Społeczność Animatorów

Społeczność Animatorów tworzą alumni programu Lokalne Partnerstwa PAFW, osoby zaangażowane w formowanie partnerstw i realizację projektów. Są wśród nich doświadczeni trenerzy, doradcy i moderatorzy.

Chciałbyś zawiązać lokalne partnerstwo na obszarze swojego działania? Chciałbyś lepiej poznać metodę animacji społeczności lokalnych? Chciałbyś dowiedzieć się jak zarządzać dobrem wspólnym?

Zapraszamy do kontaktu…

Znajdź animatora w swojej okolicy:

  • animator
Animatorzy
Społeczność animatorów tworzą alumni programu Lokalne Partnerstwa PAFW, osoby zaangażowane w formowanie partnerstw i realizację projektów. Są wśród nich trenerzy, doradcy, moderatorzy, z których kompetencji i doświadczenia może skorzystać każdy, komu zależy na budowaniu trwałych partnerstw wokół dobra wspólnego.
Stanisław Baska
stachbas@poczta.onet.pl

Stanisław Baska – w Sandomierzu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu jest kimś więcej niż liderem społeczności. Jest odkrywcą wspólnych wartości, twórcą dobra wspólnego. A gdy trzeba – mediatorem w trosce o ciągłość współpracy samorządu i NGO. Człowiek instytucja.

Jest jednym z fundatorów i prezesem zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Trenerem i moderatorem warsztatów z rozwoju gospodarczego, rynku pracy, inicjatyw młodzieżowych i społecznych. Wreszcie jest też bardzo sprawnym menedżerem we własnym ośrodku szkoleniowym i równocześnie urokliwej bazie turystycznej na Ziemi Sandomierskiej.

W swoim regionie dał impuls do zawiązania Lokalnego Partnerstwa PAFW „Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych”. Zaprosił młodzież do tego, aby zrobiła coś dla siebie i otoczenia. Zachęcił też dorosłych, by inwestowali w młodzież. I od tego zaczęła się dalsza praca na rzecz dobra wspólnego, jakim są młodzi ludzie. Do dziś Młodzi Gniewni przyznają granty, a SMK prowadzi programy stypendialne.  Jeszcze jednym wydarzeniem, przygotowanym przez fundację – wyzwalającym wiele emocji – jest wędrowny Festiwal Miasto Młodych Artystów (Sandomierz, Koprzywnica, a od 2016 roku Nowa Dęba).

Inny cenny dla Stanisława Baski program to „Działaj Lokalnie”. Dzięki grupie liderów skupionych wokół fundacji program wpisał się już w działalność samorządów i pozostałych NGO w regionie. A sam prezes swoją największą dumą nazywa umiejętność tworzenia trwałych relacji i współpracy na rzecz dobra wspólnego, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań pracy samorządów.

Piotr Jaśkiewicz
piotr.jaskiewicz@ndsfund.org

Piotr Jaśkiewicz – prezes Fundacji Nauka dla Środowiska, która jest wyjątkowa dzięki niemu i jego współpracownikom. W projektach, w które się angażuje, stara się łączyć to, co indywidualne, z korzyściami dla wspólnoty. Tego wymaga autorski model tworzenia dobra wspólnego.

Fundacja Nauka dla Środowiska działa przy Politechnice Koszalińskiej. Współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce. Organizacja skupia ludzi nauki, którzy chcą pozostawić pozytywny ślad po sobie poza uczelnią. Ten potencjał łączy z oczekiwaniami mieszkańców, biznesem i lokalnymi mediami. Zasięg działania Fundacji jest więc rozległy, również ze względu na samo środowisko naturalne.

W „Lokalnym Partnerstwie PAFW”, nazwanym w Koszalinie „Przestrzeń faktycznie publiczna”, 18 różnych organizacji prowadziło dialog z mieszkańcami na temat wyglądu ich okolicy. Najbardziej zauważalnym efektem tego działania są meble które zostały umieszczone w przestrzeni publicznej. Koszalińska dwumetrowa ławka-leżak jest słynna w całej Polsce; stoi w śródmiejskim parku. Jej powstanie było impulsem do rewitalizacji centrum Koszalina. Udało się. Meble miejskie były przygotowane przez urbanistów wraz z mieszkańcami gminy Manowo. Powstał krąg ogniskowy z bębnami przypominającymi te używane we wspólnotach pierwotnych do komunikacji oraz kamienna ambona obserwacyjna nad jeziorem.

