Młodzieżowa Straż Leśna

Gmina: Niemce

DOBRO WSPÓLNE
Tereny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otulina, potocznie zwana przez mieszkańców Gminy „Lasami Kozłowieckimi”, to dobro wspólne partnerów z gminy Niemce. Są one jedyną atrakcją turystyczną na tym terenie, przyciągającą regularnie wędkarzy i osoby szukające wypoczynku nad pobliskim stawami, przylegającymi do lasu. Wyzwaniem dla partnerstwa było stworzenie możliwości zaangażowania się młodych ludzi w działania odpowiadające ich potrzebom i oczekiwaniom. Jednocześnie problemem okazało się zaniedbane środowisko naturalne. Stąd zrodziła się potrzeba zwiększania świadomości ekologicznej.

GRUPA INICJATYWNA
Grupę Inicjatywną projektu stworzyły cztery instytucje: Fundacja Sempre a Frente (Program „Przemiany w Regionie –RITA”), Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej („Uniwersytety Trzeciego Wieku”, „Działaj Lokalnie”), Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie („PROJEKTOR- Wolontariat Studencki”) oraz Lider PAFW Mateusz Małyska. Projekt realizowany został w gminie Niemce w województwie lubelskim.

DZIAŁANIA
W ramach projektu w trzech szkołach gminy Niemce zawiązano oddziały Młodzieżowej Straży Leśnej, które wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Kandydaci na strażników uczyli się podstaw survivalu, czytania mapy i biwakowania. Ćwiczyli ponadto rozpoznawanie zwierząt po odgłosach i śladach, poznali specyfikę pracy leśnika oraz uczyli się odróżniać rośliny jadalne od niejadalnych, a także rozpoznawać zagrożenia ekologiczne. Ostatnim przedsięwzięciem było umieszczenie na terenie Gminy Niemce kilkudziesięciu metalowo-drewnianych koszy na śmieci. Impreza podsumowująca odbyła się razem z Dożynkami Gminnymi w Nasutowie. Zaprezentowano na niej działania zrealizowane przez partnerstwo oraz odbyło się uroczyste ślubowanie Strażników.

REZULTATY
Cykl warsztatów Młodzieżowej Straży Leśnej spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, co świadczy o tym że partnerstwo prawidłowo odczytało potrzeby młodych ludzi. Głównym rezultatem działań jest utworzenie elitarnej grupy Młodzieżowej Straży Leśnej, która, z własnym logo i mundurami, stała się marką gminy Niemce. Dzięki jej działaniom nastąpił wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców oraz zainteresowania dbałością o przyrodę wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a tereny Lasów Kozłowieckich są pod ich stałą opieką.

Gmina: Niemce

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Sempre a Frente – lider partnerstwa
  • Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej
  • Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
  • Mateusz Małyska
02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

02-06-2017
Pasowanie Młodzieżowych Strażników Leśnych

W dniach 23-24 maja przeprowadzono kolejne szkolenie Młodzieżowej Straży Leśnej. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z samoobrony, a następnie miało miejsce uroczyste pasowanie – młodzi strażnicy złożyli przysięgę i odebrali mundury. Następnego dnia odbył się rajd rowerowy po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.  

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

10-01-2017
Warsztaty Młodzieżowej Straży Leśnej

W ramach projektu „Młodzieżowa Straż Leśna” realizowanego w gminie Niemce odbywają się warsztaty dla młodzieży, przygotowujące uczestników do wzięcia odpowiedzialności za środowisko naturalne w okolicy. Za nami już cztery cykle szkoleń dla młodych strażników. W dniach 21/22 października 2016 r. odbyły się warsztaty integracyjne dla młodzieży – przyszłych Strażników Leśnych Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Zebrani dowiedzieli się […]

04-11-2016
Warsztaty Lokalnych Partnerstw w Nasutowie

Przedstawiciele partnerstwa z gminy Niemce oraz partnerstwa działającego na terenie gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia, rozpoczynających realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, 26 października wzięli udział w spotkaniu warsztatowym w Nasutowie. Warsztaty obejmowały tematykę dobra wspólnego, budowania trwałości partnerstw oraz komunikowania o projektach partnerskich. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej […]

27-09-2016
Piknik inaugurujący projekt Młodzieżowa Straż Leśna

Lider Mateusz Małyska – prezes Fundacji Sempre a Frente – razem z partnerami z Gminy Niemce zorganizowali w niedzielę piknik inaugurujący projekt partnerski „Młodzieżowa Straż Leśna”. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z tego wydarzenia.

Mateusz Małyska
mateusz.malyska@sempre.org.pl
Warsztaty Młodzieżowej Straży Leśnej