Start-up: Działając pod rękę z naturą!

Gmina: Oborniki Śląskie

DOBRO WSPÓLNE

Biblioteki i domy kultury to miejsca szczególne w lokalnych społecznościach. Często są centrami działań edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, także tych, które integrują mieszkańców wokół dobra wspólnego. W Obornikach Śląskich i Pęgowie (woj. dolnośląskie) zawiązało się partnerstwo, które zainspirowane naturą  planuje utworzyć wokół tamtejszych bibliotek przestrzenie relaksu, edukacji i integracji w plenerze, korzystając z lokalnego bogactwa przyrody . Przestrzenie te będą dobrem wspólnym, tworzonym przez mieszkańców dla nich samych i dla turystów odwiedzających gminę. Działania partnerstwa obejmą nie tylko bliskie sąsiedztwo bibliotek, ale także okoliczne lasy i otaczającą przyrodę.

GRUPA INICJATYWNA

Fundacja Znajdź Cel (Równać Szanse), Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich (Ośrodek Działaj Lokalnie), Obornicki Ośrodek Kultury Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza (Program Rozwoju Bibliotek), Anna Pukacz Górnikowska (Liderka PAFW);

DZIAŁANIA

Działania partnerów obejmą przede wszystkim odnowienie przestrzeni przed biblioteką w Obornikach Śląskich. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie terenu i opracowanie koncepcji jego zagospodarowania jesienią 2022 r., a wiosną 2023 r ruszą nasadzenia . Ponadto planowane jest przygotowanie mapy okolicy, stworzenie ogródka roślin miododajnych i postawienie przed biblioteką w Pęgowie specjalnego stołu do warsztatów plenerowych. Powstanie również ścieżka edukacyjna pomiędzy Pęgowem i Obornikami. W czerwcu partnerzy planują uroczyste otwarcie przestrzeni. Podsumowaniem projektu będzie dzień otwarty w bibliotekach w Obornikach Śląskich i w Pęgowie. W programie przewidziane jest głośne czytanie i gry na świeżym powietrzu. Chętni będą mogli odbyć spacer nowopowstałą ścieżką edukacyjną.

REZULTATY

Dzięki projektowi zostaną zagospodarowane, dotychczas niewykorzystywane, przestrzenie plenerowe przed bibliotekami w Obornikach Śląskich i w Pęgowie. Będą to miejsca odpoczynku, otwarte dla wszystkich. Powstanie przystań dla dzieci, które będą odwiedzać teren przed biblioteką (wraz z nauczycielami lub rodzicami), gdzie będzie można posiedzieć na leżakach i posłuchać opowieści z czytanych książek. Swoje miejsce  zyska też młodzież, która będzie mogła zagrać w tenisa stołowego, skorzystać ze strefy wypoczynku lub zmierzyć się z elementami grywalizacji w terenie, wykorzystując aplikacje do rozpoznawania roślin i ptaków. Seniorzy zyskają okazję do gier stolikowych i spacerów poznawczych po najbliższej okolicy. Wszystko to sprawi, że mieszkańcy znajdą nowy sposób na spędzanie wolnego czasu i relaks na łonie natury. Działania partnerstwa będą początkiem drogi do kolejnych wspólnych  inicjatyw na terenie gminy.

Gmina: Oborniki Śląskie

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Znajdź Cel – lider partnerstwa
  • Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
  • Obornicki Ośrodek Kultury Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza
  • Anna Pukacz-Górnikowska