W.P.A.R.K. (Wojcieszkowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury)

Gmina: Wojcieszków

DOBRO WSPÓLNE

Gmina Wojcieszków to miejsce z bogatą historią. W miejscowości Burc, jako nastoletni chłopiec spędzał wakacje Henryk Sienkiewicz. To właśnie tutaj napisał „Niewolę tatarską” oraz osadził bohaterów Trylogii – rodzinę Skrzetuskich. Ponadto w samym Wojcieszkowie znajduje się zaniedbany zespół krajobrazowy z XVIII wieku, gdzie w nieistniejącym już dziś dworku mieszkały rody Suchodolskich i Platerów. Wszystkim mieszkańcom leży na sercu dobro zabytkowego parku, odkrycie jego historii i potencjału. Dzięki ekomuzeum mieszkańcy gminy będą mieli okazję lepiej poznać miejsce, w którym żyją na co dzień i tą wiedzą dzielić się z osobami, które odwiedzają Birczę.. Może on stać się przestrzenią, która będzie sercem miejscowości. Dlatego w ramach Programu powstanie Wojcieszkowska Przestrzeń Aktywności, Rekreacji i Kultury w skrócie W.P.A.R.K.

GRUPA INICJATYWNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie (Równać Szanse, Program Rozwoju Bibliotek), Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie (Szkoła Ucząca Się), Kamil Zbietka (Lider PAFW);

DZIAŁANIA

Wspólna wizja partnerów związana z parkiem w Wojcieszkowie, zawiera szereg działań i inwestycji, które wykonane wspólnie z mieszkańcami, będą służyły całej lokalnej społeczności i rozwiną potencjał turystyczny gminy. W planach jest utwardzenie alejek oraz zamontowanie przy nich oświetlenia, nowych ławeczek z oparciem oraz koszy na śmieci. Przy alejkach powstaną ścieżki edukacyjne, a na jednej ze ścian Zespołu Szkół w Wojcieszkowie, od strony parku, powstanie mural ukazujący historię dworską tego miejsca. Kolejnym elementem będzie stworzenie miejsca integracji – pergoli wraz z miejscem na ognisko. Dzięki zaangażowaniu samorządu gminnego na zaniedbanym boisku powstanie kompleks rekreacyjny – boisko wielofunkcyjne, korty do tenisa oraz skate-park. Stary staw odzyska swój dawny urok, zostanie oczyszczony i ponownie zacznie służyć jako kąpielisko. Dodatkowo zostanie wybudowany pomost na wzór lat 60-tych. Na szlaku drzew między żłobkiem gminnym a Zespołem Szkół powstanie sensoryczny plac zabaw. Podsumowaniem działań będzie wydarzenie plenerowe na terenie W.P.A.R.K – u

REZULTATY

Dzięki działaniom partnerstwa i mieszkańców Wojcieszkowa, powstanie atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu, zarówno dla młodszych jak i starszych mieszkańców Dotychczas zaniedbany, zniszczony i niechętnie odwiedzany park odzyska blask, stanie się wizytówką i sercem Wojcieszkowa. Miejscowość zyska atrakcję turystyczną i przestrzeń do organizowania przeróżnych wydarzeń sportowych, kulturalnych i integracyjnych. Partnerzy zbiorą materiały historyczne dotyczące parku w Wojcieszkowie, dzięki czemu powstanie ciekawa ścieżka edukacyjna. W.P.A.R.K. stanie się dobrem wspólnym, o o którego estetykę dbać będzie cała społeczność.

Gmina: Wojcieszków

Grupa Inicjatywna:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie
  • Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie
  • Kamil Zbietka