Ścieżka otwarta: Ćmielów porcelaną i krzemieniem naznaczony

Gmina: Ćmielów

DOBRO WSPÓLNE

Porcelana i krzemień to dobro wspólne, wskazane przez mieszkańców Ćmielowa w diagnozie, przeprowadzonej przez tamtejsze partnerstwo. Te zasoby lokalne są ich zdaniem częścią tradycji i historii przodków, przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz powodem do dumy. Celem partnerstwa jest pokazanie tych skarbów szerszemu gronu odbiorców, a jednocześnie rozwój gminy Ćmielów, w oparciu o piękne walory przyrodnicze i historyczne.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie „W dobrą stronę”, Stowarzyszenie „Miłośnicy Historii Ćmielowa”, Stowarzyszenie „Ćmielowiacy”, Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A., Fabryka Porcelany AS Ćmielów, KGW w Buszkowicach, KGW w Krzczonowicach;

DZIAŁANIA

Partnerzy zaplanowali opracowanie spacerownika, zawierającego proponowane trasy zwiedzania okolicy oraz stworzenie szlaku krzemiennego z miniprzewodnikiem. W mieście powstanie mural, którego projekt zostanie przygotowany w uzgodnieniu z Fabryką Porcelany. Na terenie gminy pojawią się specjalne tablice i krzemienny „witacz”. Powstaną również mapki i foldery dotyczące atrakcji turystycznych. Przewidziane jest także przygotowanie wystawy wykopalisk z Gawrońca, pobranych w depozyt od lokalnego Muzeum. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach: ceramicznych, dotyczących krzemieni oraz monideł. Odbędą się też dla nich spotkania w formie kawiarenek obywatelskich. W ramach podsumowania działań partnerzy zorganizują spacery trasami szlaku krzemiennego i spacerownika porcelanowego, a każdy z nich zakończy się piknikiem integracyjnym.

REZULTATY

Namacalnym efektem partnerskich działań będą miejsca z nowymi elementami w przestrzeni publicznej, nawiązującymi do lokalnych zasobów. Powstaną trasy zwiedzania śladami porcelany i krzemienny szlak. Dzięki temu pojawi się oferta dla społeczności lokalnej, a także dla turystów z całej Polski. Mieszkańcy będą mogli korzystać z dodatkowej infrastruktury, zwiększy się ich aktywność i zaangażowanie w życie gminy. Działania partnerów pozwolą zadbać o lokalne dziedzictwo i zasoby, wpłyną też na promocję miasta i gminy oraz uświadomienie mieszkańcom potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego i historycznego. W dalszej perspektywie daje to szanse na rozwój turystyki i stworzenie nowych miejsc pracy w Ćmielowie.

Gmina: Ćmielów

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie „W dobrą stronę”
  • Stowarzyszenie „Miłośnicy Historii Ćmielowa”
  • Stowarzyszenie „Ćmielowiacy”
  • Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.
  • Fabryka Porcelany AS Ćmielów
  • KGW w Buszkowicach
  • KGW w Krzczonowicach