Start-up: Budujemy MOSTy

Gmina: Mosina

DOBRO WSPÓLNE

Potrzeba stworzenia miejsca, które pełniłoby funkcję centrum wolontariatu zrzeszającego młodzież, ośrodka aktywizującego społeczność i jednocześnie byłoby bazą dla większych przedsięwzięć, stanowiła impuls do zawiązania partnerstwa w gminie Mosina.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko (Program „Równać Szanse”)
Stowarzyszenia AMBITIO (Program „English Teaching”)
Szkoła Podstawowa w Rogalinku (Program „Szkoła Ucząca Się”)

DZIAŁANIA

Realizację działań rozpoczęto od rozmów z potencjalnymi partnerami oraz od spotkań formacyjnych z uczestnikami Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Zaproszono do współpracy Urząd Miejski, 11 szkół z gminy oraz przedstawicieli funkcjonujących już wolontariatów. Wszystkie te działania doprowadziły do porozumienia w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Wolontariatu. Stanowi ono wirtualną przestrzeń wymiany informacji o wydarzeniach, akcjach społecznych i osobach potrzebujących wsparcia. Ponadto dzięki staraniom partnerów powołano do życia Federację Organizacji Lokalnych, będącą zrzeszeniem organizacji działających na terenie gminy Mosina. Odbył się również konkurs na inicjatywy społeczno – młodzieżowe, oparte na integracji społeczności lokalnej wokół wspólnego celu. Przyznano łącznie 8 grantów, a wśród zrealizowanych projektów znalazły się m.in. inicjatywy oparte na stworzeniu ogólnodostępnego kącika ekologicznego oraz działania międzypokoleniowe. Wydarzenie finałowe, które odbyło się pod hasłem „Elegant Show”, stanowiło okazję do podsumowania działań projektowych oraz rozstrzygnięcia konkursu talentów, w którym młodzież prezentowała swoje umiejętności i zainteresowania.

REZULTATY

Dzięki działaniom partnerstwa lokalne organizacje pozarządowe i społecznicy zyskali narzędzia, aby jeszcze efektywniej współpracować i realizować swoje inicjatywy. Pod szyldem federacji organizacje będą równorzędnym partnerem samorządu, łatwiej też będzie im koordynować wspólne przedsięwzięcia. Natomiast realizacja własnych projektów przez młodych ludzi dała im większe poczucie pewności siebie oraz zmotywowała ich do większej aktywności po okresie epidemicznej izolacji.

Gmina: Mosina

Grupa Inicjatywna:

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko – lider partnerstwa
Stowarzyszenie AMBITIO
Zespół Szkół w Rogalinku