Piotr Jaśkiewicz jest liderem Ośrodka Działaj Lokalnie i w ramach tego programu m.in. rewitalizował staw na zawody wędkarskie w Tychowie (powiat białogardzki). Dumny jest z tego, że rozwiązania zakorzenione w nauce, pragmatyzmie i naturze potrafi przekazać innym i pobudzić ich do działania na rzecz dobra wspólnego.

Dorota Kołakowska
dkolakowska@stowarzyszeniewarka.pl

Dorota Kołakowska – działaczka społeczna z Warki, lokalna patriotka. Trenerka i animatorka.

Zawodowo związana z samorządem gminnym, w którym zajmuje się pozyskiwaniem środków, a w działalności społecznej – ze stowarzyszeniem W.A.R.K.A., w którym pełni funkcję koordynatora projektów. Uwielbia planować i – jak podkreśla – zajmuje się „dociskaniem”, by wszystko, co zaplanowano, zostało zrealizowane. Do pracy motywuje ją poczucie wpływu na otaczającą ją rzeczywistość.

W działalności społecznej skupia się na współpracy nie tylko z lokalnymi organizacjami, ale też nieformalnymi grupami i liderami, starając się dać im impuls do działania i pomóc stawiać pierwsze kroki. Jest szczególnie dumna z inicjatyw skierowanych do osób starszych. W ciągu kilku lat dzięki wsparciu stowarzyszenia W.A.R.K.A. liczba grup senioralnych na terenie powiatu zwiększyła się kilkakrotnie.

Stowarzyszenie wzięło także udział w programie Lokalne Partnerstwa PAFW, czego efektem jest projekt Jabłkowa Warka, ukierunkowany na promocję owocowego dziedzictwa „największego sadu Europy”. Dzięki temu udało się uwolnić rekreacyjny potencjał przemysłu owocowego. W ramach przedsięwzięcia powstał między innymi Szlak Jabłkowy umożliwiający turystom odwiedzanie miejsc związanych z uprawą, produkcją i konsumpcją jabłek i ich przetworów – w restauracjach, a nawet w browarze.

W Lokalnym Partnerstwie ceni szczególnie to, że jest ono współdziałaniem przyjaciół, któremu przyświecają wartości, takie jak zaufanie, szczerość i wzajemne zrozumienie.

Partnerstwu zawdzięcza też odkrycie swojej prywatnej pasji – tanga argentyńskiego. Tanecznego bakcyla złapała podczas warsztatów organizowanych właśnie w ramach Jabłkowej Warki.

Krzysztof Margol
kmargol@nida.pl
woj. warmińsko-mazurskie

więcej

Krzysztof Margol
kmargol@nida.pl


Krzysztof Margol – wzór do naśladowania w świecie trzeciego sektora. Pedagog i sprawny organizator, jako były burmistrz Nidzicy ma doświadczenie w pracy w samorządzie.

Prezes Nidzickiej Fundacja Rozwoju „Nida”. Stoi także na czele LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Był inicjatorem i pozostaje menedżerem działań Garncarskiej Wioski w Kamionce – przedsiębiorstwa społecznego w sieci Wiosek Tematycznych, które należy do Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. Każdy, kto ubrudził sobie ręce gliną w tym miejscu, pozostaje pod wrażeniem całego przedsięwzięcia.

Lokalne Partnerstwo z Nidzicy, czyli „Akademia młodzieżowych innowatorów” powstało dla młodzieży, która od razu mogła korzystać z efektów projektu. Utworzono Młodzieżową Kuźnię Umiejętności, w ramach której udało się stworzyć m.in. radio internetowe. W ten sposób młodzież zyskała przestrzeń do wyrażania swoich emocji, które do tej pory manifestowała w przypadkowych miejscach: na ulicach czy w pubach.

