Start-up: Naturalnie łączy nas Noteć

Gmina: Drawsko

DOBRO WSPÓLNE

Mieszkańcy Doliny Noteci, od zarania dziejów współpracowali ze sobą, wymieniali się produktami i pomagali sobie w czasie wyzwań stawianych im przez przyrodę. Partnerstwo z Drawska (woj. wielkopolskie) postanowiło odtworzyć tę „tradycję” i zbudować sieć wzajemnej współpracy, wspólnie zadbać o lokalne środowisko i obszar Doliny Noteci, które są ich dobrem wspólnym. Celem partnerstwa jest także stworzenie proekologicznej marki dzięki certyfikacji i rozpoznawalności produktów lokalnych z tego obszaru.

GRUPA INICJATYWNA

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania (Ośrodek Działaj Lokalnie), Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi (Równać Szanse), Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko (Program Rozwoju Bibliotek);

DZIAŁANIA

Aby zacieśnić więzi partnerskie, działania rozpoczną się od akcji proekologicznych, w tym sprzątania Doliny Noteci na terenie Gminy Drawsko i konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska. Planowane jest także opracowanie logotypu dla lokalnej marki „Naturalnie łączy nas Noteć” oraz przygotowanie materiałów z jego wykorzystaniem. W powstanie znaku graficznego, który będzie wykorzystany jako identyfikacja wizualna regionu, zostaną zaangażowani mieszkańcy. Partnerzy włączą się we współtworzenie i wezmą udział w wydarzeniach wyróżniających lokalne środowisko, takich jak Odlotowy Festyn Grzybowy „Ryby, grzyby, las wokół nas”(który odbędzie się w czerwcu 2023 r.), majowe Agrotargi oraz lipcowe Targi Produktu Lokalnego „Z Natury Najlepsze”. Jesienią 2023 r. planowane jest wydarzenie z udziałem mieszkańców, na którym partnerzy zaprezentują wspólne osiągnięcia i korzyści społeczne.

REZULTATY

Zawiązanie partnerstwa w Dolinie Noteci zwiększy świadomość mieszkańców i lokalnych producentów, jak ważne są proekologiczne, prolokalne i prospołeczne działania. Stworzenie lokalnej marki „Naturalnie łączy nas Noteć” przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności obszaru Doliny Noteci, ale również produktów i usług, świadczonych przez podmioty zrzeszone w ramach partnerstwa.  Rezultatem będzie także promocja walorów turystycznych Doliny Noteci, jako dobra wspólnego całego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, rozwój wiedzy o regionie i jego zasobach oraz budowanie wśród mieszkańców poczucia dumy z życia w tym wyjątkowym miejscu.

Gmina: Drawsko

Grupa Inicjatywna:

  • Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi
  • Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko