Kalejdoskop partnerstwa

Gminy: Myślenice, Dobczyce

DOBRO WSPÓLNE
Potrzeba integracji i wspierania organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na terenie gmin Myślenice i Dobczyce zrodziła pomysł realizacji projektu partnerskiego, który umożliwiłby przygotowanie narzędzi do koordynowania ich działań. W tym celu Partnerzy stworzyli planistyczny kalendarz stanowiący prezentację różnych form aktywności podmiotów Trzeciego Sektora. Pozwoliło to na wzmocnienie wizerunku organizacji jako animatorów życia społecznego oraz ważnych partnerów dla samorządów czy biznesu.


GRUPA INICJATYWNA

Na czele partnerstwa stoi Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS (Ośrodek Działaj Lokalnie) realizująca projekty o charakterze artystycznym, obywatelskim i edukacyjnym. Członkami Grupy Inicjatywnej są również: Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach (Program Rozwoju Bibliotek, „Seniorzy w Akcji”) postrzegana jako najbardziej innowacyjne i przyjazne „ciekawe miejsce ciekawych ludzi” oraz Myślenickie Towarzystwo Kultury („Równać Szanse”) organizator festiwali, wystaw, warsztatów i in. działań o charakterze edukacyjnym. Do grona pomysłodawców projektu należą też mobilny doradca Agnieszka Dudek („Nowe Technologie Lokalnie”) oraz absolwenci programu „Liderzy PAFW”: Izabela Janczak-Bizoń, Anna Kapusta, Paweł Piwowarczyk. Projekt realizowany był w gminach Myślenice i Dobczyce w województwie małopolskim.


DZIAŁANIA

Jednym z głównych elementów projektu były Kawiarenki Obywatelskie – cykl spotkań liderek oraz liderów grup, organizacji i instytucji działających w różnych sferach pożytku publicznego. Podczas spotkań zaproszeni goście prowadzili warsztaty z zakresu promocji, fundraisingu oraz nowych technologii przydatnych dla NGO. W ramach kawiarenek przeprowadzono konkurs mikrograntowy na realizację inicjatyw na terenie gmin Myślenice i Dobczyce. Dzięki temu odbyło się kilkanaście wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. turniej szachowy, warsztaty modelarskie, wieczór poetycki czy warsztaty dla kobiet. Jednocześnie trwały prace nad elektroniczną i papierową wersją kalendarza partnerstwa, zawierającego informacje o wydarzeniach organizowanych w Myślenicach i Dobczycach, który następnie rozdano mieszkańcom obu gmin. Ponadto zainicjowano fundusz stypendialny „Kalejdoskop pasjonatów” wspierający osoby, które realizują wyjątkowe pasje i potrafią się nimi dzielić z innymi. Środki na uruchomienie funduszu zebrano dzięki zbiórkom charytatywnym i licytacjom przedmiotów pozyskanych od znanych osób. Podsumowaniem wydarzeń partnerstwa była gala w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, podczas którego wręczono pierwsze stypendium „Kalejdoskopu pasjonatów” oraz przeprowadzono aukcję na rzecz funduszu stypendialnego.


REZULTATY

Najważniejszym rezultatem działań w ramach projektu „Kalejdoskop partnerstwa” jest wzmocnienie partnerów poprzez wsparcie i promocję ich działań, nawiązanie współpracy pomiędzy nimi oraz integracja środowiska lokalnych organizacji pozarządowych, która będzie owocować nowymi działaniami. Kawiarenki Obywatelskie okazały się znakomitą okazją do integracji mieszkańców oraz dyskusji na temat pomysłów na inicjatywy społeczne i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Gminy: Myślenice, Dobczyce

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach
  • Myślenickie Towarzystwo Kultury
  • Agnieszka Dudek
  • Izabela Janczak-Bizoń
  • Anna Kapusta
  • Paweł Piwowarczyk
16-10-2018
II Gala Kalejdoskopu Partnerstwa

W dn. 12 października 2018 r. w Dobczycach odbyła się II Gala Kalejdoskopu Partnerstwa – święto osób zaangażowanych społecznie, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji działających dla lokalnej społeczności Myślenic i Dobczyc. Była to okazja do prezentacji wspólnych działań i docenienia osób poświęcających się na rzecz dobra wspólnego mieszkańców. W ramach gali odbył się koncert […]

02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

28-02-2017
III Kawiarenka Obywatelska oraz Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Myślenicach

W ramach projektu „Kalejdoskop Partnerstwa” odbyła się już trzecia Kawiarenka Obywatelska, w trakcie której rozstrzygnięto konkurs na mikrogranty. Partnerstwo ma ponadto za sobą organizację pierwszego dużego wydarzenia, jakim był Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. W dn. 23 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach odbyła się III Kawiarenka Obywatelska, podczas której uczestnicy konkursu na mikrogranty prezentowali swoje […]

20-01-2017
Kalejdoskop Partnerstwa – Kawiarenki Obywatelskie

W ramach projektu Kalejdoskop Partnerstwa powstał cykl spotkań liderek oraz liderów grup, organizacji i instytucji działających na terenach gmin Myślenice i Dobczyce w różnych sferach pożytku publicznego. I Kawiarenka Obywatelska odbyła się 24 listopada 2016 roku w Myślenicach i zgromadziła blisko 50 osób, w tym przedstawicieli wielu Myślenickich i Dobczyckich organizacji i instytucji. Spotkanie stanowiło […]

10-11-2016
Lokalne partnerstwa na warsztatach w gminie Wielka Wieś

Ostatnie w cyklu jesiennym warsztaty lokalne dla nowych partnerstw odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś koło Krakowa. Przedstawiciele partnerstw z gmin Myślenice i Dobczyce, Wielka Wieś oraz Złotoryja we wrześniu rozpoczęli realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej w pierwszym etapie realizacji projektu i […]

Anna Kapusta
aaakapusta@gmail.com
Kalejdoskop Partnerstwa – Kawiarenki Obywatelskie
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych – Myślenice