Aktualności

Razem lokalnie i solidarnie z Ukrainą


Spotkania z ekspertami, specjalistyczne szkolenia, mnóstwo dobrych emocji i wzruszeń – to wszystko czekało przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i uczestników programu Lokalne Partnerstwa PAFW w dniach 12 i 13 maja w Warszawie. Dwudniowe spotkanie szkoleniowe społeczników i lokalnych liderów zakończyła uroczystość, w czasie której m.in. podsumowaliśmy VII edycję programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, opowiedzieliśmy o działaniach Ośrodków Działaj Lokalnie oraz wręczyliśmy nagrody w konkursie „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek Polska”.

Hasłem tegorocznej uroczystości, organizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce było „Razem lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Wśród gości znaleźli się członkowie Rady Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczystość otworzył Prezes PAFW, Ambasador Jerzy Koźmiński. W swoim wystąpieniu nawiązał do misji Fundacji i ponad 20 lat jej działalności, podkreślał wpływ programu „Działaj Lokalnie” na rozwój kapitału społecznego w skali lokalnej i regionalnej oraz opisał wykorzystanie jego doświadczeń w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Opisał również wsparcie ze strony Fundacji dla uchodźców z Ukrainy, przekazywane za pośrednictwem poszczególnych programów.

Następnie głos zabrał Andrew Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW. Wyraził wielkie uznanie dla determinacji, odwagi i walki Ukraińców, a także dla Polaków, którzy od pierwszego dnia wojny z wielkim zaangażowaniem niosą pomoc swoim wschodnim sąsiadom w sytuacji, gdy ich kraj stanął w obliczu ogromnej tragedii. „Otworzyliście zarówno swoje serca jak i domy dla uchodźców z Ukrainy. To niezwykle humanitarny, ważny i szlachetny gest” – powiedział. Na scenie pojawił się także Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”. Podkreślił, że bezprecedensowe zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom z Ukrainy było możliwe dzięki aktywności tysięcy społeczników, którzy swoimi wieloletnimi działaniami na rzecz innych, budowali w ludziach poczucie solidarności z osobami w potrzebie. Wśród gości specjalnych, przemawiających na scenie, znalazła się także prof. dr hab. Anna Giza, Dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka publikacji o metodzie animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, wydanej w ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.

„Społecznik Roku” – solidarni w każdym czasie

W drugiej części wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2021”. W kategorii zaangażowanie ogólnopolskie zwyciężył Dominik Dobrowolski – ekolog, inicjator takich akcji społecznych jak: „Śmieci skrzydeł nie mają”, Bałtycka, Wiślana i Górska Odyseja czy „Recykling Rejs”, w ramach którego przepłynął kajakiem łącznie ponad 10 tysięcy kilometrów, oczyszczając rzeki i jeziora ze śmieci. Z kolei Mariusz Antolak, prezes Fundacji „W krajobrazie” i wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie od wielu lat konsekwentnie promuje życie w zgodzie z naturą i ideę zrównoważonego rozwoju. Tworzy społeczne ogrody ekologiczne dla społeczności lokalnych w Polsce oraz przyszkolne ogródki dla dzieci ze slumsów w Kenii i Republice Zielonego Przylądka. Nieobce mu są akcje charytatywne, happeningi, obozy naukowe i wykłady otwarte, włączające mieszkańców i rozmaitych partnerów. Za to otrzymał tytuł „Społecznika Roku 2021” w kategorii zaangażowanie lokalne. Z kolei za zaangażowanie społeczne w czasie pandemii Covid-19 nagrodę odebrał Sławomir Kaliński prezes Fundacji Novis Plus z Krakowa. We współpracy z Politechniką Śląską stworzył projekt bram odkażających do zamontowania na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, aby ratownicy zdejmując kombinezony nie zarazili się koronawirusem. Takie same urządzenia trafiły do domów pomocy społecznej. Ratowników wspierał również bezpłatnymi posiłkami w ramach akcji „Dobrowóz”. Od lat organizuje warsztaty boksu tajskiego dla młodzieży z domów dziecka i ośrodków wychowawczych.

 

Oprócz nagród głównych za 2021 rok, Kapituła przyznała trzy nagrody specjalne. Pierwszym laureatem został Janusz Bukowski, założyciel Stowarzyszenia „Dać Siebie Innym” z Warszawy. Systematycznie wspiera osoby w kryzysie bezdomności oraz te z niepełnosprawnościami. Przeprowadził osiem edycji biegu charytatywnego „Wybiegaj Sprawność”, przy okazji którego udało się zebrać łącznie ponad 700 000 złotych. W czasie pandemii promował ideę krwiodawstwa i organizował zbiórki krwi. Drugą nagrodę otrzymała Dorota Lisiak – prezeska Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko z gminy Mosina, twórczyni i koordynatorka Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Dzięki konsekwentnemu budowaniu mostów między lokalnymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami, przyczyniła się do powstania Gminnego Centrum Wolontariatu i Federacji Organizacji Lokalnych. Trzecia nagroda została przyznana całemu środowisku Społeczników zaangażowanych przez Fundację Ocalenie, za długofalową organizację pomocy prawnej, medycznej i aprowizacyjnej dla osób dotkniętych kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej, a także za obejmowanie uchodźców wojennych wszechstronnym wsparciem, w tym za konsekwentne pomaganie migrantom w budowaniu nowego życia w Polsce.

 

Działaj lokalnie, ekologicznie i solidarnie z Ukrainą

Trzecia część gali była poświęcona programowi „Działaj Lokalnie”. Na scenie nie zabrakło liderów i liderek z organizacji ogłaszających co roku konkursy grantowe, zrzeszonych w ramach Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Wśród nich znalazła się Iwona Marczak, prezeska Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, która opowiedziała o projektach w ramach ścieżki „Działaj lokalnie i ekologicznie”. Z kolei Dawid Jarząbek-Nowak, prezes Fundacji Koalicja dla Młodych przedstawił działania swojej organizacji w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19. Na koniec wystąpił Aleksander Jurzysta, przedstawiciel Stowarzyszenia „Czajnia”. Organizacja ta, mając siedzibę zaledwie 17 km od granicy, od pierwszych dni wojny w Ukrainie rozpoczęła intensywne działania na rzecz wsparcia uchodźców. Skala tych działań, zaangażowanie rzeszy wolontariuszy i społeczników oraz pozyskanie licznych partnerów wśród prywatnych przedsiębiorców zostały docenione przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która przyznała Stowarzyszeniu „Czajnia” 20 tys. złotych nagrody.

 

„Lokalne Partnerstwa PAFW” – granty na kolejne działania

Uroczystość w Warszawie była również okazją do podsumowania VII edycji programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”. To program realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 2009 roku. Jego celem jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów Fundacji. Zawiązując lokalne partnerstwa, włączają w swoje działania lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy, media i wspólnie realizują partnerskie projekty, odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców.

W czasie uroczystości Carla Skodinski (Przewodnicząca Komitetu Inwestycyjnego PAFW) i Jerzy Koźmiński (Prezes PAFW) wręczyli granty na projekty wzmacniające dla partnerstw, zawiązanych w VII edycji naszego programu. Wśród nich znalazły się następujące inicjatywy: „Kultura dla przestrzeni II(projekt realizowany na terenie gminy Gołdap), „TV na Mur Beton III (gmina Międzyrzecz), „ZaPUSZCZAmy Korzenie III(gmina Niepołomice), „Społeczne BOOM (gmina Orneta), „Płużnicka Współdzielnia (gmina Płużnica).

Granty otrzymały również: Grupa Inicjatywna z gminy Gaszowice na projekt pt. „W dawnej spiżarni barona von Roth” oraz Grupa Inicjatywna z gminy Lądek Zdrój na projekt pt. „Czego nam trzeba? – działamy dalej!” na kontynuację swoich start-upów, zrealizowanych w ramach ścieżki pilotażowej VII edycji Programu.

Na koniec tej części uroczystości, przedstawicielki partnerstwa z Płużnicy odebrały od Carli Skodinski i Jerzego Koźmińskiego nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł za zbudowanie najefektywniejszego partnerstwa VII edycji Programu.

 

Wydarzenie zakończył koncert artystki Agi Zaryan. Uroczystość poprowadził Grzegorz Nawrocki.

„ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna” Gmina: Wołów
O projekcie
Bibli(o)gród Cyceron -„Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki” Gmina: Nowy Tomyśl
O projekcie
My na szlaku mazurskich legend Gmina: Pozezdrze
O projekcie
Partnerstwo dla pamięci albo co po nas zostanie Gmina: Ustronie Morskie
O projekcie
Co w Birczy skwirczy Gmina: Bircza
O projekcie
W.P.A.R.K. (Wojcieszkowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury) Gmina: Wojcieszków
O projekcie
MOST Gmina: Mosina
O projekcie
Janowicka Kapsuła Czasu Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Start-up: Działając pod rękę z naturą! Gmina: Oborniki Śląskie
O projekcie
Start-up: Naturalnie łączy nas Noteć Gmina: Drawsko
O projekcie
Ścieżka otwarta: Słupecka Stokrotka Fiszera Gmina: Słupca
O projekcie
Ścieżka otwarta: Brynicka agora Gmina: Łubniany
O projekcie
Ścieżka otwarta: Ćmielów porcelaną i krzemieniem naznaczony Gmina: Ćmielów
O projekcie
Ścieżka otwarta: Polsko – ukraiński Generator (Kocioł) Przedsiębiorczości Gmina: Wojkowice
O projekcie
Kultura dla przestrzeni Gmina: Gołdap
O projekcie
Płużnicka Współdzielnia Gmina: Płużnica
O projekcie
Pomysłownia Ornety Gmina: Orneta
O projekcie
TV na mur beton II Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
ZaPuszczamy Korzenie II Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Budujemy MOSTy Gmina: Mosina
O projekcie
Start-up: Kociewskie tradycje Gmina: Dragacz
O projekcie
Start-up: Mapy pamięci, pamięć na mapach Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Czego nam trzeba? – działamy! Gmina: Lądek-Zdrój
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa Gmina: Fredropol
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Kalejdoskop Tradycji Szumowskich Gmina: Szumowo
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic” Gmina: Gaszowice
O projekcie
Pociąg do tradycji Gmina: Chrzanów
O projekcie
PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera Gmina: Lubiewo
O projekcie
Gminnym szlakiem z Kicakiem Gmina: Hażlach
O projekcie
Skwer D-O-M – Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy Gmina: Krotoszyn
O projekcie
Przystanek Warmia Gminy: Dywity, Dobre Miasto
O projekcie
Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa! Gmina: Rzeczniów
O projekcie
Skwer Kultury Gmina: Kudowa-Zdrój
O projekcie
Start-up: TV na mur-beton Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
Start-up: ZaPUSZCZAmy korzenie Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje Gminy: Olesno, Kluczbork
O projekcie
Robimy wiochę! Sołectwo na medal Gmina: Główczyce
O projekcie
Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan” Gmina: Złotoryja
O projekcie
Młodzieżowa Straż Leśna Gmina: Niemce
O projekcie
Wielkowiejska misja – niska emisja! Gmina: Wielka Wieś
O projekcie
Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek Gmina: Szadek
O projekcie
Owoc naszej pasji Gmina: Warka
O projekcie
Kalejdoskop partnerstwa Gminy: Myślenice, Dobczyce
O projekcie
Sieć miejsc przyjaznych młodzieży Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia
O projekcie
Moja i Twoja Historia Gmina: Strachówka
O projekcie
Jarmark Rozmaitości Gmina: Trzciel
O projekcie
Młodzi Gospodarze Gmina: Staszów
O projekcie
Otwarci na Różnorodność Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki
O projekcie
Kolorowo-karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy Gminy: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Przygodzice, Sośnie, Odolanów
O projekcie
Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża Gmina: Stoczek Łukowski
O projekcie
Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy Gmina: Supraśl
O projekcie
Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa
O projekcie
Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem
O projekcie
TV-oja okolica – poznaj ją! Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów
O projekcie
Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka Gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec
O projekcie
Małych miasteczek portret własny Gminy: Cybinka, Słubice
O projekcie
Mazurski Inkubator Tradycji Regionu Gminy: Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska
O projekcie
Od przedszkola do seniora Gminy: Czerwonka-Leszczyny
O projekcie
Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni) Gminy: Biłgoraj, Zwierzyniec
O projekcie
Z ręcznikiem i piosenką przez życie Gminy: Hajnówka, Bielsk Podlaski
O projekcie
SARI – lokalny fundusz sportowy Gmina: Żory
O projekcie
Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Gminy: Bodzanów, Słubice
O projekcie
Przestrzeń faktycznie publiczna Gminy: Malechowo, Koszalin
O projekcie
Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej Gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów
O projekcie
Kalejdoskop aktywności Gmina: Tomaszów Lubelski
O projekcie
Wisła wraca do Solca Gmina: Solec nad Wisłą
O projekcie
Akademia młodzieżowych innowatorów Gmina: Nidzica
O projekcie
Dajmy czadu! – Żywiec bez czadu! Gmina: Żywiec
O projekcie
Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych Gminy: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Pysznica
O projekcie
Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną Gminy: Tczew, Pelpin, Gniew
O projekcie
Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii Gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
O projekcie
Rakszawa – nowy przystanek na turystycznym szlaku Gmina: Rakszawa
O projekcie
Wolontariat bieszczadzki Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne
O projekcie
Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci Gminy: Sokółka
O projekcie