Co w Birczy skwirczy

Gmina: Bircza

DOBRO WSPÓLNE

Mieszkańcy gminy Bircza za cel postawili sobie utworzenie ekomuzeum , które oparte na idei „muzeum bez murów”, pozwoli na nowo odkryć zasoby historyczne, przyrodnicze, ale przede wszystkim zasoby ludzkie i drzemiący w nich potencjał. W praktyce, dzięki wspólnej inwentaryzacji obiektów rozproszonych na terenie gminy Bircza, powstanie sieć miejsc o dużej wartości przyrodniczej, kulturowej i historycznej. Ekomuzeum pozwoli także na pokazanie aktywności mieszkańców gminy, która również traktowana jest jako unikalne dobro wspólne.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Tworzymy Lepszą Przyszłość (Równać Szanse), Biblioteka Publiczna – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy (Program Rozwoju Bibliotek), Jakub Kasprzyk (Lider PAFW), Fundacja Bieszczadzka (Ośrodek Działaj Lokalnie);

DZIAŁANIA

Aby dowiedzieć się, jak wykorzystać posiadane zasoby, zachęcić mieszkańców do wspólnych działań i wreszcie jak stworzyć w gminie Bircza ekomuzeum z prawdziwego zdarzenia, partnerzy zaplanowali jesienią wyjazd studyjny do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Kolejny etap działań partnerstwa to warsztaty, których rezultatem będzie inwentaryzacja zasobów, obiektów i pozostałych elementów przyszłego ekomuzeum. W listopadzie partnerzy ogłoszą internetowy plebiscyt na jego nazwę, a w styczniu 2023 roku – konkurs na logo. W działania zostanie włączona społeczność Birczy, a w szczególności młodzież, która  wiosną weźmie udział w warsztatach, zakończonych konkursem z nagrodami, dzięki którym uczestnicy będą mogli stać się młodzieżowymi przewodnikami po ekomuzeum. Podobne warsztaty zostaną przygotowane dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Partnerzy nie zapomnieli również o osobach spoza terenu gminy. Turyści zainteresowani szlakiem ekomuzeum, będą mogli znaleźć materiały promocyjne i wszystkie informacje w Centrum Ekomuzeum i Partnerstwa, które powstanie wiosną 2023 roku. Po przejściu całej ścieżki otrzymają podbity Paszport Birczański. Dla fanów rozwiązań cyfrowych przewidziano aplikację z kodem QR.

REZULTATY

Efektem działań partnerstwa będzie utworzenie ekomuzeum,  bazy przewodników oraz pakietu materiałów promocyjnych. Dzięki ekomuzeum mieszkańcy gminy będą mieli okazję lepiej poznać miejsce, w którym żyją na co dzień i tą wiedzą dzielić się z osobami, które odwiedzają Birczę. Realizacja projektu jest okazją do integracji mieszkańców i zwiększenia ich poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość. W dalszej perspektywie przewidywane są przyszłe korzyści ekonomiczne związane z większym zainteresowaniem turystów i poprawa jakości życia w Birczy. Niewątpliwie wzrośnie również rozpoznawalność gminy i duma mieszkańców z jej zasobów.

Gmina: Bircza

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Tworzymy Lepszą Przyszłość – lider partnerstwa
  • Biblioteka Publiczna – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy
  • Jakub Kasprzyk
  • Fundacja Bieszczadzka