Ścieżka pilotażowa: Wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic”

Gmina: Gaszowice

DOBRO WSPÓLNE

Od wielu lat grupa społeczników, tworząca Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”, pracuje razem ze społecznością lokalną, odkrywając i interpretując dziedzictwo historyczne i tradycje Czernicy. Dzięki tej pracy mieszkańcy pielęgnują lokalną tożsamość, są świadomi historii  miejsca, w którym  żyją, i co wyróżnia ich wioskę na tle okolicznych miejscowości. Dlatego właśnie dziedzictwo kulturowe i historia Czernicy, a w szczególności znajdującego się tam XIX wiecznego pałacu, stały się dobrem wspólnym, wokół którego zaczęto budować partnerstwo.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” (Programy „Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”)
Koło Gospodyń Wiejskich „Czerniczanki”
Ośrodek Kultury w Czernicy
Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty Kultury”
grupa nieformalna „Senior z wigorem”
Sołtys Czernicy – Adam Mróz

DZIAŁANIA

W projekcie przeprowadzono warsztaty i spotkania ze specjalistami z obszaru wiosek tematycznych. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele partnerów, co zapewniło udział niemal wszystkich grup mieszkańców. Odbyły się również wizyty studyjne w innych wioskach tematycznych. Dzięki temu zebrano informacje na temat niezbędnych zasobów, takich jak materiały graficzne, elementy przestrzeni oraz umiejętności, aby w Czernicy mogła powstać wioska tematyczna.
W tym celu przygotowano mapę, logo i tablicę powitalną wioski. Mieszkańcy wzięli udział w warsztatach, podczas których sami stworzyli tabliczki na domy, a w ramach osobnego szkolenia uczyli się oprowadzania po swojej miejscowości. Powstała również strona internetowa, zawierająca ofertę dla odwiedzających: propozycje tras zwiedzania, spacerów, questów i warsztatów. Dodatkowo na dużej ścianie budynku w samym centrum miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu, wykonano mural, którego projekt był owocem konsultacji z partnerami, mieszkańcami i sympatykami wsi.

REZULTATY

W efekcie działań partnerstwa powstała pierwsza w województwie śląskim wioska tematyczna. Przedstawiciele lokalnej społeczności zacieśnili wzajemne więzi, wspólnie przygotowując wszystkie elementy identyfikacji wizualnej i budując markę „Spichlerza Tajemnic”. Rozwój potencjału turystycznego miejscowości już wpłynął na powstanie nowych miejsc pracy, a informacja o niezwykłych walorach Czernicy dociera do coraz to nowych odbiorców.

Gmina: Gaszowice

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” – lider partnerstwa
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Czerniczanki”
  • Ośrodek Kultury w Czernicy
  • Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty Kultury”
  • grupa nieformalna „Senior z wigorem”
  • Sołtys Czernicy – Adam Mróz