Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża

Gmina: Stoczek Łukowski

DOBRO WSPÓLNE
Im mniejsza miejscowość, tym większa duma mieszkańców – co sprawdza się w Stoczku Łukowskim, leżącym na granicy Mazowsza i Lubelszczyzny. Dla 3 tys. mieszkańców żyjących z usług i drobnego przemysłu, lokalna duma przejawia się też w partnerstwie, które postawiło sobie za cel utworzenie miasta tematycznego – walki i oręża.

Historia odcisnęła piętno na Stoczku w sposób wyraźny – place, ulice, instytucje i kluby sportowe nazywane są imionami bohaterów narodowych. W słynnej pieśni „Gdy naród do boju” (z motywem muzycznym opery „Don Giovanni” Mozarta), wymienia się miejscowość jako miasto – bohatera. Stoczek doświadczył bowiem pierwszej zwycięskiej bitwy powstania listopadowego (1831), gdy wojska polskie pod dowództwem gen. Józefa Dwernickiego rozgromiły liczniejszy korpus Rosjan. Generał ma w Stoczku swój pomnik, nazwę ulicy, jest też patronem szkoły i klubu sportowego.

GRUPA INICJATYWNA
Jest też wiele innych zasłużonych nazwisk, które funkcjonują w przestrzeni publicznej Stoczka; tworzą klimat i – narrację, do której sięgnęli inicjatorzy partnerstwa, czyli: Inkubator Kreatywności Społecznej, LKS Dwernicki, Miejski Ośrodek Kultury, ośrodek „Seniorzy w Akcji”, biblioteka i lokalni animatorzy społeczności. Postanowili na kanwie historii Stoczka Łukowskiego zbudować miasto tematyczne – walki i oręża, bo polską historię mają za oknem. Takie dziedzictwo ma właściwości kleju społecznego, jest elementem tożsamości, a także potencjalnym walorem turystycznym. Jako jedno z najmniejszych w kraju miast-gmin, Stoczek musi wręcz walczyć o dobrostan. Zatrzymać młodych, starszym pokoleniom dać zajęcie. Można to zrobić przez ściąganie w swój obszar nie tylko biznesu, ale przede wszystkim turystów.

DZIAŁANIA
W Stoczku utworzono grupę rekonstrukcyjną w strojach z epoki, która pracuje nad odtworzeniem bitwy z listopada 1831r. Materiału na kolejne inscenizacje z pewnością nie zabraknie. Dawna ludność wsparła Powstanie Styczniowe, za co rosyjski zaborca pozbawił ich praw miejskich. Podczas II Wojny Światowej Niemcy spalili miasto, które za II Rzeczpospolitej odzyskało swe prawa. W latach okupacji w Stoczku i jego okolicach działały liczne oddziały partyzanckie, m.in. oddział kpt. Ostoi. Niektóre z tych wydarzeń zostały częściowo lub w całości zrekonstruowane, dając możliwość mieszkańcom i turystom do poznania np. codzienności oddziału partyzanckiego.

W Stoczku wiele się dzieje dzięki działaniom partnerstwa: społeczność wzbogaca się w wiedzę o miejscowości podczas warsztatów historycznych, biblioteka zbiera eksponaty i przygotowuje materiały multimedialne do wirtualnego muzeum; przeprowadzono wywiady z mieszkańcami, spisano bazę pomysłów i miejsc do wykorzystania przy tworzeniu gier terenowych, questów (zabaw w terenie z quizami) i spacerów multimedialnych po okolicy. Całość układa się w cykl imprez, które zapoczątkowała „Muzyczna historia Stoczka Łukowskiego” – musical przygotowany przez młodzież.

REZULTATY
Stworzenie miasta tematycznego ze Stoczka Łukowskiego to przykład nowoczesnego marketingu miejsc. Daje świetną okazję do budowania marki miasta nie tylko wśród odwiedzających, turystów, ale i mieszkańców. Partnerstwu bowiem udaje się też budowa kapitału społecznego wokół historii. Służy jako wizytówka Stoczka, za którą stoją konkretne działania, ale też integrowaniu mieszkańców, instytucji, NGO i pasjonatów, których na miejscu nie brakuje.

Uwolnienie takiej energii społecznej i nadanie jej spójnego wyrazu wzmacnia więzi, inspiruje do współpracy. Określa tożsamość przez wywieranie wpływu na otoczenie. A edukacja regionalna trafia też do dzieci i młodzieży. Młode pokolenie poszerzając wiedzę na temat historii miasta rośnie w poczuciu przynależności do Stoczka, który kiedyś zdobył na Rosjanach armaty.

Gmina: Stoczek Łukowski

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej
  • LKS Dwernicki, Miejski Ośrodek Kultury
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Paweł Walecki
  • Łukasz Szczepańczyk
09-02-2017
Co słychać w Stoczku Łukowskim?

Partnerstwo, zawiązane w ramach IV edycji programu Lokalne Partnerstwa PAFW wokół projektu „Stoczek Łukowski – miasto walki i oręża”, nie zwalnia tempa. W ramach kontynuacji projektu podjęto nowe inicjatywy, służące utrwaleniu wypracowanego dobra wspólnego. Największym w ostatnim czasie wydarzeniem, w którym uczestniczyło partnerstwo, były obchody 470 rocznicy otrzymania praw miejskich przez Stoczek Łukowski. Zorganizowaną z […]

18-02-2016
Pierwszy wystrzał armaty w Stoczku Łukowskim

Trzysta kilogramów wagi i półtora metra długości – w Stoczku Łukowskim stanęła armata. Pierwszy wystrzał odbył się dokładnie w 185. rocznicę zwycięskiej bitwy w powstaniu listopadowym, kiedy to pod Stoczkiem armia gen. Józefa Dwernickiego zwyciężyła wojska rosyjskie. We wrześniu 2015 roku, grupa osób zebranych wokół Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej postanowiła rozpocząć zbiórkę publiczną dla ufundowania wiernej repliki armaty, która brała udział w zwycięskiej bitwie. […]

29-09-2015
„Armata dla Stoczka” – relacja nadswidrem.pl

„Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara…”, to jeden z najpopularniejszych cytatów związany z miastem, takim, który znają wszyscy mieszkańcy, ale nie tylko. Oczywiście tekst nawiązuje do zwycięskiej bitwy, którą pod Stoczkiem stoczył gen. Dwernicki w lutym 1831. No właśnie, jest bieg uliczny „Grzmią pod Stoczkiem armaty…”, jest ogólnopolski turniej siatkówki „Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara..”, tylko […]

17-09-2014
Inauguracja IV. edycji Programu

Gdyby człowiek był samowystarczalny nigdy nie stworzyłby cywilizacji. A jednak, do wspólnego działania, potrzebuje dodatkowego bodźca. Takim bodźcem jest program Lokalne Partnerstwa PAFW łączący instytucje i organizacje, które wcześniej brały udział w różnych Programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i opiera się na ich zasobach. Podczas trzech edycji programu na terenie 49 gmin zawiązały się 22 partnerstwa. […]

185. rocznica bitwy pod Stoczkiem
Armata dla Stoczka – relacja nadswidrem.pl