Wielkowiejska misja – niska emisja!

Gmina: Wielka Wieś

DOBRO WSPÓLNE
Dobrem wspólnym partnerstwa z Wielkiej Wsi pod Krakowem jest czyste powietrze, bo takie potrzebne jest do życia mieszkańcom tej gminy i całego województwa małopolskiego. Potrzeba poruszenia tak ważnego społecznie tematu wynikła z obawy, że dzieci nie będą mogły wychodzić na spacery przez smog będący skutkiem palenia śmieci w przydomowych piecach. Celem Partnerów było przekazanie lokalnej społeczności ważnych informacji o aktualnych zanieczyszczeniach, a także o tym, jak zmienić niewłaściwe nawyki i wspólnie zadbać o świeże powietrze.

GRUPA INICJATYWNA
Grupa Inicjatywna to sześć instytucji z gminy Wielka Wieś: Gminna Biblioteka Publiczna (Program Rozwoju Bibliotek), Szkoła Podstawowa w miejscowości Bębło („PROJEKTOR-Wolontariat Studencki”), Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w miejscowości Biały Kościół, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi („PROJEKTOR-Wolontariat Studencki”) oraz lider partnerstwa – Stowarzyszenie Sokolica („PROJEKTOR-Wolontariat Studencki”, „English Teaching”), które od lat podejmuje działania na rzecz powietrza wolnego od zanieczyszczeń – organizuje konkursy ekologiczne, pikniki, akcje społeczne. Projekt zrealizowano w gminie Wielka Wieś w województwie małopolskim.

DZIAŁANIA
W ramach projektu  przygotowano „czyste gazetki”, informujące o zagrożeniach ekologicznych, w których pojawiły się informacje na temat zjawiska smogu. Zorganizowano również konkurs na gminne logo antysmogowe. Jednym z kluczowych działań projektu było zainstalowanie czujników zanieczyszczenia powietrza. We współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie zamontowano 21 urządzeń w różnych punktach gminy, a zasady ich działania omówili w szkołach studenci w ramach warsztatów. Ponadto odbyła się seria spotkań na temat smogu ze specjalistami z różnych dziedzin – lekarz oraz pielęgniarki opowiadali o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, górnicy o jakości węgla, jego kaloryczności i spalaniu śmieci w piecach, a strażacy z OSP o jakości powietrza w gminie. Podsumowaniem wszystkich przedsięwzięć projektowych był Ekologiczny Piknik Rodzinny „Graj w zielone”, w ramach którego pokazano mieszkańcom przyjazne dla środowiska techniki palenia w piecach oraz zaprezentowano przewodnik zawierający podstawowe informacje na temat tego, jak dbać o czystość powietrza w gminie Wielka Wieś.

REZULTATY
Największym sukcesem partnerstwa z gminy Wielka Wieś jest zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat zanieczyszczenia powietrza oraz wyeliminowanie nawyku palenia śmieci w przydomowych piecach, a co za tym idzie – poprawa jakości powietrza. Dla utrwalenia działań partnerstwa wydano „czysty” przewodnik gminy, który powstał w celu uświadomienia mieszkańcom skali zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Częścią przewodnika jest również gminna bajka ekologiczna oraz najciekawsze wiersze i ilustracje konkursowe. Dodatkowo uruchomiono pierwsze w gminie pomiary zanieczyszczenia powietrza, które pokazały, że smog nie uznaje granic administracyjnych i jest w Wielkiej Wsi obecny w podobnym stopniu co w Krakowie.

Gmina: Wielka Wieś

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica” – lider partnerstwa
  • Gminna Biblioteka Publiczna
  • Szkoła Podstawowa w Bęble
  • Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
  • Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
22-01-2018
Wielka Wieś: Dobroczynne działanie smogu

Zanieczyszczenia powietrza to coś, przed czym trudno jest nam się uchronić. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia smog zabija co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie. W Polsce jest to blisko 50 tys. osób rocznie. Średnioroczne stężenia pyłu PM10 nie powinny przekraczać poziomu 40 mikrogramów na metr sześcienny, tymczasem w Polsce przez ¼ roku przynajmniej […]

02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

28-06-2017
Lokalne Partnerstwa na Kongresie Regionów

Program Lokalne Partnerstwa PAFW gościł na VIII Kongresie Regionów, który odbywał się w dn. 19-20 czerwca we Wrocławiu. W panelu dyskusyjnym pt. „Czyste powietrze – niespodziewanie nieosiągalne dobro” uczestniczyła przedstawicielka partnerstwa z gminy Wielka Wieś, realizującego projekt „Wielkowiejska misja – niska emisja!”. Kongres Regionów to największa w Polsce platforma spotkań przedstawicieli administracji samorządowej oraz świata […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

20-01-2017
Czujniki i logo antysmogowe w gminie Wielka Wieś

Na terenie Gminy Wielka Wieś trwają prace nad montażem czujników, które wskażą jakość powietrza. Działania zostały podjęte w ramach w ramach projektu „Wielkowiejska misja – niska emisja!”. Dzięki pomiarom mieszkańcy miejscowości: Będkowice, Bębło, Biały Kościół, Giebułtów i Szyce już dziś mogą monitorować na bieżąco jakość powietrza w swojej okolicy sprawdzając to na stronie https://map.airly.eu . Aplikacja umożliwia przegląd […]

10-11-2016
Lokalne partnerstwa na warsztatach w gminie Wielka Wieś

Ostatnie w cyklu jesiennym warsztaty lokalne dla nowych partnerstw odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś koło Krakowa. Przedstawiciele partnerstw z gmin Myślenice i Dobczyce, Wielka Wieś oraz Złotoryja we wrześniu rozpoczęli realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej w pierwszym etapie realizacji projektu i […]