Kalejdoskop aktywności

Gmina: Tomaszów Lubelski

DOBRO WSPÓLNE
„Aktywność” to hasło, na którym bardzo zależało mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego. Ludzie chcieli żyć w mieście z poczuciem wspólnoty – spotykać się i wpływać na otoczenie. Możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym oraz miejsc – brakowało. W efekcie dialogu społecznego i działań nowo powstałego partnerstwa Tomaszów ożywił się i wciąż się zmienia na lepsze.

GRUPA INICJATYWNA
„Czajnia” to stowarzyszenie (i lider partnerstwa), które z zakasanymi rękawami od 2004 r. działa w regionie. Rozwija kapitał społeczny i ekonomiczny, gromadząc wokół siebie wielu partnerów – organizacje pozarządowe o podobnej misji: m. in. Organizację Turystyczną Roztocze, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Spółdzielnię Mieszkaniową w Tomaszowie Lubelskim.

DZIAŁANIA
„Czajnia” umiejętne połączyła zasoby partnerów. W efekcie w sierpniu 2010 r. powstał Klub Aktywności Społecznej jako element szerszego programu – „Kalejdoskopu Aktywności”. W ten sposób tomaszowska „aktywność” zaczynała gościć w przestrzeni publicznej miasta, klub stał się miejscem, gdzie pasje i zainteresowania można dzielić z innymi, a co najważniejsze – mobilizować się do konkretnych działań. Przykładów jest wiele. Pracownicy spółdzielni namalowali na rynku wielką szachownicę – jest nie tylko zabawnym elementem małej architektury – można na niej grać w wielkie szachy, (figury są na wyposażeniu klubu). Z kolei Ośrodek Interwencji Kryzysowej otworzył „Klub Mamy” – cotygodniowe spotkania kobiet. Sukcesem partnerstwa jest też wyposażenie i zagospodarowanie ośmiu tomaszowskich placów zabaw. Dzieci korzystają teraz z nowych i bezpiecznych placów, a o konserwację sprzętów dba spółdzielnia

Co warte podkreślenia – mieszkańcy Tomaszowa traktują Klub jak dobro wspólne. Są za niego odpowiedzialni i dbają, aby był przestrzenią żywą. Wypełnia się zajęciami proponowanymi przez NGO, ale też wychodzącymi od mieszkańców – pozyskiwania środków unijnych, obsługi komputera, malarstwa i rysunku, florystyki. Działa „Klub Obieżyświata”, organizuje się zbiórki publiczne. „Kalejdoskop Aktywności” pomagał też w tworzeniu programu kart rabatowych w Tomaszowie Lubelskim i Nidzicy. Dzięki kartom klienci wzmacniają lokalną przedsiębiorczość, poznają rodzime produkty, wnosząc wkład w tworzenie lokalnego kapitału.

Najważniejszym, towarzyskim wydarzeniem „Kalejdoskopu” jest coroczna Gala Aktywności. Na niej wyróżnieni laureaci w konkursach – Lokalny Dobroczyńca – Aktywna Organizacja – Aktywny Samorząd – Społecznik Roku – odbierają zasłużone nagrody. Występują lokalni artyści, m.in. Chór Sonata, zespół „Odsetki”. Do organizacji gali włącza się Zespół Aktywności Zawodowej działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”.

REZULTATY
Dzięki temu partnerstwu Tomaszów Lubelski stał się miastem aktywności. Organizacje pozarządowe, obywatele środowisko biznesu, spotykają się, projektują, działają przy tworzeniu dobra wspólnego. Rośnie poczucie więzi lokalnych i oddziaływania na otoczenie. Rzecz dotyczy przecież ich miasta i okolicy. W dwudziestotysięcznej miejscowości każde takie działanie jest od razu widoczne, co więcej mobilizuje mieszkańców do wyjścia z domu i bycia aktywnym..

Gmina: Tomaszów Lubelski

PARTNERZY

  • Stowarzyszenie „Czajnia” – lider partnerstwa
  • Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.
  • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  • Lokalna Organizacja Turystyczna ROZTOCZE
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim
  • Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA
28-09-2015
Historie Lokalnych Partenrstw PAFW: Kalejdoskop Aktywności w Tomaszowie Lubelskim

„Aktywność” to hasło, które bardzo bolało mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. Ludzie chcieli żyć w mieście z poczuciem wspólnoty – spotykać się i wpływać na otoczenie. Ale możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym oraz miejsc – brakowało. W efekcie dialogu społecznego i działań nowo powstałego partnerstwa Tomaszów ożywił się i wciąż się zmienia na lepsze. „Czajnia” to […]

22-07-2014
Aktywni w powiecie tomaszowskim

Pragniemy poinformować, iż w ramach partnerstwa lokalnego W Tomaszowie Lubelskim ogłoszony został „Konkurs aktywności”.  Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów: – organizacji pozarządowych – które mogą zostać nagrodzone w kategorii „Aktywna Organizacja”, – przedsiębiorców – którzy mogą zostać nagrodzeni w kategorii „Lokalny Dobroczyńca”, – jednostek samorządu terytorialnego – które mogą zostać nagrodzone w kategorii „Aktywny […]

14-05-2012
Gala Aktywności w Tomaszowie Lubelskim

Pierwsza Gala Aktywności została zorganizowana jako podsumowanie projektu „Kalejdoskop Aktywności” w kwietniu zeszłego roku. Gala okazała się dużym sukcesem, dlatego partnerzy deklarowali, że będą starali się o wpisanie jej na stałe do kalendarza imprez miasta. Działania projektowe zakończyły się, ale dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Czajnia” w tym roku Gala również się odbyła. Tegoroczna Gala Aktywności odbyła się […]

18-07-2011
Korzyść dla wszystkich – karty rabatowe w Tomaszowie Lubelskim i Nidzicy

Karty rabatowe, wprowadzone w Tomaszowie Lubelskim i Nidzicy, stanowią wspaniały przykład pomysłu na wsparcie rozwoju lokalnego. Takie działania z jednej strony przyczyniają się do wzmocnienia lokalnej przedsiębiorczości, z drugiej natomiast pomagają mieszkańcom zdać sobie sprawę, że kupując w sklepach w swojej miejscowości, wpływają na jej rozwój. Przedsiębiorcy, przyłączając się do programu, oferują rabaty, które mają […]

04-05-2011
Gala Aktywności podsumowaniem projektu w Tomaszowie …

Podczas Gali Aktywności, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2011r.w Tomaszowskim Domu Kultury W Tomaszowie Lubelskim rozstrzygnięty został konkurs aktywności i uroczyście wręczono nagrody i statuetki aktywności laureatom. Konkurs aktywności został ogłoszony w celu pokazania i wyróżnienia lokalnej aktywności, a także zachęcenia do aktywnych działań innych.Organizatorami konkursu są partnerzy kampanii „Kalejdoskop aktywności” realizowanego w […]

Marcin Rechulicz
marcin.rechulicz@interia.pl
Gala aktywności
Historie Lokalnych Partnerstw PAFW Kalejdoskop Aktywności w Tomaszowie Lubelskim