Ścieżka pilotażowa: Wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic”

Gmina: Gaszowice

DOBRO WSPÓLNE

Od dziewięciu lat grupa społeczników, która obecnie tworzy Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”, pracuje razem ze społecznością lokalną, odkrywając i interpretując dziedzictwo historyczne i tradycje Czernicy. Dzięki tej pracy mieszkańcy pielęgnują lokalną tożsamość, są świadomi historii  miejsca, w którym  żyją, i co wyróżnia ich wioskę na tle okolicznych miejscowości. Dlatego właśnie dziedzictwo kulturowe i historia Czernicy, a w szczególności znajdującego się tam XIX wiecznego pałacu, stały się dobrem wspólnym, wokół którego zaczęto budować partnerstwo.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” (Programy „Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”)
Koło Gospodyń Wiejskich „Czerniczanki”
Ośrodek Kultury w Czernicy
Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty Kultury”
grupa nieformalna „Senior z wigorem”
Sołtys Czernicy – Adam Mróz

DZIAŁANIA

Pierwszym etapem projektu będzie stworzenie identyfikacji wizualnej dla planowanej wioski tematycznej pod nazwą „Spichlerz tajemnic”. Na początku 2021 roku rozpoczną się prace nad szlakami tematycznymi. Odbędą się warsztaty, mające na celu zebranie zasobów lokalnego dziedzictwa. Na tej podstawie partnerzy wytyczą specjalne trasy, umożliwiające wycieczki z przewodnikiem i organizowanie questów. Powstanie również system znaczników na terenie wsi. Zadaniem partnerów będzie również kierowanie mieszkańców, turystów i gości do wybranych atrakcji Czernicy. Wiosną wykonany zostanie mural, który będzie promował wioskę tematyczną, a jednocześnie zakryje zniszczoną elewację budynku w centrum miejscowości. Podsumowanie projektu odbędzie się w otwartej przestrzeni parku przy Ośrodku Kultury, towarzyszyć mu będą wydarzenia w wielu innych miejscach Czernicy.

REZULTATY

Zwiększenie świadomości atrakcyjności Czernicy wśród mieszkańców i turystów, otwarcie pierwszej na Górnym Śląsku wioski tematycznej “Spichlerz tajemnic” oraz stworzenie trzech szlaków tematycznych na terenie gminy Gaszowice to najistotniejsze z zakładanych rezultatów działań partnerstwa.

Gmina: Gaszowice

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” – lider partnerstwa
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Czerniczanki”
  • Ośrodek Kultury w Czernicy
  • Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty Kultury”
  • grupa nieformalna „Senior z wigorem”
  • Sołtys Czernicy – Adam Mróz