My na szlaku mazurskich legend

Gmina: Pozezdrze

DOBRO WSPÓLNE

Jadwiga Tressenberg to bibliotekarka i nauczycielka, która na terenie gminy Pozezdrze inicjowała i animowała działalność kulturalną. Przez wiele lat zajmowała się badaniem gwary oraz gromadzeniem baśni i legend, zasłyszanych od autochtonów. Jej dorobek i dziedzictwo, uzupełnione o pozostałe lokalne zasoby, stanie się fundamentem partnerskiego projektu. Grupa inicjatywna podjęła decyzję, iż dobrem wspólnym, rozwijanym w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW, będzie szeroko pojmowane dziedzictwo kulturowe gminy Pozezdrze.

GRUPA INICJATYWNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu (Równać Szanse, Program Rozwoju Bibliotek), Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny (Ośrodek Działaj Lokalnie), Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu (Szkoła Ucząca Się);

DZIAŁANIA

Partnerstwo z Pozezdrza zaplanowało pokazanie mieszkańcom i utrwalenie na stałe w ich świadomości dziedzictwa kulturowego gminy. W tym celu, dzięki warsztatom prowadzonym przez rzeźbiarza i instruktora Józefa Niewińskiego, powstaną 4 duże rzeźby – bohaterowie legend. Te instalacje artystyczne zostaną ustawione na istniejącym już Szlaku Legend Mazurskich. W pobliżu Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu stanie specjalna ławka, wykonana wg. artystycznego projektu, inspirowanego legendami mazurskimi. Będzie to punkt centralny nowego miejsca spotkań. Jego uzupełnieniem stanie się instalacja „okno legend”, wokół której uczestnicy projektu posadzą drzewa i krzewy. Ważnym działaniem będzie zarejestrowanie legend spisanych przez Jadwigę Tressenberg w formie audio. Opowieści zostaną nagrane w profesjonalnym studio, przez lektorów wybranych spośród młodzieży, a następnie wydane na nośnikach (CD, USB) i opublikowane w Internecie. Ciekawym działaniem będzie dwudniowy wyjazdowy plener malarski dla młodzieży z motywem przewodnim: legendy mazurskie. Kopie prac staną się częścią instalacji „okno legend”, oraz ilustracją do nagrań audio. Nie zabraknie spotkań z pisarzami i dziennikarzami, zajmującymi się tematyką historii i kultury Mazur. Spotkania będą odbywały się w różnych miejscach: bibliotece, na ławeczce legend lub u nowych partnerów. Podsumowaniem działań partnerstwa będzie „Festiwal mazurskich legend Jadwigi Tressenberg”. W programie znajdą się m.in.: otwarcie „ławeczki legend”; wystawa prac poplenerowych (malarskich i rzeźbiarskich), spływ kajakowy rzeką Sapiną połączony ze sprzątaniem rzeki, rajd rowerowy szlakiem legend, prezentacje działalności członków partnerstwa oraz występy muzyczne.

REZULTATY

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie stworzenie dwóch miejsc w przestrzeni publicznej: „ławeczki legend” i instalacji „okno mazurskich legend”. Ponadto odnowione zostaną cztery punkty na szlaku mazurskich legend, a w każdym z nich pojawią się drewniane rzeźby. Dzięki temu mieszkańcy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zwiększą swoją wiedzę na temat lokalnej historii, dziedzictwa kulturowego gminy, tradycji i obyczajów współczesnych mieszkańców Mazur. Lokalne zasoby kulturowe będą lepiej wykorzystywane w rozwijaniu oferty turystycznej i promocji gminy. Wśród korzyści dla mieszkańców można wskazać także wzrost świadomości społecznej, dotyczącej wielokulturowości obecnych i dawnych mieszkańców gminy Pozezdrze, budowanie tożsamości lokalnej oraz dumy z miejsca zamieszkania, a także integrację społeczną wokół wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego.

Gmina: Pozezdrze

Grupa Inicjatywna:

  • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu – lider partnerstwa
  • Lokalna Grupa Działania KOLD
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego