Partnerstwo dla pamięci albo co po nas zostanie

Gmina: Ustronie Morskie

DOBRO WSPÓLNE

Ustronie Morskie (dawniej Henkenhagen) to miejscowość letniskowa, która powstała w XIII wieku, jako efekt kolonizacji niemieckiej, opodal morza, na polanie pierwotnej puszczy należącej do Kołobrzegu. W 1899 otwarto linię kolejową Szczecin-Kołobrzeg-Koszalin, która umożliwiła połączenie z niemieckimi metropoliami. W Henkenhagen masowo zaczęły powstawać hotele, pensjonaty i gościńce, wznoszone zazwyczaj przez zamożnych mieszczan, zbudowano również elegancki Dom Zdrojowy. Po 1945 roku miejscowość stała się uzdrowiskiem, znajdującym się w granicach Polski. Niestety powojenne dzieje miejscowości oraz okres od 1989 roku nie są powszechnie znane, a również wtedy miało miejsce wiele ważnych wydarzeń. Dlatego właśnie historia gminy Ustronie Morskie, jej mieszkańców – zarówna ta przedwojenna jak i najnowsza – stała się dobrem wspólnym dla nowego Lokalnego Partnerstwa. Partnerzy chcą ocalić pamięć o tym, co było oraz nauczyć i przygotować młodych ludzi do opiekowania się historycznym lokalnym dziedzictwem.

GRUPA INICJATYWNA

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim (Równać Szanse), Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej (English Teaching), Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie (Program Rozwoju Bibliotek), Łukasz Molski (Lider PAFW), Fundacja Nauka dla Środowiska (Ośrodek Działaj Lokalnie);

DZIAŁANIA

Partnerzy zaplanowali stworzenie społecznego archiwum pamięci zawierającego historię gminy Ustronie Morskie i wspomnienia mieszkańców i mieszkanek. W pierwszej kolejności utworzą zaplecze sprzętowe do zbierania i archiwizacji danych oraz serwis internetowy, zawierający materiały z tego wyjątkowego archiwum. Ważną częścią projektu będą wspólne warsztaty dla partnerów, dotyczące m.in. budowania trwałego partnerstwa, narzędzi storytellingu, promocji swoich działań w lokalnej społeczności. Mieszkańcy wezmą udział w spotkaniach pomagających zebrać archiwalne materiały, stworzyć scenariusze zajęć o lokalnej historii i wybrać ważne treści, które znajda się na tablicach pamięci w sześciu sołectwach gminy. Projekt zakończy się wspólnym, rodzinnym zdjęciem mieszkańców gminy Ustronie Morskie zrobionym z dużej wysokości za pomocą drona i posadzeniem drzewa, pod którym partnerzy zakopią kapsułę czasu. Będzie ona zawierała opowieść o projekcie realizowanym w ramach Programu.

REZULTATY

Dzięki współpracy partnerów powstanie pierwsze w gminie wirtualne archiwum społeczne, zachowujące przeszłość dla przyszłych pokoleń. Efektem działań będzie też zbiór scenariuszy zajęć oraz katalog dobrych praktyk, związanych z historią lokalną. Wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej i seniorów Zwiększy się wiedza i umiejętności dotyczące ochrony lokalnego dziedzictwa. Wzrośnie też poczucie wspólnoty oraz świadomość dotycząca historii lokalnej wśród mieszkańców Gminy Ustronie Morskie.

Gmina: Ustronie Morskie

Grupa Inicjatywna:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim – lider partnerstwa
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
  • Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie
  • Łukasz Molski
  • Fundacja Nauka dla Środowiska