Pomysłownia Ornety

Gmina: Orneta

DOBRO WSPÓLNE

Stworzenie Centrum Integracji Lokalnej „Pomysłownia Ornety” będzie możliwe dzięki współpracy międzypokoleniowej i włączeniu zasobów organizacji społecznych i firm z gminy Orneta do wspólnych działań́. Powstanie dzięki temu bezpieczna i niezwykle potrzebna przestrzeń aktywności, rozwoju innowacji społecznych, kreatywności i kompetencji. Będzie to miejsce spotkań mieszkańców połączone z możliwością prowadzenia warsztatów i dyskusji, ukierunkowane na budowanie lokalnego kapitału społecznego.

GRUPA INICJATYWNA

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie (Program „Równać Szanse”)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie (Program Rozwoju Bibliotek)
Uniwersytet Trzeciego Wieku (Program „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”)

DZIAŁANIA

Projekt rozpocznie się od spotkań grupy inicjatywnej i potencjalnych partnerów. W ramach pracy warsztatowej poznają swoje mocne i słabe strony, potrzeby, zasoby, podzielą się rolami i opracują plan działania na rzecz społeczności lokalnej. Jesienią wolontariusze rozpoczną remont i przygotują lokal do otwarcia Centrum Integracji Lokalnej. Organizacja cyklu warsztatów: reporterskich, montażu, animacji poklatkowej i nowoczesnych metod promocji pozwoli rozpocząć prace nad stworzeniem telewizji online „Pobudka Orneta”.

Młodzi uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniach przygotowujących do samodzielnych działań, takich jak flash mob, street-art, happening, instalacje artystyczne, land art oraz gry terenowe. Do wszystkich grup wiekowych będą natomiast skierowane warsztaty wokalne „Laboratorium dźwięków muzyki”, obejmujące różne nurty muzyczne.. Na koniec powstanie film dokumentujący  działania prowadzone w ramach projektu, który zostanie wyświetlony latem w kinie plenerowym przy OSiR w Ornecie. Przed projekcją filmu uczestnicy projektu opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z  jego realizacją. W poszczególne etapy pracy nad przedsięwzięciem będą włączeni zarówno partnerzy projektu, uczestnicy warsztatów jak i wolontariusze.

REZULTATY

Utworzenie wspólnymi siłami Centrum Integracji Lokalnej, profesjonalne warsztaty, powstanie reportaży autorskich, stworzenie społecznej telewizji online, nabycie nowych kompetencji i umiejętności przez uczestników spotkań, warsztatów i koncertów oraz integracja wielopokoleniowa to najważniejsze rezultaty partnerstwa z gminy Orneta.

Gmina: Orneta

Grupa Inicjatywna:

  • Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie – lider partnerstwa
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku
28-09-2021
Pomysłownia Ornety – nowe miejsce integracji i współpracy mieszkańców

Współpraca, wypracowane plany, spełnianie marzeń, to wszystko jest możliwe do zrealizowania, wystarczy tylko zadbać o dobro wspólne mieszkańców, tak jak stało się to w miejscowości Orneta (woj. warmińsko-mazurskie). Liderem projektu „Pomysłownia Ornety”, jest Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela. W ramach przedsięwzięcia na wielu płaszczyznach odbywają się działania, których celem jest dobro mieszkańców […]