Gminnym szlakiem z Kicakiem

Gmina: Hażlach

DOBRO WSPÓLNE

Wspólne dobro gminy Hażlach, to „Kicak”, czyli zając, którego postać jest związana historycznie z nazwą gminy i wywodzi się z języka niemieckiego (Hasenloch – zajęczy dół). Symboliczny i sympatyczny Kicak w projekcie partnerskim łagodził spory i połączył we współdziałaniu wszystkie sołectwa. W ramach rozmaitych aktywności promowano „Kicaka” jako markę gminy i atrakcję turystyczną.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej (Ośrodek Działaj Lokalnie)
Grażyna Krehut (Program „Liderzy PAFW”)
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk (Program „Równać Szanse”)

DZIAŁANIA

Partnerzy stawiając na stworzenie marki regionu oznaczyli ciekawe miejsca gminy Hażlach tablicą z grawerem Kicaka. W każdym sołectwie powstała mapa z oznakowaną ścieżką „Gminnym Szlakiem z Kicakiem”. Mapy zostały wydane również w formie papierowej. Wszystkie projekty  powstawały w oparciu o partycypacyjny udział liderów z każdego sołectwa – podczas warsztatów partnerzy wskazali zasoby, ciekawe miejsca, ustalili lokalizację tablic i tabliczek, mając decydujący wpływ na końcowy efekt. Przeprowadzono również promocję Kicaka w lokalnych mediach i portalach społecznościowych. „Hażlaski Kicak” otrzymał własny fanpage, a ponadto stworzono materiały wizualne promujące zająca jako symbol gminy.

Partnerstwo animowało społeczność lokalną poprzez: konkursy kulinarne, sportowe czy artystyczne związane z Kicakiem. W ramach projektu powstały tablice, murale, oraz wiersze, których motywem wiodącym był lokalny symbol. Ponadto przygotowane zostały akcesoria związane z „Kicakiem” – torby, kubki, balony i przypinki dla uczestników konkursów i animacji. Podsumowaniem projektu były Dożynki z Kicakiem w Zamarskach, w których wzięło udział około 3 tysiące osób.

REZULTATY

Głównym rezultatem jest zwiększenie atrakcyjności i promocja gminy. Przyjazny symbol, jako dobro wspólne przyczynia się do łagodzenia konfliktów i rywalizacji, zachęca do wspólnej aktywności i nawiązywania dobrych relacji sąsiedzkich i integracji w lokalnej społeczności. Zawiązała się też trwała współpraca, dająca podstawy do realizacji kolejnych partnerskich inicjatyw.

Gmina: Hażlach

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej – lider partnerstwa
  • Grażyna Krehut
  • Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk
20-12-2019
Jak mały zając przekonał ludzi do wielkiej współpracy

Hażlach – niewielka gmina w województwie śląskim, tuż przy granicy z Czechami. I właśnie do Ostrawy albo Karwiny było tu ludziom bliżej niż do siebie nawzajem. Stosunki między sołectwami – delikatnie rzecz ujmując – nie były najlepsze. I wtedy pojawił się Kicak – symbol, którym oznaczono szlak gminny i który stworzył w okolicy wspólnotę. Ten […]

15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

09-07-2019
Kicak na zgodę

„Gminnym szlakiem z Kicakiem” to hasło przewodnie lokalnego partnerstwa PAFW, które zawiązało się w gminie Hażlach, niedaleko Cieszyna. Zając Kicak jest symbolem regionu, który z jednej strony ma promować okolicę na zewnątrz, a z drugiej połączyć mieszkańców w działaniu. Skojarzenie gminy z tym zwierzęciem ma związek z jej nazwą – Hażlach wywodzi się od zajęczej […]

26-10-2018
Nowe partnerstwa na szkoleniu w Złotoryi

Partnerstwa z gmin: Chrzanów, Krotoszyn i Hażlach, które realizują projekty w ramach VI edycji programu LP PAFW, wzięły udział w dn. 23 października 2018 r. w warsztatach w Złotoryi. Szkolenie było poświęcone komunikacji i promocji realizowanych działań, budowaniu trwałości partnerstwa na bazie dobra wspólnego i lokalnych zasobów, a także współpracy opartej na empatii. Pierwsza część […]

Hażlaski Kicak