Troska o dobro wspólne – dziedzictwo dawnych zawodów oraz potencjał młodości – przebija się wciąż w działaniach Nidzickiego Funduszu Lokalnego, zainicjowanego przez Krzysztofa Margola. Wiele dobrego do regionu wniósł też inny program PAFW „English Teaching”. Zarówno z jego efektów, jak i kolejnych, związanych z powołaniem i kontynuacją programów stypendialnych dla młodzieży, Krzysztof Margol jest szczególnie dumny.

Dostrzega też indywidualne rysy w budowaniu dobra wspólnego. W jego oczach wielu ludzi w powiecie nidzickim zmieniło życie na lepsze pod wpływem wspólnych działań. – Wspólnota daje bowiem siłę każdemu, kto szczerze przystępuje do pracy – uważa Krzysztof Margol.

Bożena Pełdiak
bpeldiak@tlen.pl

Bożena Pełdiak – prezeska trzech organizacji, co dowodzi jej niezwykle aktywnej osobowości. Trenerka i animatorka kultury, spełnienie życiowe utożsamia z pracą w trzecim sektorze. Wzór dla wszystkich społeczniczek.

Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica” w Lubawce na Dolnym Śląsku. Kieruje także Fundacją na rzecz Rozwoju Ziemi Kamiennogórskiej „Kwiat Lnu” i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”.

Lokalne Partnerstwo PAFW „Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej” to jej inicjatywa. Partnerstwo postawiło sobie ambitny cel – sprowadzić turystów do powiatu oraz zapewnić im atrakcje i bazę noclegową na najwyższym poziomie. Współpracując z właścicielami gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów oraz z samorządem, partnerstwu udało się trwale zmienić region. Teraz 120 km szlaków konnych zachęca do wycieczek. A z questu, gry terenowej powstałej w 2008 roku wówczas jako innowacja w kraju, turyści korzystają do dziś.

Bożena Pełdiak, korzystając z doświadczenia wyniesionego z „Lokalnych Partnerstw PAFW”, dalej prężnie działa w ramach LGD. Potrafi współpracować zarówno z młodzieżą jak i z osobami starszymi. Projekt, w który jest obecnie zaangażowana, skupia się na tworzeniu przestrzeni publicznej dla seniorów.

Daniel Prędkopowicz
predkopowicz@europaimy.org

Daniel Prędkopowicz – długodystansowiec w trzecim sektorze i sporcie amatorskim. Ma wiedzę i doświadczenie oraz szczęśliwą rękę do lokalnych inicjatyw, co pozwala mu skutecznie działać w wielu organizacjach.

Na co dzień można go spotkać na stanowisku kierowniczym w Fundacji Fundusz Współpracy, gdzie odpowiada za pracę dwóch działów: rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcia ekonomii społecznej. Jest też prezesem Fundacji Rozwoju Zarządzania „Instytut Gantta”, a także prezesem Stowarzyszenia „Europa i My”, któremu przewodzi od 2004r.  Stowarzyszenie od 2006r. jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

Jako Prezes Stowarzyszenia „Europa i  My” w 2012 r. przystąpił z powodzeniem do Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, budując model unikatowego partnerstwa, opartego na dziennikarstwie obywatelskim – „Tv-oja okolica – poznaj ją!”. Partnerstwo wspólnie doprowadziło do powstania lokalnej telewizji internetowej GTV, opartej na zaangażowaniu grupy wolontariuszy. Jako Animator Pracowni Dobra Wspólnego przyczynił się też do stworzenia projektów partnerskich w Warce, Strachówce i gminie Szadek.

Korzystając z doświadczeń programu Działaj Lokalnie, stworzył program FIO Mazowsze Lokalnie. Od 2014 r. wspólnie z zespołem i partnerami koordynuje działania w ramach których m.in. wsparto blisko 500 lokalnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego, przekazując im ponad 2,1 mln zł.

Daniel Prędkopowicz angażuje się także w prace różnych gremiów konsultacyjno-doradczych. W latach 2010-2014 był wiceprzewodniczącym i sekretarzem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku. Obecnie jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a także współprzewodniczy Mazowieckiemu Komitetowi Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Uwielbia swą rodzinę i maratony. Ma też inne pasje: harcerstwo, góry i fotografowanie.

