Od przedszkola do seniora

Gminy: Czerwonka-Leszczyny

DOBRO WSPÓLNE
Czerwionka-Leszczyny to miasto na Śląsku złożone z czterech miejscowości, z których każda ma odrębną historię i sytuację społeczną. Wszystkie łączy jedna nazwa i najwyższa stopa bezrobocia w powiecie rybnickim. Mieszkańcy muszą stawiać czoła niełatwej codzienności życia. Mimo różnych trudności, w tym miejscu drzemie społeczna energia, którą udało się wyzwolić lokalnym organizacjom pozarządowym.

GRUPA INICJATYWNA
Inicjatorem i liderem okazał się Fundusz Lokalny „Ramża”. Jego przedstawiciele rozmawiali ze swoimi sąsiadami na temat tego jak pracować na rzecz dobra wspólnego i w jaki sposób budować więzi przez aktywność. Okazało się, że wśród społeczności jest zapotrzebowanie na stworzenie miejsca, które pozwoliłoby spotykać się, rozmawiać i zastanawiać – co możemy zrobić dla siebie, dla okolicy?

Każda grupa społeczna mogła coś zaoferować – seniorzy  swój czas, możliwość zajęcia się dziećmi i młodzieżą, a poprzez opowiadanie im historii ze swojego życia, stworzenie przekazu międzypokoleniowego… W ten sposób dzięki Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” powstał nowy Klub Seniora, który powiązał wartości zasłużonego pokolenia i energię tego, które dopiero powinno się zasłużyć.

DZIAŁANIA
W Czerwionce-Leszczyny dwunastu partnerów reprezentuje różne dziedziny działalności. Są tu organizacje pozarządowe  (lider – Fundusz „Ramża”, który wziął nazwę od  legendarnego śląskiego rozbójnika), szkoły i placówki oświatowe, harcerze z hufca Czerwionka-Leszczyny, orkiestra, klub sportowy, Urząd Gminy i Miasta, kopalnia Karbonia. Wszyscy Partnerzy nadają niezbędnej dynamiki Klubowi Seniora, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami.

W ramach wolontariatu młodzi pomagali seniorom obsługiwać komputer i korzystać z Internetu. Dzięki temu wszyscy bliżej się poznawali. Młodzież i seniorzy wyjechali też na wycieczkę integracyjną. Wolontariat objął też mieszkańców Domu Spokojnej Starości i dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tutaj akcent padł na bezinteresowną pracę na rzecz innych i wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów lokalnych. Mieszkańcy miasta włączyli się również w akcję sprzątania parku i zabytkowego wojskowego cmentarza. Promowano segregację śmieci. Klub Seniora organizuje również spacery nordic walking, a zimą – kuligi. Odbywają się także pokazy filmów.

REZULTATY
W krótkim czasie Klub Seniora stał się miejscem otwartym dla wszystkich – grafik wypełniły warsztaty, szkolenia, pokazy, dyskusje. Partnerzy szczególnie zadbali o to, żeby wydarzenia nie ograniczały się tylko do seniorów, obecnych w nazwie klubu. I właśnie dlatego, że jego drzwi są otwarte dla wszelkich oddolnych inicjatyw, wpływa to pozytywnie na wspólnotę. Doświadcza czegoś nowego np. na warsztatach fotograficznych, czy tradycyjnej kuchni śląskiej. W ten sposób zdobywając uznanie w społeczności liderzy mają odwagę sięgać po więcej – proponować nowe tematy zajęć, np. malowania portretów czy korzystania z portali społecznościowych. Tak to w Czerwionce-Leszczynach budują się więzi, w oparciu o lokalną aktywność. Poczucie zmiany daje też coś znacznie trwalszego – lepszą jakość życia, która staje się dobrem wspólnym.

Gminy: Czerwonka-Leszczyny

PARTNERZY

 • Fundusz Lokalny „Ramża” – lider partnerstwa
 • Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Leszczynach
 • Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Czerwionka-Leszczyny
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 • Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Czerwionka-Leszczyny
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny”
 • Koło Terenowe Leszczyny Ruchu Autonomii Śląska
 • Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 • Klub Mieszkańców „KROKUS”
 • NWR KARBONIA S.A. Zakład Górniczy „Dębieńsko1”
 • „Rodzinne Ogródki Działkowe pod Dębami” w Leszczynach
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach
26-05-2013
Seniorzy i młodzież we wspólnych działaniach, czyli Klub Seniora w Czerwionce-Leszczyny

Partnerzy z Czerwionki-Leszczyn planując swój projekt na rzecz dobra wspólnego stwierdzili, że w ich miejscowości potrzebne jest miejsce, które pozwoliłoby zintegrować się dwóm grupom, dwóm odmiennym środowiskom – seniorom i młodzieży. W perspektywie globalnej temat integracji międzypokoleniowej był istotny ze względu na to, że rok 2012 (wtedy planowano  działania projektowe) został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności […]

31-10-2012
Klub Seniora otwarty!

26 października 2012 roku w Czerwionce-Leszczyny odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego „Klubu Seniora”. Miejsce, w którym od teraz będzie się spotykać młodzież i seniorzy, udostępnił klub osiedlowy „Krokus”, należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”. Partnerzy chcą współtworzyć przestrzeń, która umożliwiłaby promowanie integracji międzypokoleniowej oraz wspieranie działań społeczności lokalnej.  Projekt „Od przedszkola do seniora” to jedna […]

Akcja Zadbaj o swoją dzielnicę
Nordic walking
Piknik w Czerwionce Leszczyny