Start-up: Naturalnie łączy nas Noteć

Gmina: Drawsko

DOBRO WSPÓLNE

Partnerstwo skupiło się na uświadamianiu lokalnej społeczności walorów, jakie niesie ze sobą dbanie o naturę Doliny Noteci. Celem wspólnego przedsięwzięcia było pokazanie, że jest to obszar gdzie wiele osób mieszka, żyje, tworzy i produkuje różne zasoby, a co za tym idzie, jest to miejsce o które warto się troszczyć.

GRUPA INICJATYWNA

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania (Ośrodek Działaj Lokalnie), Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi (Równać Szanse), Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko (Program Rozwoju Bibliotek);

DZIAŁANIA

Pierwszą z przeprowadzonych przez partnerstwo inicjatyw był konkurs plastyczny „Jesienne uroki Doliny Noteci”, zorganizowany dla dzieci z gminnych przedszkoli i szkół podstawowych. Uczestniczyło w nim 115 osób. Kolejną okazję do docenienia walorów okolicy stanowił konkurs fotograficzny „Piękno Doliny Noteci”, do którego wpłynęło 21 prac. Zdjęcia zostały zaprezentowane podczas festynu rodzinnego, który odbył się w czerwcu. W ramach projektu odbył się również rajd rowerowy przez gminę Drawsko, a dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Chełście zorganizowano spotkanie z hodowcą sów, który opowiedział o życiu tych niezwykłych ptaków. Partnerstwo zaprezentowało się podczas AgroTargów, które odbywają się co roku w Czarnkowie. Przy stoisku goście mogli dowiedzieć się szczegółów na temat rzeki Noteć oraz wziąć udział w konkursie z nagrodami. W sierpniu odbyła się akcja sprzątania Doliny Noteci, a we wrześniu partnerzy włączyli się w organizację Powiatowo-Gminnego Święta Plonów w Drawsku. Była to okazja do podsumowania działań projektowych: zaprezentowano wystawę prac konkursowych „Piękno Doliny Noteci”, a zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach (m.in. rzeźbiarskich) i konkursach.

REZULTATY

Jako bezpośredni efekt realizacji projektu partnerzy wskazują zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie dbałości o środowisko naturalne, integrację mieszkańców oraz upowszechnienie miejscowego rękodzieła i produktów lokalnych.

Gmina: Drawsko

Grupa Inicjatywna:

  • Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi
  • Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko