Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany

Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa

DOBRO WSPÓLNE
W Dębicy (woj. podkarpackie) nie brak ludzi z sercem. Chcieliby pomagać bezinteresownie, działać wspólnie na rzecz dobra publicznego. Umożliwia im to już Powiatowe Centrum Wolontariatu, nowo powstała organizacja w świeżo pomalowanym pomieszczeniu. Mieszkańcy wiele zawdzięczają lokalnemu oddziałowi firmy dużego producenta farb Tikurilla. To z jego inicjatywy dostęp do wolontariatu znacznie się zwiększył – indywidualnego, grupowego, czy pracowniczego.

GRUPA INICJATYWNA
Z badania przeprowadzonego przez inicjatorów partnerstwa wynikało, że wolontariat pochwalali wszyscy mieszkańcy Dębicy, ale niewielu wiedziało w jaki sposób sami mogliby się włączyć w działania na rzecz innych. Ludzie nie znali praw i obowiązków wolontariuszy, konieczności ubezpieczeń, itd. Nie było też żadnej instytucji, która wzięłaby na siebie organizację wolontariatu w mieście. A szkoda byłoby marnować tak wielką, społeczną energię – większość ankietowanych chętnie pomagałaby bezinteresownie innym. Wtedy jeden z liderów PAFW Paweł Werbowy z Dębickim Klubem Biznesu, szkołą i OSP w Żyrakowie (powiat dębicki) oraz Centrum Kultury i Bibliotek Dębica podpisali listy partnerskie. Zajęli się organizacją pracy Powiatowego Centrum Wolontariatu.

DZIAŁANIA
Bez wsparcia mieszkańców inicjatywa nie miałaby sensu. Centrum Wolontariatu ruszyło więc z akcją informacyjną. Przeprowadzono konkurs „Oblicza Partnerstwa”, podczas którego pytano mieszkańców jak ludzie rozumieją wspólne działanie. W innym konkursie „Wolontariat w mojej gminie” uczono się nawzajem o tym, jak powinien wyglądać wolontariat w różnych gminach powiatu dębickiego. W przestrzeni publicznej zaistnieli też pierwsi wolontariusze, którzy prowadzili lekcje nowych technologii dla seniorów. Strażacy z OSP w Żyrakowie wolontarystycznie uczyli pierwszej pomocy. W ramach wolontariatu młodzieżowego uczniów Zespołu Szkół w Żyrakowie powstała sztuka teatralna.

Zmiana społeczna już następuje – rosną możliwości wzajemnej współpracy i pomocy. W momencie, gdy przystąpił do partnerstwa duży biznes –  firma Tikkurila – działania partnerstwa nabrały rozmachu. Partnerzy osobiście z wolontariuszami z firmy (40 osób) pomalowali zniszczony plac zabaw miejskiego przedszkola. Równocześnie do zakładu produkcyjnego farby „wprowadził się” program wolontariatu pracowniczego „Potęga kolorów”, przez co wolontariat w Dębicy stał się  „zaraźliwy” i angażuje coraz więcej ludzi. Niezwykle istotną cechą dębickiego partnerstwa jest jego ciągły rozwój.

W ten sposób sektor pozarządowy i biznes udowadniają swą społeczną rolę i – zmieniają instytucje samorządowe i państwowe. W drugim etapie projektu do partnerstwa weszły: miasta i gminy Brzostek, Pilzno, gminy Jodłowa, Żyraków, Dębica – instytucje te będą współpracować przy realizacji programów wolontariackich i happeningów, które je promują.

REZULTATY
O „Powiecie Dębickim Wolontariatem Malowanym” coraz częściej mówią lokalne media – radio RDN Małopolska, Radio Rzeszów, piszą tamtejsze gazety i portale www. Wiosną 2015 została uruchomiona baza internetowa, która łączy potrzebujących z ochotnikami. Np. personel Domu Dziecka zamieszcza informację, że jakieś dziecko potrzebuje pomocy w matematyce. W odpowiedzi zdolny uczeń gimnazjum czy liceum jedzie mu pomóc.

Wolontariat uczy zaangażowania. Rozwija wrażliwość obywatelską. Wzmacnia więzi z otoczeniem. Zmienia na lepsze instytucje, których dotyka – tam gdzie ludzie wykazują potrzebę bezinteresownego działania w ramach organizacji, lepiej się pracuje. Są to wszystko czynniki wpływające na kapitał społeczny. Rośnie on przez zaufanie i aktywność na wielu poziomach – można malować, uczyć innych, wykazać się swoimi umiejętnościami i pasjami na rzecz dobra wspólnego, i dumnie mówić o sobie – jestem wolontariuszem!

Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrakowie,
  • Zespół Szkół w Żyrakowie,
  • Centrum Kultury i Bibliotek Dębica,
  • Paweł Werbowy
31-05-2016
Tikkurila wyróżniona Złotym i Srebrnym Laurem Konsumenta 2016

Firma Tikkurila, uczestnik partnerstwa „Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany”, po raz kolejny została nagrodzona w Ogólnopolskim Plebiscycie Popularności Produktów i Usług Laur Konsumenta. W tegorocznej edycji marka Tikkurila zdobyła dwa wyróżnienia – Złoty Laur Konsumenta w kategorii „Farby” oraz Srebrny Laur Konsumenta w kategorii „Impregnaty i lakiery do drewna”. Celem plebiscytu Laur Konsumenta jest wyłonienie najpopularniejszych w […]

12-08-2015
Dębica dla wolontariuszy

Ruszył portal Centrum Wolontariatu Powiatu Dębickiego! W ramach projektu „Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany” powstał portal, który ułatwia wolontariuszom podjecie aktywności, a organizacjom i instytucjom pomaga znaleźć odpowiednich wolontariuszy, a ponadto zamieszcza aktualne informacje o działaniach CWPD. Zapraszamy na stronę www.wolontariat.dkb.info.pl

15-06-2015
Dębica rozpoczeła działania! Na początek plac zabaw.

Przedstawiciele partnerstwa, którego liderem jest Dębicki Klub Biznesu, wspólnie z wolontariuszami z firmy Tikkurila. Potęga Kolorów POLSKA S.A. pomalowali zniszczony częściowo przez wandali plac zabaw Miejskiego Przedszkola nr 2 w Dębicy. Spotkanie było inauguracją działań w ramach projektu „Powiat Dębicki wolontariatem malowany. Partnerzy w najbliższym czasie planują: 14 czerwca – happening na terenie gminy Żyraków […]

17-04-2015
Konkurs dla LPPAFW – „Oblicza Partnerstwa”

Zapraszamy organizacje uczestniczące we wszystkich edycjach Programu Lokalne Partnerstwa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności do wzięcia udziału w Konkursie „Oblicza Partnerstwa”

30-10-2014
Dębicki projekt partnerski w mediach

W projekt zaangażowały się samorządy, organizacje pozarządowe oraz środowiska biznesowe z powiatu- mówi Zbigniew Nosal szef Dębickiego Klubu Biznesu. Nasze działania będą polegać na tworzeniu kilku grup. Nowością będzie wolontariat pracowniczy. Powstanie on w jednej z dębickich firm produkującej farby. Pierwsze wolontariuszki w dębickiej firmie już czekają na realizację pierwszego działania. W planach jest m.in. […]

Paweł Werbowy
pwerbowy@dkb.info.pl
Dębica rozpoczeła działania! Na początek plac zabaw