Start-up: Mapy pamięci, pamięć na mapach

Gmina: Janowice Wielkie

DOBRO WSPÓLNE

W gminie Janowice Wielkie jako dobro wspólne określono zachowanie zbiorowej pamięci historycznej, kulturowej, przyrodniczej i społecznej. Partnerzy uznali, że szerokie włączenie mieszkańców w proces gromadzenia wspomnień i pamiątek przyczyni się do budowania poczucia wspólnoty, wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej, a także do rozwoju edukacji ekologicznej.

GRUPA INICJATYWNA

LGD Partnerstwo Ducha Gór (Program „Działaj Lokalnie”)
Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości (Program „Równać Szanse”)
Magdalena Kudelska (Program „Liderzy PAFW”)

DZIAŁANIA

Głównym celem działań projektowych stało się utworzenie strony internetowej, stanowiącej bazę informacji o ciekawych miejscach i ludziach z terenu gminy. W tym celu w każdej wsi odbywały się spotkania grup roboczych. Ich członkowie zbierali materiały archiwalne, ustalili również miejsca, które ich zdaniem powinny znaleźć się na wirtualnej mapie gminy. Następnie prowadzone były nagrania wywiadów ze świadkami historii. Ponadto ogłoszono zbiórkę zdjęć, pamiątek, dokumentów i ciekawych opowieści wśród mieszkańców. Zorganizowano również wydarzenie plenerowe pod tytułem „Janowickie opowieści”. Była to okazja do powiększenia archiwów projektowych o opowieści, dokumenty i zdjęcia prezentujące powojenną historię gminy Janowice Wielkie. Organizatorzy skanowali na miejscu przyniesione przez uczestników materiały i nagrywali ich wspomnienia. Zebrane informacje zostały umieszczone na wirtualnej mapie, a dodatkowo w przestrzeni publicznej pojawiły się tabliczki, odnoszące się do poszczególnych miejsc.

REZULTATY

Bezpośrednim efektem działań partnerstwa jest utworzenie strony internetowej https://janowickieopowiesci.pl/ . Na specjalnie przygotowanej wirtualnej mapie umieszczone zostały najciekawsze miejsca, opowieści i archiwalne zdjęcia. Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu powstało żywe archiwum pamięci Gminy Janowice Wielkie, oparte na materiałach przekazanych przez mieszkańców. Zachowanie i utrwalenie tego jak mieszkańcy żyli w przeszłości, może przynieść odpowiedzi na wiele wyzwań współczesności, a ponadto przyczynia się do budowania lokalnej tożsamości.

Gmina: Janowice Wielkie

Grupa Inicjatywna:

  • LGD Partnerstwo Ducha Gór – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości
  • Magdalena Kudelska