Agnieszka Janczewska
agnpyt1985@gmail.com

Agnieszka Janczewska – osoba bardzo zasłużona dla społeczności lokalnych. Z wykształcenia i zamiłowania socjolożka, zajmuje się animacją społeczno-kulturalną w terenie.

Jej przestrzeń do działania to Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”. Do niedawna pełniła funkcję prezesa „Spichlerza”; obecnie jest członkiem Stowarzyszenia. Działa w rybnickim Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, jest tam animatorką i doradczynią dla NGO. Pracuje także w Radzie Gminy Gaszowice i przy programie „Działaj Lokalnie”. Jest współzałożycielką „Lokalnego Partnerstwa PAFW”, które powołało SARI – Społeczeństwo Aktywnie Rozwijające Innowacje. To lokalny fundusz sportowy, który zapewnia stypendia utalentowanym sportowcom amatorom i rozwija lokalny sport.

Jako animatorce dobra wspólnego udało jej się m.in. namówić lokalną społeczność do działań wokół jedynego na terenie gminy Gaszowice zabytku, XIX-wiecznego pałacu w Czernicy.

Agnieszka Pytlik jest szczególnie dumna z tego, że po półtora roku przygotowań udało się „Spichlerzowi” przystąpić do zwycięskiego przetargu i od marca 2016 roku stowarzyszenie zarządza samorządową instytucją kultury – z siedzibą w pałacu w Czernicy. Jest to jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce pełniących tego typu funkcję.

Marcin Rechulicz
marcin.rechulicz@interia.pl

Marcin Rechulicz – otwarty na innych i kreatywny lider społeczności Tomaszowa Lubelskiego, niewyczerpane źródło optymizmu. Aktywny społecznie, także poza granicami kraju.

W nazwie Stowarzyszenia Czajnia, którego jest prezesem, pobrzmiewa nuta młodzieżowego języka, a to dlatego, że działania stowarzyszenia były skierowane na początku do dzieci i młodzieży. Teraz organizacja zajmuje się całościowo rozwojem potencjału społecznego i gospodarczego regionu. W Czajni jest też czujność i gorący temperament, a sam jej założyciel zajmuje się również rozwojem Tomaszowa i okolic jako prezes Agencji Rozwoju Roztocza.

Do programu Lokalne Partnerstwa PAFW przekonał miejscowe NGO i tak powstał „Kalejdoskop Aktywności” – zbiór inicjatyw zachęcających do aktywnego udziału w życiu społecznym. Jak to w kalejdoskopie – różnorodnie i wielorako partnerzy przystąpili do działania. Stworzyli osiem placów zabaw dla dzieci w mieście. Ośrodek Interwencji Kryzysowej założył Klub Mamy, a na miejskim rynku w efekcie działań partnerów można grać w szachy na wielkiej planszy.

Marcin Rechulicz dzięki udziałowi w Programie „Liderzy PAFW” po raz kolejny chwycił wiatr w żagle. Cieszy go, że może działać i wyzwalać lokalną energię społeczną. Wie, jak tworzyć dobro wspólne, wykorzystując ciekawość i dumę, gdy są już efekty wspólnej pracy. Swoje zdolności eksportuje już za granicę, współpracując z ukraińskimi NGO na rzecz dobra wspólnego o międzynarodowym zasięgu.

Lucyna Sobańska
l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl

Lucyna Sobańska – nierozerwalnie związana z Bieszczadami. Ekonomistka, pedagog, harcmistrz RP. Zajrzyjcie w Bieszczady i zapytajcie o nią w Stefkowej albo w Ustrzykach, od razu powiedzą same dobre rzeczy o Lucynie Sobańskiej.

Zaczęła od pełnej poświęcenia pracy harcerki, następnie dyrektorki Szkoły Podstawowej w Stefkowej. Po likwidacji szkoły wsparła Stowarzyszenie Nasz Dom w Stefkowej i na dobre weszła w struktury Fundacji Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych, której jest wiceprezesem. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów na różne sposoby – także jako jeden z trzech koordynatorów na Polskę studenckiej amerykańskiej organizacji wolontarystycznej Learning Enterprises, której misja polega na tym, że studenci z USA przylatują do Polski, aby uczyć języka angielskiego.

Lokalne Partnerstwo PAFW, które zawiązało się dzięki jej organizacyjnym i animacyjnym zdolnościom, zmobilizowało młodzież i seniorów do działania dla wspólnego dobra w ramach „Wolontariatu Bieszczadzkiego”. Dzięki pracy wolontariuszy oczyszczono kilkadziesiąt km rzeki, stworzono nowe szlaki turystyczne, przeprowadzono liczne akcje społeczne. Z dziesięciu zaangażowanych w te działania partnerów do dziś wszyscy ze sobą współpracują – zadanie jakie wtedy postawili przed sobą lokalni liderzy pozwoliło im odkryć pokłady energii, kompetencji i możliwości. Teraz, pomimo upływu czasu, mogą na siebie liczyć i zawsze sobie pomagają.

Lucyna Sobańska bardzo ceni sobie przemiany małych społeczności – od zamkniętych, po otwarte i pełne wigoru organizacyjnego, społecznego. Kierując Ośrodkiem Działaj Lojalnie wspiera je w kontaktach z NGO, urzędami gmin. W ramach Programu Działaj Lokalnie w 2017 r. kolejnych 13 projektów od gminy Komańcza po Birczę pokazało jak z chęci można wyczarować działanie. Szczególnie przemawia do wyobraźni przykład młodzieży, która tak zafascynowała swoich rówieśników piłką plażową – a wszyscy mieszkają przecież 800 km od morza – że niektóre z meczy kończyły się nocą, w świetle reflektorów samochodowych.

Warto również dodać, że jest pomysłodawczynią organizowanego od 2016 r. „Ustrzyckiego Śpiewania”  – to odbywający się kilka razy w roku mini festiwal o niezwykle społecznościowym charakterze. Ma więc ze sobą zawsze muzykę i światło reflektorów – to wspaniała oprawa do wszystkiego, co zrobiła i wciąż robi na rzecz społeczności Bieszczadów.

Paweł Werbowy
pwerbowy@dkb.info.pl

Paweł Werbowy – animator lokalnych społeczności w Dębicy, lider Lokalnego Partnerstwa „Powiat dębicki wolontariatem malowany”, koordynator projektów w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, promuje przedsiębiorczość w regionie. Kiedy znajduje czas na to wszystko?

Jako lider Lokalnego Partnerstwa wziął sobie za cel wprowadzenie idei i praktyk wolontariatu do Dębicy i okolic. Chciał połączyć wolontariat pracowniczy z wolontariatem inicjowanym przez NGO, przy współpracy z samorządami. Z tego wyzwania wyszedł zwycięsko. Od momentu zawiązania partnerstwa różne – bardziej lub mniej formalne grupy – powołują do życia kolejne działania wolontariackie. Ważnym efektem partnerstwa trwającym do dziś, stało się utworzenie platformy cyfrowej kojarzącej wolontariuszy z osobami potrzebującymi wsparcia. Była to innowacja na skalę Podkarpacia.

Po latach wytężonej pracy teraz uważa się za inicjatora, animatora, doradcę organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w kontaktach z administracją publiczną, pozyskiwaniu funduszy i prowadzeniu projektów. W swej małej ojczyźnie przyłożył się m.in. do pionierskich działań w modelu partnerstwa z samorządem. Działo się to w czasie, gdy o takich formach współdziałania na rzecz dobra wspólnego niewiele tam słyszano. Teraz lokalne NGO współdziałają z samorządami, co przynosi wymierne korzyści – gmina Dębica mogła pochwalić się wypożyczalnią rowerów, zanim trafiły do wielkich miast w Polsce.

Paweł Werbowy na co dzień działa w Dębickim Klubie Biznesu. Ponieważ zarząd tej organizacji wziął sobie za cel krzewienie przedsiębiorczości i postaw obywatelskich, on wciąż wytrwale wspiera stowarzyszenie właśnie w tych działaniach. W wolnych chwilach sam angażuje się też w wolontariat kompetencji i akcje charytatywne na rzecz ratowania ludzkiego życia, bo jego naturalną cechą jest pomoc innym.

