Janowicka Kapsuła Czasu

Gmina: Janowice Wielkie

DOBRO WSPÓLNE

Zbiorowa pamięć historyczna, kulturowa, przyrodnicza i społeczna to dobro wspólne partnerów z gminy Janowice Wielkie. W ramach kontynuacji działań, zainicjowanych w VII edycji programu Lokalne Partnerstwa PAFW (start-up grant), planowane jest połączenie lokalnego archiwum (ważnego dla starszych mieszkańców oraz przyszłych pokoleń) z nowym przekazem i narzędziami atrakcyjnymi dla młodszych mieszkańców i turystów (QR kod, interaktywna mapa dostępna na telefon). Procesowi tworzenia tych narzędzi towarzyszy chęć wspólnego działania oraz autentyczne zainteresowanie i szacunek dla dziedzictwa, którymi mieszkańcy chcieliby podzielić się z innymi.

GRUPA INICJATYWNA

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór (Ośrodek Działaj Lokalnie), Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości (Równać Szanse), Magdalena Kudelska (Liderka PAFW)

DZIAŁANIA

Partnerzy chcą rozpocząć działania wydarzeniem integracyjnym, konsultacjami społecznymi oraz zaproszeniem nowych wsi, podmiotów i mieszkańców do współpracy. Planowane jest dalsze zbieranie materiałów: wywiadów, zdjęć, dokumentów, a następnie ich obróbka, montaż, selekcja dla potrzeb strony internetowej. Istniejąca już mapa zostanie zaktualizowana – zarówno w formie interaktywnej jak i drukowanej, także w wersji ulotki z kodem QR. Miejsca dodane do mapy zostaną oznaczone specjalnymi tablicami. Powstanie drukowana publikacja, która obejmie około 40 miejsc, a jej odbiorcami będą przede wszystkim osoby starsze, preferujące przekaz w tradycyjnej formie. Nowe treści, zdjęcia i wywiady zostaną zamieszczone na stronie www.janowickieopowiesci.pl. Na zakończenie działań partnerów odbędzie się wydarzenie pod hasłem „Spotkajmy się w Janowicach”. Mieszkańcy będą zaproszeni do udziału w warsztatach edukacyjnych, spektaklu teatralnym dla dzieci, konsultacjach społecznych i kinie plenerowym.

REZULTATY

Najistotniejszym efektem działań partnerstwa z Janowic, będzie opracowanie kolejnych 20 wywiadów z mieszkańcami gminy, uzupełnienie interaktywnej mapy o 20 miejsc ważnych dla lokalnej społeczności i powstanie publikacji opisującej historie związane z miejscami umieszczonymi na mapie. Dzięki temu zasoby kulturowe, historyczne i społeczne gminy Janowice Wielkie zostaną zachowane i godnie wyeksponowane. Partnerzy uznali, że szerokie włączenie mieszkańców w proces gromadzenia wspomnień i pamiątek przyczyni się do budowania poczucia wspólnoty, wzmocnienia świadomości tożsamości lokalnej, a także do rozwoju edukacji ekologicznej.

Gmina: Janowice Wielkie

Grupa Inicjatywna:

  • Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości
  • Magdalena Kudelska