Start-up: TV na mur-beton

Gmina: Międzyrzecz

DOBRO WSPÓLNE

Diagnoza lokalnych potrzeb przeprowadzona wśród mieszkańców Międzyrzecza wykazała, że mają oni dużą wiedzę ogólną o Polsce i świecie, jednak istnieje potrzeba zaspokojenia wiedzy lokalnej, obejmującej m.in. świadomość własnych korzeni, a także walorów gminy i odbywających się na jej terenie wydarzeń. Z tego względu partnerstwo jako dobro wspólne zdefiniowało dobrze poinformowaną społeczność. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki stworzeniu nowej, lokalnej telewizji internetowej, która w rzetelny sposób informuje mieszkańców o tym co dla nich ważne i istotne, i w której każdy będzie mógł zabrać głos.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” (Program „Równać Szanse”)
Międzyrzecki Ośrodek Kultury – (Program Rozwoju Bibliotek)
Szkoła Podstawowa w Bukowcu (Szkoła Ucząca Się)
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu (Program „Równać Szanse”)
Gabriela Góra (Program „Liderzy PAFW”)

DZIAŁANIA

Partnerstwo stworzyło zespół redakcyjny, złożony z młodych wolontariuszy, którzy następnie wzięli udział w warsztatach filmowo-fotograficznych i zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt. Reporterzy przeprowadzili wywiady z mieszkańcami, obejmujące ich wspomnienia z przeszłości, które zostały potem opublikowane w formie elektronicznej książki. Telewizja relacjonowała również ważne wydarzenia lokalne. Ponadto przy wykorzystaniu nowych technologii zorganizowane zostały gry terenowe „Odkrywcy lokalnych tajemnic”. Na koniec odbyło się wydarzenie podsumowujące w formie spektaklu pod tytułem „A kiedy nadejdzie jutro”, podczas którego zaprezentowane zostały efekty dotychczasowych działań.

REZULTATY

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mieli okazję nauczyć się krytycznego podejścia do informacji, jakie do nich docierają. Lepiej poznali swojej społeczność i nauczyli się doceniać to co lokalne. Powstała sieć współpracy między wsiami, a tradycyjne i nowoczesne środki przekazu odnalazły wspólny język dzięki integracji międzypokoleniowej.

Gmina: Międzyrzecz

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” – lider partnerstwa
  • Gabriela Góra
  • Międzyrzecki Ośrodek Kultury
  • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

06-06-2019
Pokazać świat poza granicami Międzyrzecza

Międzyrzecka telewizja internetowa “Tv Na Mur-beton” stworzona w ramach start-upu na rzecz dobra wspólnego będzie prezentować tematy bliskie mieszkańcom, które nie mają szans trafić do innych lokalnych mediów. Telewizja ma pokazywać rzeczy, które się nie przebijają. Mamy docierać do ciekawych ludzi, którzy może się trochę wstydzą, mało o sobie mówią i nie są eksponowani. Pokażemy […]

10-10-2018
Szkolenie dla start-upów na rzecz dobra wspólnego

Grupy Inicjatywne realizujące start-upy na rzecz dobra wspólnego z gmin: Międzyrzecz, Niepołomice i Olesno, 8 października wzięły udział w szkoleniu w Przatowie (gmina Szadek). Warsztaty obejmowały fundraising, budowanie trwałości partnerstwa, a także komunikację i promocję realizowanych działań. Podczas pierwszego bloku warsztatowego Weronika Chrapońska-Chmielewska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawiła podstawy działań promocyjnych, pokazując najnowsze […]