Ojciec trójki dzieci: Kuby, Ani i Franka, więc – kiedy on ma czas na to wszystko?

Barbara Zwierzyńska-Doskocz
barbara.zwierzynska@gmail.com

Barbara Zwierzyńska-Doskocz – liderka, animatorka lokalna, prezeska złotoryjskiego stowarzyszenia „Nasze Rio”, radna Złotoryi. Za swoją dewizę uważa stwierdzenie, że „najważniejsze, co możemy dać naszym dzieciom, to korzenie i skrzydła”.

Na co dzień zajmuje się animacją społeczną, wolontariatem i pracą z młodzieżą. Działalność opiera między innymi na edukacji regionalnej, tożsamości lokalnej i dialogu międzypokoleniowym. W ramach funkcjonującego przy Stowarzyszeniu „Nasze Rio” Złotoryjskiego Centrum Wolontariatu uczestniczy w realizacji inicjatyw społecznych takich jak Dni Życzliwości, Klub SuperMam, akcja KochaMy Złotoryję czy Klub Ludzi Ciekawych, umożliwiający mieszkańcom miasta spotkania z nietuzinkowymi osobistościami.

Za jedno z największych osiągnięć kierowanego przez nią stowarzyszenia uważa wyprodukowanie pełnometrażowego amatorskiego filmu „Opowieści Złotoryjskie”. To ekranizacja powieści pod tym samym tytułem, opisującej losy dwóch rodzin, polskiej i niemieckiej, na przestrzeni trudnych lat 1933-1953.

W ramach Lokalnego Partnerstwa PAFW uczestniczyła w tworzeniu Centrum Aktywności Społecznej Wulkan, którego zamysłem jest między innymi odkrywanie potencjału regionu. To przestrzeń, w której tworzone są warunki dla młodzieży do wszechstronnego rozwoju, nabywania ważnych umiejętności, do działania, ale też zwyczajnie – do spotykania się. Miejsce ma unikalny charakter również dlatego, że dzieli się przestrzenią z Klubem Seniora, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prywatnie Barbara Zwierzyńska-Doskocz jest miłośniczką świata podwodnego. Pasjonuje się nurkowaniem, które uprawia, kiedy tylko nadarza się okazja.

Monika Januszewska
monika.klunder@wp.pl
Agnieszka Lewandowska
agnieszka.lewandowska@mdk.orneta.pl
Joanna Byczkowska
joanna.wojciechowska@mdk.orneta.pl
Justyna Jankowska
j.jankowska@smgp.org.pl
Dorota Goetz
d.goetz@duchgor.org
Dorota Lisiak
dorota.lisiak@o2.pl
Gabriela Góra
gabriela.gora@wp.pl
„ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna” Gmina: Wołów
O projekcie
Bibli(o)gród Cyceron -„Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki” Gmina: Nowy Tomyśl
O projekcie
My na szlaku mazurskich legend Gmina: Pozezdrze
O projekcie
Partnerstwo dla pamięci albo co po nas zostanie Gmina: Ustronie Morskie
O projekcie
Co w Birczy skwirczy Gmina: Bircza
O projekcie
W.P.A.R.K. (Wojcieszkowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury) Gmina: Wojcieszków
O projekcie
MOST Gmina: Mosina
O projekcie
Janowicka Kapsuła Czasu Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Start-up: Działając pod rękę z naturą! Gmina: Oborniki Śląskie
O projekcie
Start-up: Naturalnie łączy nas Noteć Gmina: Drawsko
O projekcie
Ścieżka otwarta: Słupecka Stokrotka Fiszera Gmina: Słupca
O projekcie
Ścieżka otwarta: Brynicka agora Gmina: Łubniany
O projekcie
Ścieżka otwarta: Ćmielów porcelaną i krzemieniem naznaczony Gmina: Ćmielów
O projekcie
Ścieżka otwarta: Polsko – ukraiński Generator (Kocioł) Przedsiębiorczości Gmina: Wojkowice
O projekcie
Kultura dla przestrzeni Gmina: Gołdap
O projekcie
Płużnicka Współdzielnia Gmina: Płużnica
O projekcie
Pomysłownia Ornety Gmina: Orneta
O projekcie
TV na mur beton II Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
ZaPuszczamy Korzenie II Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Budujemy MOSTy Gmina: Mosina
O projekcie
Start-up: Kociewskie tradycje Gmina: Dragacz
O projekcie
Start-up: Mapy pamięci, pamięć na mapach Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Czego nam trzeba? – działamy! Gmina: Lądek-Zdrój
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa Gmina: Fredropol
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Kalejdoskop Tradycji Szumowskich Gmina: Szumowo
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic” Gmina: Gaszowice
O projekcie
Pociąg do tradycji Gmina: Chrzanów
O projekcie
PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera Gmina: Lubiewo
O projekcie
Gminnym szlakiem z Kicakiem Gmina: Hażlach
O projekcie
Skwer D-O-M – Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy Gmina: Krotoszyn
O projekcie
Przystanek Warmia Gminy: Dywity, Dobre Miasto
O projekcie
Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa! Gmina: Rzeczniów
O projekcie
Skwer Kultury Gmina: Kudowa-Zdrój
O projekcie
Start-up: TV na mur-beton Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
Start-up: ZaPUSZCZAmy korzenie Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje Gminy: Olesno, Kluczbork
O projekcie
Robimy wiochę! Sołectwo na medal Gmina: Główczyce
O projekcie
Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan” Gmina: Złotoryja
O projekcie
Młodzieżowa Straż Leśna Gmina: Niemce
O projekcie
Wielkowiejska misja – niska emisja! Gmina: Wielka Wieś
O projekcie
Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek Gmina: Szadek
O projekcie
Owoc naszej pasji Gmina: Warka
O projekcie
Kalejdoskop partnerstwa Gminy: Myślenice, Dobczyce
O projekcie
Sieć miejsc przyjaznych młodzieży Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia
O projekcie
Moja i Twoja Historia Gmina: Strachówka
O projekcie
Jarmark Rozmaitości Gmina: Trzciel
O projekcie
Młodzi Gospodarze Gmina: Staszów
O projekcie
Otwarci na Różnorodność Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki
O projekcie
Kolorowo-karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy Gminy: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Przygodzice, Sośnie, Odolanów
O projekcie
Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża Gmina: Stoczek Łukowski
O projekcie
Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy Gmina: Supraśl
O projekcie
Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa
O projekcie
Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem
O projekcie
TV-oja okolica – poznaj ją! Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów
O projekcie
Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka Gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec
O projekcie
Małych miasteczek portret własny Gminy: Cybinka, Słubice
O projekcie
Mazurski Inkubator Tradycji Regionu Gminy: Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska
O projekcie
Od przedszkola do seniora Gminy: Czerwonka-Leszczyny
O projekcie
Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni) Gminy: Biłgoraj, Zwierzyniec
O projekcie
Z ręcznikiem i piosenką przez życie Gminy: Hajnówka, Bielsk Podlaski
O projekcie
SARI – lokalny fundusz sportowy Gmina: Żory
O projekcie
Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Gminy: Bodzanów, Słubice
O projekcie
Przestrzeń faktycznie publiczna Gminy: Malechowo, Koszalin
O projekcie
Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej Gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów
O projekcie
Kalejdoskop aktywności Gmina: Tomaszów Lubelski
O projekcie
Wisła wraca do Solca Gmina: Solec nad Wisłą
O projekcie
Akademia młodzieżowych innowatorów Gmina: Nidzica
O projekcie
Dajmy czadu! – Żywiec bez czadu! Gmina: Żywiec
O projekcie
Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych Gminy: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Pysznica
O projekcie
Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną Gminy: Tczew, Pelpin, Gniew
O projekcie
Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii Gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
O projekcie
Rakszawa – nowy przystanek na turystycznym szlaku Gmina: Rakszawa
O projekcie
Wolontariat bieszczadzki Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne
O projekcie
Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci Gminy: Sokółka
O projekcie