PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera

Gmina: Lubiewo

DOBRO WSPÓLNE

Plaża przy Jeziorze Bysławskim w gminie Lubiewo, to charakterystyczne i jedyne miejsce, z którym wszyscy mieszkańcy czują się związani, dlatego w naturalny sposób stała się dobrem wspólnym. Celem Partnerstwa było zagospodarowanie terenu plaży, w taki sposób, aby spełniała oczekiwania lokalnej społeczności. Powstała przestrzeń wspólna, która połączyła dwie zwaśnione miejscowości: Lubiewo i Bysław, stając się dumą całej gminy .

GRUPA INICJATYWNA

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo (Program „Równać Szanse”)
Monika Januszewska (Program „Liderzy PAFW”)
Szkoła Podstawowa w Lubiewie (Szkoła Ucząca Się)

DZIAŁANIA

Społeczność od samego początku  była zaangażowana w kształtowanie wizji i prace nad wspólną przestrzenią. Na plaży odbyły się warsztaty ekologiczne i ogrodnicze oraz meblarskie, podczas których mieszkańcy mogli nauczyć się tworzenia mebli z palet. Zwieńczeniem warsztatów była akcja sadzenia drzew przy plaży. Ponadto zakupione zostały leżaki i parasole potrzebne do zagospodarowania terenu plaży. Odbyły się także szkolenia dotyczące prowadzenia animacji dla dzieci. Partnerstwo zorganizowało również konkurs, w którym każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoją inicjatywę na ożywienie plaży. We wspólnej przestrzeni odbywały się weekendowe zajęcia dla dzieci, warsztaty dziennikarskie i fotograficzne dla młodzieży oraz wydarzenia kulturalne dla dorosłych. Na koniec odbyła się impreza podsumowująca projekt, na której zaprezentowane zostały efekty pracy, wystawa stref warsztatowych, fotografii oraz występy artystyczne.

REZULTATY

Została stworzona nowa wspólna przestrzeń, w pełni zaprojektowana i wykonana przez mieszkańców, z której czują się dumni. Powstała trwała oferta spędzania wolnego czasu w gminie Lubiewo. PLAŻA zaktywizowała i połączyła w działaniu  mieszkańców dwóch sąsiednich miejscowości. Partnerstwo, które zawiązało się podczas tej współpracy, motywuje wszystkich do dalszego działania na rzecz wspólnego dobra.

Gmina: Lubiewo

Grupa Inicjatywna:

  • Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – lider partnerstwa
  • Monika Januszewska
  • Szkoła Podstawowa w Lubiewie
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

05-09-2019
Podsumowanie projektu PLAŻA

Partnerstwo z gminy Lubiewo podsumowało działania zrealizowane w ramach projektu „PLAŻA – przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera”. W ciągu ostatniego roku plaża nad jeziorem Bysławskim stała się miejscem organizacji imprez kulturalnych i spotkań mieszkańców. Celem działań partnerów było ożywienie wspólnej przestrzeni i uczynienie jej bardziej przyjazną dla mieszkańców.  Zakupiono leżaki i parasole, wykonano meble z […]

15-07-2019
Po prostu plaża

Jezioro Bysławskie to jedyny duży rekreacyjny zbiornik wodny w gminie Lubiewo. Popularna plaża w Bysławiu jest więc dobrem całej gminy. Dzięki programowi Lokalne Partnerstwa PAFW staje się też okazją do zakopania topora wojennego między dwiema zwaśnionymi miejscowościami. Między mieszkańcami Bysławia i Lubiewa zauważyć można ciągłe konkurowanie. Źródeł takich zachowań należy szukać ponad pół wieku wstecz. […]

08-10-2018
Lokalne Partnerstwa na warsztatach w gminie Warka

Przedstawiciele Lokalnych Partnerstw z Lubiewa i Rzeczniowa, które realizują projekty w ramach VI edycji programu, spotkali się 4 października na warsztatach w Bończy (gmina Warka). Szkolenie było poświęcone budowaniu trwałych partnerstw w oparciu o dobro wspólne i zasoby lokalne, komunikacji i promocji realizowanych działań, a także współpracy opartej na empatii. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji […]

Monika Januszewska
monika.klunder@wp.pl
Lubiewo – podsumowanie projektu PLAŻA