Kultura dla przestrzeni

Gmina: Gołdap

DOBRO WSPÓLNE

Wieloletnie dyskusje na poziomie lokalnym, dotyczące jakości, estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Gołdapi, nie przyniosły spodziewanych przez mieszkańców rezultatów. Jak wynikało z badań partnerów projektu, gołdapianie wciąż widzieli potrzebę zmiany i mieli konkretne pomysły. Dlatego też dobrem wspólnym partnerstwa z Gołdapi stała się przestrzeń publiczna, postrzegana w kategoriach społecznych, kulturowych i ekonomicznych, służąca zaspokojeniu zarówno potrzeb społeczności lokalnej jak i przyjezdnych (turystów oraz kuracjuszy). Burzliwa historia Gołdapi i Mazur, mieści w sobie wiele dramatycznych wydarzeń, ale jednocześnie stanowi bogactwo i dziedzictwo, na którym można kształtować zarówno ład przestrzenny miasta i okolic, jak też tożsamość kulturową i historyczną. Stąd też, tuż obok przestrzeni publicznej, dobrem wspólnym projektu określono wielokulturowość, stanowiącą cenny element tej społeczności.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny (Program „Działaj Lokalnie”, Program „Przemiany w Regionie – RITA”)
Wioletta Anuszkiewicz (Program „Liderzy PAFW”)
Biblioteka Publiczna w Gołdapi (Program Rozwoju Bibliotek)

DZIAŁANIA

Najważniejszym przedsięwzięciem w ciągu rocznego okresu realizacji projektu, było zbudowanie partnerstwa wokół lokalnej historii i kultury. Realizację tego celu umożliwiły spotkania partnerów (zdalne oraz stacjonarne, w zależności od sytuacji epidemicznej) oraz kreowanie i wdrażanie pomysłów na wspólne działania. W ramach budowania społecznej pamięci w przestrzeni miejskiej pojawiły się elementy nawiązujące do dawnej Gołdapi. Jednym z nich są 4 tablice, zawierające wielkoformatowe fotografie przedwojennej zabudowy. Dzięki nadrukowi wykonanemu do połowy, górna część tych obiektów jest przeźroczysta, co pozwala na wizualne porównanie historii z teraźniejszością. Powstały również 2 mosiężne płaskorzeźby, prezentujące dawny kościół garnizonowy oraz ratusz, które umieszczono na cokołach w miejscu tych nieistniejących już dziś budynków.
W centrum miejscowości stanęła plenerowa wystawa archiwalnych zdjęć „Gołdap – ludzie i miejsca”, przedstawiającą zmiany, które następowały po 1945 roku, w efekcie których na ruinach dawnych zabudowań powstała nowa tkanka miejska. Nie zabrakło również spotkań z żywymi świadkami historii oraz jej badaczami. Odbyły się 3 kawiarenki obywatelskie oraz 3 wykłady, podczas których poruszono tematy dotyczące wielokulturowości, tożsamości lokalnej, powojennej historii Gołdapi i jej mieszkańców, a także współczesnej przestrzeni publicznej miasta. Z kolei do zwiedzania miasta zachęca trasa „Spacerkiem po Gołdapi”. Na internetowej mapie zamieszczono szczegółowy przebieg trasy oraz zdjęcia i opisy najciekawszych obiektów.

REZULTATY

Przedstawiciele grupy inicjatywnej są przekonani, że stworzenie trwałego partnerstwa instytucji, organizacji i grup nieformalnych, na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej i promowania wielokulturowości Gołdapi, spowoduje nagłośnienie problemów i potrzeb w tych dwóch obszarach. Wypracowane rozwiązania będą oddziaływać długofalowo, kształtując postawy społeczne. Dzięki warsztatom, spotkaniom otwartym, wydarzeniom kulturalnym i ścieżce historycznej, zwiększy się wiedza społeczności lokalnej na temat historii gminy Gołdap.

Gmina: Gołdap

Grupa Inicjatywna:

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny – lider partnerstwa
Wioletta Anuszkiewicz
Biblioteka Publiczna w Gołdapi

23-08-2021
Kawiarenka obywatelska w Gołdapi

„Ta ulica Kościuszki, wcześniej nazywała się Rokosowskiego, a jeszcze wcześniej Polna…”, „Mój tata w 1945 roku, naprawiał gołdapskie wodociągi zniszczone w trakcie wojny…” – opowiadali uczestnicy pierwszej kawiarenki obywatelskiej zorganizowanej przez partnerstwo z Gołdapi. Gośćmi kawiarenki zorganizowanej w dn. 19 sierpnia 2021 r. pod hasłem „Mieszkańcy Gołdapi po II wojnie światowej” byli: pani Irena Chmielewska […]