Ścieżka otwarta: Słupecka Stokrotka Fiszera

Gmina: Słupca

DOBRO WSPÓLNE

Dobrem wspólnym partnerstwa ze Słupcy jest postać Edwarda Fiszera – lokalnego twórcy, kompozytora, radiowca, twórcy słynnej piosenki „Stokrotka”. Urodzony w Słupcy artysta pisał teksty utworów dla takich gwiazd jak: Czesław Niemen, Irena Santor, Jerzy Połomski, Trubadurzy czy Violetta Villas oraz scenariusze programów dla teatrów wojskowych i zespołów estradowych. Mieszkańcy Słupcy są dumni z takiego mieszkańca, chcieliby wykorzystać jego postać do promocji miasta i rozpowszechniać wiedzę o dorobku artystycznym. Z diagnozy dokonanej przez partnerstwo wynikła również potrzeba zagospodarowania przestrzeni zielonej Słupcy i organizacji na jej obszarze wydarzeń kulturalnych.

GRUPA INICJATYWNA

Miejski Dom Kultury w Słupcy, Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty w Słupcy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy;

DZIAŁANIA

Planowany jest szereg działań w przestrzeni miejskiej Słupcy. W październiku, w dniu urodzin Edwarda Fiszera, odbyło się grupowe śpiewanie utworu „Stokrotka”. Każda szkoła i przedszkole zaśpiewało tę znaną piosenkę, a mieszkańcy ubrali się w stokrotkowe barwy. W kolejnych miesiącach w Parku Miejskim przewidziane jest Narodowe Czytanie utworów Adama Mickiewicza i wierszy Edwarda Fiszera. Wiosną i latem na skwerze w centrum miasta odbędą się liczne koncerty z wykorzystaniem repertuaru Fiszera, do których wykonawcy ze szkół i przedszkoli będą się przygotowywać przez kilka miesięcy. Przy Parku Miejskim stanie szafa bookcrossingowa, zawierająca publikacje o słynnym słupeckim kompozytorze i innych lokalnych twórcach. Od maja do czerwca 2023 r. będą organizowane „Leniwe piątki z Fiszerem”. Biblioteka Publiczna w Słupcy dostarczy książki do Parku Miejskiego, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli zapoznać się z jego twórczością odpoczywając na leżaku i popijając dobra kawę. Symbolem partnerstwa będzie kwiat stokrotki, który pojawi się na zakupionych sprzętach i będzie prezentowany podczas realizowanych wydarzeń. Podsumowanie działań będzie stanowił film z realizacji całego projektu, dostępny na stronach wszystkich partnerów i na kanale YouTube partnerstwa KULTURAlna Słupca. Film zostanie odtworzony w przedszkolach i szkołach.

REZULTATY

Zakładane rezultaty realizacji projektu w ramach partnerstwa KULTURAlna Słupca to przede wszystkim promocja osoby i twórczości Edwarda Fiszera. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy we współtworzenie wydarzeń kulturalnych, będą oni mieli możliwość nawiązania z sobą kontaktu, spędzania czasu wolnego w przestrzeni miejskiej i utrwalenia szczegółowej wiedzy na temat życia i dorobku artystycznego słupeckiego kompozytora. Każdy będzie mógł spędzić swój wolny czas na koncertach plenerowych i leniwym czytaniu oraz włączyć się aktywnie w zmianę wizerunku miasta, sadząc na własnych posesjach stokrotki i ozdabiając nimi swój dom.

Gmina: Słupca

Grupa Inicjatywna:

  • Miejski Dom Kultury w Słupcy – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty w Słupcy
  • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy