszczadzcy mają też swój dzień. Święto Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych pod koniec czerwca, to cykliczna impreza, która jest świetną okazją do prezentowania tego, co zostało zrobione na rzecz dobra wspólnego i celebrowania sukcesów.

REZULTATY
Dziś „Wolontariat Bieszczadzki” to już rozpoznawalna marka, silnie związana z Fundacją Bieszczadzką. W jej akcjach takich jak szkoły języka angielskiego, aktywizacja obszarów wiejskich, animacje w ramach „Działaj Lokalne PAFW” biorą udział wolontariusze, a ich liczba się zwiększa. Wzrasta w ten sposób poczucie przynależności do grupy i siła przywiązania do miejsc. Te wymiary dobra wspólnego podnoszą wartość Bieszczadów nie tylko dla miejscowych. Dobrą atmosferę od razu wyczuwa się po przyjeździe, a tej w Bieszczadach nie brakuje.

Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne

PARTNERZY

  • Fundacja Bieszczadzka – lider partnerstwa
  • Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
  • Bieszczadzkie Centrum Charytatywne „Caritas” w Ustrzykach Dolnych
  • Gościnne Gospodarstwa Galicyjskie
  • Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych – Centrum Pomocy Rodzinie
  • Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”
  • Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich „Nasza Szansa”
  • Technikum Leśne Lesko
  • Urząd Miasta i Gminy Lesko – Bieszczadzki Dom Kultury
  • Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych – Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej i Promocji
02-09-2013
Pracownia Dobra Wspólnego w Bieszczadach

Narzędziem trenerskim scalającym oba obszary jest praca w oparciu o innowacyjną metodę szkoleniową 4 MAT. Każdy następujący po sobie moduł jest pogłębieniem wiedzy w danym obszarze ale przede wszystkim to mały krok w rozwoju młodego człowieka.W ramach warsztatów został przeprowadzony 2 dniowy trening terenowy rozpoczynający się uroczyście w Lokalnej Grupie Działania „Zielone Bieszczady” a po […]

16-11-2010
Co jest symbolem trwałości i stabilizacji?

Miedzy innymi na takie pytanie musieli odpowiedzieć uczestnicy warsztatów, które odbyły się 15 listopada w Leżajsku. Było to pierwsze spotkanie z cyklu, jaki ARFP przygotowała dla uczestników pierwszej edycji programu. Partnerstwa spotykają się w kameralnym gronie, na „swoim” terenie, aby porozmawiać o tym, jak zapewnić trwałość rezultatom programu i budować mocne fundamenty partnerstwa lokalnego. Przedstawiciele […]

Lucyna Sobańska
l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
Wolontariat bieszczadzki