Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci

Gminy: Sokółka

DOBRO WSPÓLNE
Sokólskie partnerstwo organizacji pozarządowych, policji, szkół, samorządu i mediów skupiło się na przeciwdziałaniu agresji w szkołach i na podwórkach. Działania wokół tak rozumianego dobra wspólnego obejmowały nie tylko dzieci pokrzywdzone, ale i te które krzywdzą inne. Z czasem partnerzy zajęli się też zdrowiem i prawidłowym rozwojem dzieci.

GRUPA INIcJATYWNA
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” buduje kapitał społeczny aktywizując mieszkańców. Obszary, w których może pochwalić się osiągnięciami są imponujące – edukacja, kultura i sztuka, sport i rekreacja, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy, pomoc społeczna i ochrona zdrowia. Fundusz zajmuje się też przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy domowej, funduje stypendia wyróżniającej się młodzieży. Jako lider partnerstwa miał więc należyte kompetencje do inicjowania zmiany. Szczególnie, że badanie przeprowadzone wśród uczniów sokólskich szkół udowodniło – większość z nich spotykała się z przemocą rówieśniczą.

DZIAŁANIA
Lider partnerstwa zebrał wokół siebie jeszcze 19 innych organizacji i instytucji, działając od pomysłu do konkretu wokół dobra wspólnego jakim stało się mocno zaakcentowane bezpieczeństwo dzieci. Celem było stworzenie dla nich przyjaznego, wolnego od przemocy środowiska. Dzięki partnerskiemu projektowi nauczyciele z sokólskich szkół, którzy często są  świadkami niepożądanych incydentów, ukończyli warsztaty z przeciwdziałania przemocy, (prowadzone przez Komendę Powiatową Policji). Tu też pośrednio uczyli się umiejętności kreowania nauczycielskich autorytetów. Uczniowie dowiedzieli się, jak radzić sobie z agresywnymi kolegami i rozwiązywać konflikty. W łagodny sposób tłumaczono dzieciom i młodzieży konsekwencje przemocy, a prowadzący warsztaty zachęcali uczestników do nieagresywnych form wyrażania emocji. Odbyły się np. konkursy plastyczne, a mieszkańcy Sokółki podziwiali później zgromadzone prace młodzieży na festiwalu „Sztuki antyagresywnej”. Setki mieszkańców przeszły ulicami miasta w marszu „Stop-przemocy”.

Cechą charakterystyczną tego projektu jest witalność współtwórców Traktując zadanie jako element szerzej rozumianego dobra wspólnego, partnerstwo poszło dalej. Oprócz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zadbało o ich zdrowie. Samorząd zorganizował akcję badania kręgosłupa i prawidłowej postawy. Niektóre z dzieci trafiły do grup z łagodną rehabilitacją zaniedbań postawy.

Partnerstwo podsunęło też młodzieży pomysły na spędzanie wolnego czasu – jako osobny, niemniej ważny blok aktywności. Tutaj w zbiorze animacji znalazły się gry miejskie z Sokółką i jej historią w tle. Np. akcja „Kocham Sokółkę, dbam o jej estetykę”, która przeciwdziałała aktom wandalizmu. Było dużo sportu – na miejskim zalewie kilkaset dzieci nauczyło się bezpłatnie pływać. Na zajęciach artystycznych młodzież tworzyła wartościowe graffiti. Warsztaty tańca z ogniem otworzyły też ich na nową ekspresję osobowości.

REZULTATY
W ten sposób partnerstwo „Społeczna (re)akcja. Stop krzywdzeniu dzieci!” zdołało pokonać kolejne przeszkody na drodze do zgodnego życia w Sokółce. Wierząc, że nawyki wczesnych lat pozostają na długo – im więcej współpracy i zaufania wśród dzieci, młodzieży, tym więcej troski o innych i otoczenie w dorosłym życiu.

Gminy: Sokółka

PARTNERZY

 • Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” – lider partnerstwa
 • Biblioteka Publiczna w Sokółce
 • Gimnazjum nr 1 w Sokółce
 • Gimnazjum nr 2 w Sokółce
 • Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
 • Kurier Poranny Sokólski
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinie
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce
 • Sokólski Ośrodek Kultury
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Art. Przychodnia”
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce
 • Szkoła Podstawowa w Boguszach
 • Szkoła Podstawowa w Gieniuszach
 • Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie
 • Szkoła Podstawowa w Kamionce Starej
 • Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
 • Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance
 • Urząd Miejski w Sokółce
 • Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce
24-06-2015
Miejska Gra w Sokółce

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” zaprasza jutro do niezwykłej gry! Jej scenariusz oparty jest na fabularyzowanej opowieści o wolności i niewoli, którą zaprezentuje przed rozpoczęciem gry osoba prowadząca – mistrz. Uczestnicy (młodzież 3 gimnazjów sokólskich) odwiedzą na rowerach miejsca z opowieści. Trasa rajdu rowerowego będzie przebiegała od Zalewu Sokólskiego, dwoma różnymi polnymi drogami do Stadniny Koni […]

23-04-2015
Gra miejska i wycieczka rowerowa w ramach projektu „Wolność wczoraj i dziś” w Sokółce

Do 30 czerwca 2015 r. Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny razem z lokalnymi partnerami realizuje projekt „Wolność wczoraj i dziś”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – głównie stypendystów Fundacji SFL. Do udziału w projekcie Fundacja zaprosiła swoich sprawdzonych partnerów, z którymi realizowała projekt „Społeczna re-akcja STOP krzywdzeniu dzieci” w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW, […]

04-12-2013
Pracownia Dobra Wspólnego: Przewodnik „Sokółka znana i nieznana”

Swój udział w powstaniu książki mieli stypendyści SFL. To właśnie oni przeprowadzili wywiady ze znanymi sokółczanami, a także zgromadzili część materiałów o ludziach, którzy w minionych wiekach rozsławili Ziemię Sokólską. Należeli do nich m.in. bracia Józef i Zygmunt Lewoniewscy, pionierzy światowego lotnictwa. Obaj bracia zginęli tragicznie przy próbach pobicia lotniczych rekordów. Książka opowiada też o […]

08-09-2013
Sokółka znana i nieznana

– Chcemy ująć w przewodniku pięć kultur związanych z Sokółką. Stworzymy przewodnik, który tematycznie będzie bardzo różnorodny – mówi Maria Talarczyk, prezes fundacji Sokólski Fundusz Lokalny. Kilkudziesięciostronicowa publikacja ma pokazywać dobrze znane, ale także nieco zapomniane oblicza Sokółki i Sokólszczyzny. Książka powstanie w ramach projektu pt. „Sokółka znana i nieznana”. Więcej szczegółów na temat tworzonego […]

31-05-2012
Nowy projekt Sokólskiego Funduszu Lokalnego

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny, lider realizowanego w II. edycji programu przedsięwzięcia „Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci” realizuje nowy projekt, który także angażuje głównie młodzież szkolną. Przedsięwzięcie „Kocham Sokółkę, dbam o jej estetykę” ma przeciwdziałać aktom niszczenia tego, co jest wspólne. Napisy na odnowionych budynkach, zniszczone ławki, połamane drzewka, poprzewracane kosz czy zanieczyszczone fontanny to […]

Miejska Gra w Sokółce