Start-up: Mapy pamięci, pamięć na mapach

Gmina: Janowice Wielkie

DOBRO WSPÓLNE

Zachowanie zbiorowej pamięci historycznej, kulturowej, przyrodniczej, społecznej mieszkańców Gminy Janowice Wielkie to dobro wspólne projektu. Koresponduje ono z potrzebami społeczności lokalnej. W cały proces partnerstwo chce włączyć mieszkańców i miejscowych ekspertów.

GRUPA INICJATYWNA

LGD Partnerstwo Ducha Gór (Program „Działaj Lokalnie”)
Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości (Program „Równać Szanse”)
Magdalena Kudelska (Program „Liderzy PAFW”)

DZIAŁANIA

Partnerskie przedsięwzięcie opiera się na udostępnianiu przez lokalne autorytety ich własnych zasobów: materiałów, wspomnień, zdjęć związanych z miejscami, osobami, obiektami kulturowymi i historycznymi. Zaangażowanie lokalnej społeczności w gromadzenie informacji i  zasobów w celu utworzenia dostępnego dla wszystkich archiwum, przyczyni się do kształtowania szacunku, tolerancji i wzrostu świadomości o zakorzenieniu w małej ojczyźnie. Przez pryzmat historii ludzkich, również nagranych w formie wywiadów, członkowie lokalnej społeczności będą mieli szansę zrozumieć zależności kulturowe, przyrodnicze i historyczne. Projekt przyczyni się również do lepszego wykorzystania potencjału turystycznego gminy, a jej mieszkańcy zostaną włączeni w procesy decyzyjne i w większym stopniu poczują się gospodarzami swojej okolicy.

Materiały zebrane dzięki realizacji inicjatywy, zostaną szeroko rozpowszechnione w różnych formach, dostosowanych do poszczególnych grup odbiorców – na platformie www z podstroną dla każdej wsi, na tablicach informacyjnych i ścieżkach edukacyjnych, a także podczas spotkań i warsztatów. Przeprowadzone działania będą stanowiły przyczynek do spotkań, kontaktów, odbudowywania relacji i gromadzenia się wokół wspólnych ważnych lokalnie spraw, co jest niezwykle istotne w kontekście izolacji spowodowanej epidemią COVID-19. Prezentacja efektów projektu odbędzie się w czasie wydarzenia  podsumowującego „Spotkajmy się w Janowicach”.

REZULTATY

Najważniejszym rezultatem działań partnerskich będzie utworzenie lokalnego archiwum pamięci – miejsc i opowieści, które zostaną zamieszczone na platformie www oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych i specjalnych tablic informacyjnych. Efektem realizacji projektu będzie również wzrost poczucia tożsamości lokalnej, wspólnoty i współpracy wśród mieszkańców. Partnerzy spodziewają się również zwiększenia liczby osób korzystających z turystyki opartej na lokalnych zasobach, zgodnej z celami zrównoważonego rozwoju. Dzięki wspólnym działaniom zostaną nawiązane nowe relacje i więzi wśród członków lokalnej społeczności.

Gmina: Janowice Wielkie

Grupa Inicjatywna:

  • LGD Partnerstwo Ducha Gór – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości
  • Magdalena Kudelska