Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi

Gminy: Bodzanów, Słubice

DOBRO WSPÓLNE
Bodzanów i Słubice – te dwa miasta leżą obok siebie, jednak oddziela je Wisła, a mieszkańcy niewiele o sobie wiedzą. Dlatego partnerstwo „Dwa Brzegi” wychodząc z założenia, że warto się poznać, połączyło ludzi, aby nauczyli się czegoś o sobie, o historii miejsc, w których żyją.

GRUPA INICJATYWNA
Bodzanów i Słubice przeglądają się w tym samym lustrze – wody Wisły. Jeszcze do niedawna przyglądały się sobie w milczeniu. Nie ma między nimi mostu. Najbliższy znajduje się w nieodległym Płocku. Te sytuację można potraktować alegorycznie – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku to lider partnerstwa, które zaprosiło do dialogu organizacje pozarządowe ze Słubic, Urząd Gminy i bank z Bodzanowa i szkoły z obu miast. Powstał nowy most – symboliczny, potrzebny po to, by mieszkańcy obu społeczności nawet jeśli rzadko się spotykają, zrobili coś razem dla dobra wspólnego. Wartością jaka ich połączyła było poczucie przynależności i wspólnoty z innymi.

Przed drugą wojną światową miasta słynęły z wielokulturowości, jaką wniosło w region Mazowsza osadnictwo olenderskie, niemieckie. Płocka społeczność żydowska tworzyła lokalną kulturę już od XIII wieku. Sięgając też do tradycji polskiej gościnności, w tym międzynarodowym tyglu można było śmiało odnaleźć ślady nieprzebranych zasobów społecznej energii. Liderzy partnerstwa uznali, że właśnie na tym gruncie będzie najlepiej się zintegrować. Oprócz integracji, promowano również postawy zrozumienia historii, tolerancji  i akceptacji innych.

DZIAŁANIA
Partnerzy projektu próbowali ułatwić ludziom odnalezienie sąsiada w Bodzanowie, Słubicach, Płocku czy okolicznych, mniejszych miejscowościach, dać możliwość rozmowy, wymiany doświadczeń i telefonów, a młodzieży podsunąć pomysły na wspólną zabawę, wystarczyło już tylko poszukać platformy realnych spotkań. Stał się nim Festiwal Kultur i Smaków, który przybliżył mieszkańcom tradycję i historię regionu, także tę kulinarną. Festiwal zapoczątkował cykl animacji dla miejscowości z obu brzegów, a pozostały po nim trwałe i symboliczne pamiątki. np. tablice informacyjne opisujące wielokulturową przeszłość tych ziem skierowane do mieszkańców i przyjezdnych.

Ponadto, na warsztatach plenerowych „Młodzież na wielokulturowym szlaku” młodzi przymierzali stroje ludowe z okolic Płocka, z charakterystycznym pasem. Zanurzyli się w świat zapomnianych rzemiosł. Poznawali sztukę regionu, a także rośliny i zwierzęta żyjące w okolicy. Odbyło się też wspólne sprzątanie obu brzegów Wisły, która choć piękna, czasami jest niebezpieczna. Dla mieszkańców Słubic i Bodzanowa jest ona dobrem wspólnym. W działania zaangażowały się miejskie władze, służby porządkowe,  mieszkańcy, a w szczególności młodzież.

W Bodzanowie z przystanków i murów zniknęły antysemickie napisy. „To znak, że mieszkańcy coraz głębiej są świadomi wielokulturowości, która jest także ich historią” – powiedział Zdzisław Leszczyński, dyrektor gimnazjum w Bodzanowie, całym sercem zaangażowany w projekt.  Z czasem Festiwal „Dwa Brzegi” wpisał się na stałe do kalendarza imprez powiatu płockiego. Spotykają się na nim kultury polska, żydowska, olenderska – zarówno przy stole jak i na scenie. Nie tylko profesjonalne zespoły tańca, grupy klezmerskie udzielają się artystycznie – w jasełkach ewangelicznych wzięli udział mieszkańcy całego powiatu.

REZULTATY
Dla wielu partnerów, szczególnie szkół z okolicznych, mniejszych miejscowości „Dwa Brzegi” były wspaniałą szansą mocniejszego związania lokalnej społeczności z miejscami, w których żyją, pomogły wzmocnić wspólnotową więź. W oparciu o nią, można budować dobro wspólne w innych obszarach, bazując nie tylko na przeszłości, ale również zaufaniu i tolerancji.

Gminy: Bodzanów, Słubice

PARTNERZY

 • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku – lider partnerstwa
 • Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oddział Bodzanów
 • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
 • Gimnazjum w Słubicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łętowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkówku
 • Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie
 • Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie
 • Szkoła Podstawowa w Słubicach
 • Szkoła Podstawowa w Świniarach
 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gniazdo”
 • Stowarzyszenie „Twoja Gmina” w Bodzanowie
 • Urząd Gminy w Bodzanowie
20-02-2012
Para prezydencka odwiedziła Płock

7 lutego Prezydent Bronisław Komorowski wraz ze swoją małżonką Anną przyjechali z wizytą do Płocka. Prezydent nie tylko wręczył odznaczenia zasłużonym płocczanom, ale też znalazł czas na zwiedzanie miasta i spotkanie z młodzieżą. Dzieci i młodzież z gimnazjum z Bodzanowa, które było partnerem projektu realizowanego w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW Para miały okazję spotkać […]

22-12-2011
Ciąg dalszy Festiwalu Kultur „Dwa brzegi”

0 grudnia partnerzy z terenu gmin Bodzanów i Słubice, zorganizowali wieczór literacko-muzyczny. Wydarzenie to było kolejnym działaniem w ramach Festiwalu Kultur „Dwa Brzegi”, który dzięki staraniom partnerów ma zostać na stałe wpisany do kalendarza imprez powiatu płockiego. Partnerzy w swoim przedsięwzięciu podkreślali bogatą i różnorodną wielokulturową przeszłość regionu. Tym razem także skupili się na zaprezentowaniu […]

25-03-2011
Międzykulturowo w Bodzanowie – spotkanie partnerów

Partnerzy projektu „Dwa brzegi. Tochę jak sąsiedzi” z gmin Bodzanów i Słubice spotkali się aby podsumować dotychczasową pracę. Było o czym mówić, bo w ramach projaktu aż kipiało od międzykulturowych działań w obu gminach. Działania w ramach przedsięwzięcia obracały się wokół wielokulturowej przeszłości obu gmin. Zorganizowano warsztaty plenerowe dla młodzieży„Młodzież na wielokulturowym szlaku”, podczas których […]

Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi