Moja i Twoja Historia

Gmina: Strachówka

DOBRO WSPÓLNE
Strachówka leży w powiecie wołomińskim, 60 km od Warszawy. Ludzie pracują tu na roli albo w zakładach pobliskich miast. We wsi stoi odbudowany dom rodziny poety Cypriana Kamila Norwida, gdzie jego rodzice brali ślub. W tej małej gminie powstawała jeszcze mniejsza „Rzeczpospolita Norwidowska” – wszystko dzięki staraniom ludzi o wielkich sercach i ciekawych pomysłach. Teraz cała okolica żyje pasjonującymi historiami i wydarzeniami.

Dziś w Strachówce jest niewiele materialnych śladów czasów, gdy żyły tu rody Zdzieborskich i Norwidów. Wiadomo na pewno, że stąd wywodzi się małżeństwo rodziców Norwida, który po matce odziedziczył krew rodu Sobieskich, i króla Jana III. W archiwach pozostały zapiski i rodzinna korespondencja. We wsi stoi dom, na fundamentach z czasów dzieciństwa poety. Tę całą spuściznę losów rodziny Norwidów i Zdzieborskich nazwano „Rzeczpospolitą Norwidowską”, a grupę przyjaciół z tutejszej szkoły wokół niej zgromadzonych zarejestrowano jako stowarzyszenie pod tą samą nazwą. Raz w roku dzięki ich staraniom gościńcem Strachówki szedł korowód weselny rodziców Norwida, w pięknych, romantycznych strojach z epoki. Aktorzy do tego pochodu zgłaszali się sami, z okolicznych domów.

GRUPA INICJATYWNA
Po pięciu latach przekonywania radnych imię „Rzeczpospolita Norwidowska” otrzymała miejscowa szkoła. Jednak historia Norwida wciąż była mało znana i przypisana tylko jednej grupie mieszkańców. Wtedy przyszedł im pomysł na rozszerzenie działań, które swym rozmachem budowałyby lokalne więzi. Do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Norwidowska”, aktywnego w wielu Programach PAFW, dołączyła gmina Strachówka i Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej. Razem utworzyli oni Partnerstwo, uruchomili wyobraźnię i postawili na działanie. Ich marzeniem było i jest, aby historia Strachówki łączyła wszystkie środowiska i wyzwalała społeczną energię, by stała się okazją do poznawania własnych historii rodzinnych oraz przeszłości wsi. Teraz mieszkańcy gminy częściej spotykają się, poznają bliżej, także przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Jadwisin.

DZIAŁANIA
Dzięki „Rzeczpospolitej Norwidowskiej” historia rodziny Cypriana Norwida ożyła na nowo. Odbywają się tu konferencje i spotkania tematyczne – pokazujące czasy romantyzmu polskiego i powstań np. festyn „Kulturowe Dożynki”, powstała ścieżka dydaktyczna i ogród „Sobiescy i Norwidowie”. W ręce mieszkańców trafił album „Zachować pamięć. Wczoraj i dziś gminy Strachówka”. Cyklicznie odbywają się też międzypokoleniowe rodzinne „Spotkania familijne przy kominku”, czyli prezentacja rodzin ze Strachówki, okolic, i ich genealogia. Lokalna telewizja internetowa RzN.TV filmuje te wydarzenia, przy okazji zachęcając mieszkańców do poznawania warsztatu filmowca i reportera.

Jednak największym wydarzeniem „Rzeczpospolitej Norwidowskiej” jest „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida”, czyli odtworzenie ślubu rodziców poety. Korowód po raz pierwszy przeszedł przez Strachówkę w 2003r. – jeszcze bardzo skromny i może nawet niezauważony tak, jakby chcieli jego organizatorzy. Ale obecnie reżyserowany orszak ślubny to wielkie plenerowe wydarzenie. Okazja do poznawania szlacheckich zwyczajów i siebie nawzajem. Wiosną 2015 paradę zorganizowano z wielkim rozmachem.  Na przedzie jechała bryczka z parą młodych, za nimi – drużbowie i szlachta. Korowód dwa razy zatrzymywał się przed weselnymi bramami ustawionymi przez gospodynie ze Strachówki i Jadwisina. Para młoda przyjmowała życzenia i drobnymi prezentami wykupowała prawo do dalszej drogi. W Sulejowie witał ich starosta i proboszcz. Wesele rozpoczęło się polonezem. Ostatnim jego akordem były oczepiny przy obrzędowej pieśni „Oj, chmielu, chmielu”. Był też wernisaż wystawy „Ach co to był za ślub”.

REZULTATY
Nic dziwnego, że aktywne, choć małe, partnerstwo ze Strachówki,  przyciąga inne partnerstwa PAFW. „Rzeczpospolita Norwidowska” gościła już „Z ręcznikiem i piosenką przez życie” z Bielska Podlaskiego czy „TV-oją okolicę” z Grodziska Mazowieckiego. W Strachówce udaje się utrzymać zbiorową pamięć, rozwijać tożsamość i aktywność mieszkańców wokół dziedzictwa C.K. Norwida. „Na dnie popiołu gwiaździsty diament” – klejnot nie musi być duży, aby dobro wspólne rosło wokół niego.

Gmina Strachówka

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska,
  • Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej,
  • Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
04-05-2017
XIII „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida”

W dn. 30 kwietnia w Strachówce odbyło się już po raz trzynasty wydarzenie upamiętniające ślub rodziców Cypriana Kamila Norwida. W organizację włączyli się przedstawiciele partnerstwa, które w IV edycji Programu realizowało projekt „Moja i Twoja Historia”. Relacja Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Norwidowska”: XIII „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida” przeszło do historii. To był niezwykły […]

10-03-2017
Konferencja Norwidowska w Strachówce

W dn. 2 marca 2017 r. w Pałacu w Chrzęsnem odbyła się Konferencja Norwidowska „Ja to,  co śpiewam, żyję – Norwida dialog z życiem i światem współczesnym AD 2017″. Konferencja była podsumowaniem półrocznego projektu wzmacniającego pt. „Wędrujący Norwid”, realizowanego przez partnerstwo z gminy Strachówka. Projekt obejmował: spotkania gimnazjalistów z różnych szkół na „Dniu Norwidowskim”, wspólny wyjazd partnerów […]

16-01-2017
Konkurs na film lub fotoreportaż „Wędrujący Norwid”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na film lub fotoreportaż pt. „Wedrujący Norwid”. Konkurs, który organizuje partnerstwo „Moja i Twoja Historia” ze Strachówki, skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. Konkurs ma dwie formuły: fotograficzną i filmową. W obu wariantach uczestnicy powinni wykonać prace, będące odpowiedzią na pytanie: Jakie piękno i […]

29-08-2016
Moja i twoja historia, czyli Norwid na muralu

Dobro wspólne, na którym opiera się Partnerstwo ze Strachówki, łączy pamięć o jednym z najwybitniejszych Polaków w nowożytnej historii z naszą skłonnością do pielęgnowania rodzinnego ogniska. Jest też w swoich działaniach niezwykle emocjonalne – przyciąga ludzi chętnych do działania, ciekawych współpracy, jednoczących się wokół osoby liderki. Efekty? W ciągu jednej dekady w małej gminie powstały […]

21-08-2015
Cyprian Kamil Norwid ma swoją ścianę w Strachówce

19 sierpnia w Zespole Szkół w Strachówce zakończyły się warsztaty z tworzenia murali. Dzieci i młodzież z gminy pod okiem profesjonalisty, pana Edwarda Dżułaja, uczyły się tworzyć barwne opowieści.  Rezultatem warsztatów będzie mural na ścianie szkoły, który pięknie uhonoruje patrona szkoły i projektu „Moja i twoja historia„.

15-06-2015
„Ach, co to był za ślub”

Wystawa „Ach, co to był za ślub” to część projektu „Moja i Twoja historia” realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska. Wystawa powstała jako wynik gminnego i powiatowego konkursu na starą ślubną fotografię. Podczas uroczystości „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida” pokazano wybrane prace. Na konkurs wpłynęło blisko 40 zdjęć. Jury powołane przez organizatorów nagrodziło […]

05-05-2015
Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida

W Strachówce 3 maja 2015 roku po raz jedenasty Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska zorganizowało  imprezę plenerową  „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida” . Wydarzenie nawiązuje do ślubu Ludwiki Zdzieborskiej i Jana Norwida,  rodziców Cypriana, który odbył się 25 kwietnia 1818 roku w kościele parafialnym w Sulejowie. Relacja organizatorów, przedstawicieli Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska: „Impreza rozpoczęła […]

24-04-2015
Vademecum – majówka w Strachówce

Zapraszamy na Majówkę do Strachówki! Maj to miesiąc zakochanych, dlatego w pierwszy weekend maja odbedzie się tam impreza historyczna pod znakiem miłości – odtworzenie ślubu rodziców Cypriana Norwida. W programie miedzy innymi koncert arii miłosnych, polonez, oczepiny i wystawa „Ach co to był za ślub”. Szczegóły na stronie: http://www.rzeczpospolitanorwidowska.pl/index.php/projekty/vademecum/280-zaproszenie-na-vademecum-w-korowodzie-weselnym-rodzicow-cypriana-norwidaq

01-10-2014
Konferencja i rozmowy przy kawie na temat „Mojej i Twojej historii”

O samym projekcie „Moja i Twoja historia” opowiedziała Grażyna Kapaon.  Zaprosiła  wszystkich do aktywnego włączenia się  i tworzenia dobra wspólnego wokół rodzin Sobieskich i Norwidów, i innych z gminy Strachówka. Na spotkanie przyszło ponad czterdzieści osób. Wśród nich wójt gminy Piotr Orzechowski , z-ca wójta Edyta Zbieć , proboszcz Mieczysław Jerzak , prezes LGD „Równiny […]

26-09-2014
Konferencję otwierającą projekt „Moja i Twoja historia” 30 września Strachówka – zaproszenie

Grupa Inicjatywna w składzie: Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce, Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska zaprasza na Konferencję otwierającą projekt „Moja i Twoja historia” 30 września  Strachówka w Świetlicy Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce. Program: 14:30 – 14:40 –  Otwarcie konferencji . Przywitanie gości. 14:40 – 14:50 – Słowo […]

Moja i Twoja Historia
Mural w Strachówce
Strachówka – Vademecum