Bibli(o)gród Cyceron -„Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki”

Gmina: Nowy Tomyśl

DOBRO WSPÓLNE

W centrum Nowego Tomyśla brakuje kameralnych, zielonych przestrzeni do wypoczynku dla seniorów oraz ciekawego miejsca spotkań dla młodzieży i młodych mam z dziećmi. Z tej prostej, aczkolwiek niezwykle ważnej potrzeby społecznej powstała koncepcja Bibli(o)grodu. Nowa przestrzęń powstanie na terenie skweru, znajdującego się w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie Ośrodka Kultury, biblioteki, marketu, szkoły ponadpodstawowej i komendy policji. Będzie to więc miejsce znane praktycznie wszystkim, bezpieczne i dostępne dla każdego.

GRUPA INICJATYWNA

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu (Równać Szanse, Program Rozwoju Bibliotek), Lokalna Grupa Działania KOLD (Ośrodek Działaj Lokalnie), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego (Szkoła Ucząca Się);

DZIAŁANIA

Partnerzy stworzą nowe miejsce będące połączeniem ogrodu i biblioteki spełniające funkcję strefy relaksu, letniej czytelni, punktu wymiany książek, punktu plantcrossingu (punktu wymiany roślin), strefę zabaw i animacji oraz system wystawienniczy. Rozpoczną od pracy z ekspertem nad wizualizacją miejsca i jego aranżacją, zgodnie z wynikiem diagnozy potrzeb. Odbędą się także prace porządkowe i aranżacja terenu, w które włączą się mieszkańcy. Jeszcze przed otwarciem Bibli(o)grodu zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach projektowania (np. karmników, lampionów z wikliny) oraz konkursie fotograficznym. Uroczyste otwarcie przestrzeni planowane jest w maju 2023 r. Latem, w nowym miejscu spotkań, odbędą się między innymi: wystawa pokonkursowa prac fotograficznych, koncert dla młodzieży z pojedynkiem freestyle-owym raperów czy warsztaty projektowania dla młodzieży. Planowany jest również koncert garażowy z udziałem uczniów Prywatnego Ogniska Muzycznego. Wspólnie z Nadleśnictwem Bolewice, zorganizowane będą międzypokoleniowe warsztaty ekologiczne. We wrześniu przewidziane są spotkania prozdrowotne dla seniorów. Powstanie tu także letnia czytelnia i kafejka internetowa. Podczas wydarzenia podsumowującego partnerzy zaplanowali Narodowe Czytanie 2023 z uroczystym podsumowaniem działań projektowych oraz piknik dla mieszkańców gminy (współorganizowany z Urzędem Miasta, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu oraz plecionkarzami).

REZULTATY

Wspólna praca grupy inicjatywnej, pozyskanych partnerów i członków społeczności lokalnej pozwoli uaktualnić i rozszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjno-artystyczną kierowaną do mieszkańców gminy. Dobro wspólne w postaci Bibli(o)grodu stanie się nowym miejscem wypoczynku, spędzania czasu, a także przestrzenią do spotkań, nie tylko dla osób indywidualnych, ale również dla instytucji, stowarzyszeń i grup nieformalnych, które nie mają swojego miejsca spotkań. Poprzez szereg działań lokalna społeczność zostanie zintegrowana i zaktywizowana. Partnerski projekt będzie okazją do międzypokoleniowej współpracy. Gmina wzbogaci się o nową ofertę kulturalno-edukacyjną dedykowaną różnym grupom wiekowym, podpartą diagnozą społeczną, opracowaną wspólnie z partnerami. Nowy Tomyśl zyska ponadto miejsce na prezentację dorobku artystycznego lokalnych rzemieślników, artystów, rękodzielników (w tym również amatorów, pasjonatów, twórców małych dzieł).

Gmina: Nowy Tomyśl

Grupa Inicjatywna:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
  • Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu