Sieć miejsc przyjaznych młodzieży

Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia

DOBRO WSPÓLNE
W gminach Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia brakowało ciekawego miejsca spotkań dla młodych ludzi, dlatego zawiązane na terenie tych gmin partnerstwo postanowiło utworzyć Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży. Sieć została stworzona i jest zarządzana przez młodzież, a z jej oferty mogą korzystać także inni mieszkańcy,

GRUPA INICJATYWNA
Liderem grupy była Fundacja Generator Inspiracji (Ośrodek Działaj Lokalnie, Program Stypendiów Pomostowych, „Nowe Technologie Lokalnie”, „Równać Szanse”), która podjęła współpracę z Fundacją Podkarpackie Centrum Hipoterapii („Równać Szanse”), Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku (Działaj Lokalnie, Program Rozwoju Bibliotek, Równać Szanse) oraz Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale („Równać Szanse”). Projekt zrealizowany został w gminach Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Lubenia w województwie podkarpackim.

DZIAŁANIA
W ramach projektu utworzono cztery centra aktywności lokalnej z udziałem młodzieży, partnerów, społeczności lokalnej oraz mediów. Przeprowadzono również szkolenie na temat grafiki użytkowej – dzięki nabytym umiejętnościom młodzi sami zaprojektowali plakaty informujące o poszczególnych inicjatywach. W każdej gminie biorącej udział w projekcie zostały zorganizowane liczne wydarzenia, które odpowiadały na potrzeby konkretnych grup społecznych – kino letnie, gry miejskie, czytanie na polanie, piknik sportowy czy koncert piosenek ludowych. W Boguchwale młodzi zaaranżowali przestrzeń udostępnioną im przez Klimatyczną Kawiarnię Społeczną. Urządzili tam własny kącik do spotkań i nauki, a dzięki akcji towarzyszącej jego otwarciu „Kawa za powieść” utworzono społeczną bibliotekę. Dodatkowo dla każdej gminy wybrano po 10 lokalizacji, które zyskały tabliczkę z logo Sieci Miejsc Przyjaznych Młodzieży, a projekt podsumowano Festiwalem Twórczości, podczas którego każda gmina zaprezentowała efekty całorocznych prac.

REZULTATY
Projekt zaowocował stworzeniem Sieci Miejsc Przyjaznych Młodzieży, która stała się początkiem dla dalszego dialogu pomiędzy młodzieżą a władzami samorządowymi gmin zaangażowanych w projekt. Utworzenie sieci miejsc oraz aktywnie działających przy nich grup młodzieżowych pozwoliło na wymianę doświadczeń zdobytych podczas realizowanych mikroprojektów, co w konsekwencji przyniosło korzyść całej społeczności. Co ważne, dzięki działaniom partnerstwa nastąpiła zmiana postrzegania znaczenia młodych ludzi w społeczności lokalnej, którzy poprzez swoje działania dali się poznać jako godni zaufania mieszkańcy. Projekt pozwolił również na nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sąsiednich gminach.

Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Generator Inspiracji – lider partnerstwa
  • Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
  • Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
  • Adam Ptasiński
15-12-2017
Najefektywniejsze partnerstwa z wizytą w Berlinie

Najefektywniejsze partnerstwa V edycji programu, reprezentowane przez członków Grup Inicjatywnych, wzięły udział w wizycie studyjnej do Berlina. Wyjazd odbył się w dniach 9-13 grudnia 2017 r. i był okazją do zaczerpnięcia inspiracji do dalszych działań. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele dwóch Grup Inicjatywnych, które przez ostatni rok realizowały projekty: „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji” (gmina […]

02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

19-12-2016
W Boguchwale otwarto Miejsce Przyjazne Młodzieży

W Klimatycznej Kawiarni Społecznej przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale 17 grudnia otwarto pierwsze z planowanych czterech Miejsc Przyjaznych Młodzieży. Przestrzeń w lokalu została zaaranżowana przez młodych ludzi, którzy urządzili tam własny kącik do spotkań i nauki: własną sofę, fotel, rośliny i kawiarnianą biblioteczkę, dostępną także dla klientów.  Dla wszystkich, którzy uczestniczyli w inauguracji przygotowano […]

04-11-2016
Warsztaty Lokalnych Partnerstw w Nasutowie

Przedstawiciele partnerstwa z gminy Niemce oraz partnerstwa działającego na terenie gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia, rozpoczynających realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, 26 października wzięli udział w spotkaniu warsztatowym w Nasutowie. Warsztaty obejmowały tematykę dobra wspólnego, budowania trwałości partnerstw oraz komunikowania o projektach partnerskich. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej […]

Otwarcie Miejsca Przyjaznego Młodzieży w Boguchwale