„ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna”

Gmina: Wołów

DOBRO WSPÓLNE

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Krzydliny Wielkiej i Krzydliny Małej w gminie Wołów, powstanie pieszo-rowerowa ścieżka turystyczna, łącząca obie miejscowości. Mieszkańcy każdej z nich są aktywni i zaangażowani, pełni energii i gotowi do wspólnego działania, jednak dotychczas nie mieli okazji połączyć sił i zintegrować się. Dlatego dobrem wspólnym  będzie szlak turystyczny, który Partnertswo postanowiło uczynić atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów, angażując do działań młodzież, która jest ważnym zasobem tej społeczności. Ten ośmiokilometrowy szlak doskonale zaprezentuje walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Ścieżka turystyczna otrzymała również swoją nazwę i już niebawem będzie nazywana „ŁĄCZNIKIEM”. Jej dodatkowym atutem będzie położenie w bliskiej odległości (ok. 3 km) od ścieżki znajdującej się na szlaku Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, łączącej Wołów z Lubiążem.

GRUPA INICJATYWNA

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich (Ośrodek Działaj Lokalnie), OSP w Krzydlinie Małej (Równać Szanse), Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda” (Równać Szanse), Wioletta Krakowska (Liderka PAFW);

DZIAŁANIA

Bezpośrednimi twórcami i odbiorcami projektu będą młodzi ludzie z Krzydliny Małej i Wielkiej. Dlatego to oni wezmą udział w czterech warsztatach, na których wypracują poszczególne elementy związane z utworzeniem ścieżki: materiały graficzne, słuchowiska, nagranie dźwięków natury, opisy walorów poszczególnych punktów ścieżki. Czeka ich też wspólne mapowanie terenu, ustalenie trasy „ŁĄCZNIKA” i wybranie 15 miejsc do ustawienia ławek. Zostaną na nich umieszczone kody QR zawierające mini słuchowiska nagrane przez lokalną młodzież. Będą zawierały m.in. opis określonego waloru przyrodniczego, kulturowego czy historycznego oraz dźwięki natury otaczające wybrane miejsce. W obu miejscowościach partnerzy ustawią dwie tablice informacyjne z mapą i trasą ścieżki. Oficjalne otwarcie ścieżki połączone będzie z warsztatami wypiekania sękacza, a wydarzenie podsumowujące odbędzie się latem 2023 r. w formie nocnej gry terenowej.

REZULTATY

Dobro wspólne będzie służyć lokalnej społeczności (oraz turystom. Będzie to kolejna wspólna inicjatywa, dzięki której mieszkańcy zyskają nowy sposób na spędzanie wolnego czasu, a jednocześnie szansę na promocję swoich miejscowości. Młodzi ludzie zwiększą swoje kompetencje, poznają swoje mocne i słabe strony oraz nauczą się pracy w grupie. Ścieżka turystyczna oparta na mini słuchowiskach, nagrywanych przez młodych ludzi, to innowacja w skali powiatu.

Gmina: Wołów

Grupa Inicjatywna:

  • Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich – lider partnerstwa
  • OSP w Krzydlinie Małej
  • Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”
  • Wioletta Krakowska