MOST

Gmina: Mosina

DOBRO WSPÓLNE

W ramach start-up grantu w ramach VII edycji Programu w gminie Mosina powstało wirtualne Gminne Centrum Wolontariatu – miejsce wymiany informacji o wydarzeniach, akcjach społecznych i osobach potrzebujących wsparcia. Partnerzy jednak cały czas myśleli o zorganizowaniu fizycznej przestrzeni na działania społeczne. Dzięki aktywności lokalnych społeczników udało się otrzymać od gminy lokal, w którym powstanie MOST – Mosiński Ośrodek Społeczno Twórczy. Będzie to przestrzeń zlokalizowana w centrum Mosiny, pełniąca funkcję konferencyjno-warsztatową, z możliwością przygotowywania wspólnych posiłków. MOST ma stać się miejscem międzypokoleniowym, międzynarodowym, otwartym dla każdego, jednoczącym ponad podziałami.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko (Równać Szanse), Szkoła Podstawowa w Rogalinku (Szkoła Ucząca Się), Stowarzyszenie Ambitio (English Teaching)

DZIAŁANIA

Działania partnerów obejmą przygotowanie przekazanych przez gminę pomieszczeń do pełnienia nowych funkcji. W tym celu odbędą się spotkania konsultacyjne z różnymi grupami mieszkańców, partnerzy zorganizują drobne remonty i zapewnią odpowiednie wyposażenie. Po uroczystym otwarciu Ośrodka planowane są międzynarodowe i międzypokoleniowe warsztaty integrujące i wprowadzające w kulturę Polski i Ukrainy, nauka języka polskiego i ukraińskiego, spotkania z polską i ukraińską kuchnią tradycyjną, a także wyjazdy edukacyjne związane z rzemiosłem, kulturą i historią obu narodów. Powstanie też młodzieżowy przewodnik po Gminie Mosina. Przestrzeń MOST-u „wesprze” działania wirtualnego Gminnego Centrum Wolontariatu w tym m.in. zbiórki i organizację materiałów na warsztaty, szkolenia z wolontariatu dla nauczycieli, młodzieży i NGO oraz działania związane z dbałością o miejsca pamięci narodowej. W nowej przestrzeni MOST-u swoje miejsce na aktywność znajdzie Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej. Partnerzy ogłoszą konkurs na inicjatywy młodzieżowe na rzecz dobra wspólnego, a lokalne organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie w ramach inkubatora społecznego dla małych, aktywnych NGO i grup nieformalnych. Będzie to pomoc prawno–księgowa oraz spotkania integracyjne i wolontariackie.

REZULTATY

W ramach  działań partnerstwa powstanie przyjazna, kameralna i nowoczesna przestrzeń dla mieszkańców. MOST stanie się miejscem rozwoju edukacji nieformalnej i wolontariackiego wsparcia, umożliwiającym dzielenie się wiedzą, doświadczeniami oraz kompetencjami. Organizatorzy działań wolontariackich i szkoleń będą mogli tu skorzystać z zakupionego sprzętu, odpowiednich materiałów i narzędzi, a wszyscy mieszkańcy dostaną do dyspozycji miejsce do organizowania warsztatów, wystaw, spotkań lokalnych, itp. Efekt wspólnego wysiłku zostanie wzmocniony przez warsztaty młodzieżowe, międzypokoleniowe i międzynarodowe. Będzie to sprzyjało dalszemu rozwojowi organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, skupionych wokół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Lokalnych.

Gmina: Mosina

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko – lider partnerstwa
  • Szkoła Podstawowa w Rogalinku
  • Stowarzyszenie Ambitio