Pomysłownia Ornety

Gmina: Orneta

DOBRO WSPÓLNE

W Ornecie powstała bezpieczna przestrzeń aktywności, rozwoju innowacji społecznych, kreatywności i kompetencji. Stworzenie Centrum Integracji Lokalnej „Pomysłownia Ornety” było możliwe dzięki współpracy międzypokoleniowej i włączeniu zasobów organizacji społecznych i firm z gminy Orneta do wspólnych działań́. Nowa przestrzeń stała się miejscem spotkań mieszkańców, a także warsztatów i dyskusji, ukierunkowanych na budowanie lokalnego kapitału społecznego.

GRUPA INICJATYWNA

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie (Program „Równać Szanse”)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie (Program Rozwoju Bibliotek)
Uniwersytet Trzeciego Wieku (Program „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”)

DZIAŁANIA

Projekt rozpoczął się od spotkań grupy inicjatywnej i potencjalnych partnerów. W ramach pracy warsztatowej poznali swoje mocne i słabe strony, potrzeby, zasoby, podzielili się rolami i opracowali plan działania na rzecz społeczności lokalnej. Następnie przeprowadzono remont i przygotowano lokal do otwarcia Centrum Integracji Lokalnej. Odbył się również cykl warsztatów: reporterskich, montażu, animacji poklatkowej i nowoczesnych metod promocji, które zaowocowały uruchomieniem internetowej telewizji „Pobudka Orneta”.

Młodzi uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach przygotowujących do samodzielnych działań, takich jak flash mob, street-art, happening, instalacje artystyczne, land art oraz gry terenowe. Do wszystkich grup wiekowych były natomiast skierowane warsztaty wokalne „Laboratorium dźwięków muzyki”, obejmujące różne nurty muzyczne. Uczestnicy zapoznali się z repertuarem oraz tekstami piosenek warmińskich i mazurskich w nowych aranżacjach. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, znaczna część spotkań odbywała się zdalnie. Na koniec wzięli udział w nagraniach piosenek oraz w koncertach plenerowych, promujących płytę, która ukazała się pod tytułem „ZWarmiowane piosenki”. W poszczególne etapy pracy nad całym przedsięwzięciem byli włączeni zarówno partnerzy projektu, uczestnicy warsztatów jak i wolontariusze.

REZULTATY

Utworzenie wspólnymi siłami Centrum Integracji Lokalnej, powstanie reportaży autorskich, wydanie płyty muzycznej z warmińskimi piosenkami, stworzenie społecznej telewizji online, nabycie nowych kompetencji i umiejętności przez uczestników spotkań, warsztatów i koncertów oraz integracja wielopokoleniowa to najważniejsze rezultaty działań partnerstwa z gminy Orneta.

Gmina: Orneta

Grupa Inicjatywna:

  • Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie – lider partnerstwa
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku
28-09-2021
Pomysłownia Ornety – nowe miejsce integracji i współpracy mieszkańców

Współpraca, wypracowane plany, spełnianie marzeń, to wszystko jest możliwe do zrealizowania, wystarczy tylko zadbać o dobro wspólne mieszkańców, tak jak stało się to w miejscowości Orneta (woj. warmińsko-mazurskie). Liderem projektu „Pomysłownia Ornety”, jest Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela. W ramach przedsięwzięcia na wielu płaszczyznach odbywają się działania, których celem jest dobro mieszkańców […]

Agnieszka Lewandowska
agnieszka.lewandowska@mdk.orneta.pl
Joanna Byczkowska
joanna.wojciechowska@mdk.orneta.pl